ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปลาไหล

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลาไหล-, *ปลาไหล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลาไหล[N] eel, Syn. เอียน, เอี่ยน, เหยี่ยน, Example: ปลาไหลผสมพันธุ์ด้วยการสร้างหวอดก่อนวางไข่ อาศัยอยู่ตามห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำนิ่ง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลารูปร่างกลมยาวคล้ายงู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลาไหลเผือกน. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Eurycoma longifolia Jack ในวงศ์ Simaroubaceae รากใช้ทำยาได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anguilla japonicaปลาไหลญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Eelsปลาไหล [การแพทย์]
Hagfishปลาไหล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe you know why a high-roller like Hedley Lamarr is interested in Rock Ridge.มองโก นายอาจจะรู้ ว่าทำไมไอ้ปลาไหล ...อย่างเฮดลีย์ ถึงสนใจร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
Little brown eel comes out of the cave swims into the holeปลาไหลตัวน้อยออกจากถํ้า... เเล้วว่ายเข้ารู... Jaws (1975)
Little brown eel...ปลาไหลน้อย... Jaws (1975)
It's a moray eel. It bit right through my wet suit.ปลาไหลมอเร่ย์ กัดทะลุชุดดํานํ้าผมเลย Jaws (1975)
Probably some local fisherman out for a pleasure cruise at night through eel-infested waters.อาจจะเป็นคนตกปลาที่อาศัยอยู่แถวนี้ ออกมาล่องเรือในยามค่ำ เพื่อชมปลาไหลทะเลก็ได้นะ The Princess Bride (1987)
Those are the shrieking eels!เสียงร้องของปลาไหลทะเล The Princess Bride (1987)
I doubt you'll get such an offer from the eels.แต่หม่อมฉันว่า ท่านคงได้ข้อเสนออื่นจากปลาไหลทะเลด้วยล่ะมั้ง? The Princess Bride (1987)
(SCREAMING) She doesn't get eaten by the eels at this time.เธอไม่ได้ถูกปลาไหลทะเลกินในเวลานั้น The Princess Bride (1987)
The eel doesn't get her.ปลาไหลไม่ได้กินเธอ The Princess Bride (1987)
"Those are the shrieking eels."เสียงร้องของปลาไหลทะเล The Princess Bride (1987)
Let's see, she was in the water. The eel was coming after her.เธออยู่ในทะเล และปลาไหลกำลังพุ่งเข้ามาหาเธอ The Princess Bride (1987)
The eel started to charge her, and then...ปลาไหลก็เข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีๆ และ... The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลาไหล[n.] (plā lai) EN: eel   FR: anguille [f]
ปลาไหลไฟฟ้า [n. exp.] (plā lai faifā) FR: anguille électrique [f] ; grand gymnote [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conger[N] ปลาไหลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
eel[N] ปลาไหล
electric eel[N] ปลาไหลไฟฟ้า
moray[N] ปลาไหลตระกูล Muraenidae

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eel(อีล) n. ปลาไหล
elvern. ลูกปลาไหล
hagfish(แฮก'ฟิช) n. ปลายาวชนิดหนึ่งที่คล้ายปลาไหล มันมีฟันเป็นหนามยื่นออกมา

English-Thai: Nontri Dictionary
eel(n) ปลาไหล
elusive(adj) หลบหลีกไป,ยากจะอธิบาย,ไวเหมือนปรอท,ลื่นเหมือนปลาไหล

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aalen (der) (n) ปลาไหล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top