ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปลดเปลื้อง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลดเปลื้อง-, *ปลดเปลื้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลดเปลื้อง(v) release, See also: liberate, remove, relieve, ease, alleviate, lessen, emancipate, Syn. ทำให้หลุดพ้น, บรรเทา, ช่วยเหลือ, Example: ฝูงชนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนของพวกเขา, Thai Definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลดเปลื้อง(-เปฺลื้อง) ก. ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป, เปลื้อง ก็ว่า.
ออกตัวปลดเปลื้องสิ่งที่ตกหนักแก่ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลดเปลื้อง[plotpleūang] (v) EN: release ; liberate ; remove ; relieve ; ease ; alleviate ; lessen ; emancipate  FR: libérer ; débarrasser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry off(phrv) ปลดเปลื้อง, See also: ยอมรับ
disentangle from(phrv) ปลดเปลื้องจาก, See also: ทำให้คลี่คลาย, ทำให้คลาย
deprogram(vt) ทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของคำสั่งสอนในลัทธิ, See also: ปลดเปลื้องให้พ้นจากคำสั่งสอนในลัทธิ, Syn. deprogramme
divest(vt) ปลดเปลื้อง, See also: ทำให้หมดไป
liberate(vt) ปล่อยให้เป็นอิสระ, See also: ปลดเปลื้อง, ทำให้เป็นอิสระ, ทำให้พ้นจากการกดขี่, Syn. emancipate, free
loose(vt) ปลดเปลื้องจากพันธะ, See also: ปลดเปลื้องจากข้อผูกมัด, Syn. loosen, unbind
loosen(vt) ปลดเปลื้องจากพันธะ
redeem from(phrv) ปล่อยเป็นอิสระจาก, See also: ปลดเปลื้องจาก
unbind(vt) แก้, See also: ปลดเปลื้อง, คลาย, Syn. unloosen, Ant. fasten
unburden(vt) ปลดเปลื้องความรู้สึก, See also: ทำให้โล่งอก, Syn. confide, disburden, Ant. burden

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
disarm(ดิสอาร์ม') v. ปลดอาวุธ,ลดอาวุธ,เอาอวัยวะป้องกันตัวออก,ขจัดอารมณ์,ปลดเปลื้อง., See also: disarmer n. ดูdisarm
disburdenvt. ปลดเปลื้องภาระ vi.เอาของบรรทุกลง, See also: disburdenment, n.
emancipate(อิแมน'ซะเพท) vt. ปลดเปลื้อง,ปล่อยให้อิสระ,ปล่อยทาส,เลิกทาส,ยุติการควบคุม, See also: emancipation n. ดูemancipate emancipative adj. ดูemancipate emancipator n. ดูemancipate emancipatory adj. ดูemancipate emanipated adj. ดูemancipate
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
exonerate(อิคซอน'เนอเรท) vt. ทำให้ฟื้นจากความผิด,ปลดเปลื้องภาระ, See also: exoneration n. exonerative adj., Syn. acquit
liberate(ลิบ'บะเรท) vt. ปล่อยให้เป็นอิสระ,ปลดเปลื้อง,ปลดปล่อย., See also: liberation n. ดูliberate liberative adj. ดูliberate liberatory adj. ดูliberat liberator n. ดูliberate, Syn. free, deliver, release
quit(ควิท) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ยุติ,เลิก,ละทิ้ง,เพิกถอน,สลัด,ปลดเปลื้อง,ลบล้าง,ลาออก,ออกจาก,ชำระหนี้,ตอบแทน. adj. พ้นภาระหนี้หรือความผิด,เป็นอิสระ, Syn. stop, cease
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
removable(รีมูฟ'วะเบิล) adj. เอาออกได้,ย้ายได้,ถอดได้,ปลดเปลื้องได้,ลบได้,ยกไปได้, See also: removability n. removableness n. removably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
disengage(vt) เลิก,ปล่อย,ปลดเปลื้อง,ปลด,ยก,วาง
disillusion(n) การทำให้รู้ความจริง,การปลดเปลื้อง,การเข้าใจถูก
divest(vt) ขจัด,กำจัด,ทำให้สิ้นไป,ปลดเปลื้อง,ละทิ้ง
emancipate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,เลิกทาส
exonerate(vt) ทำให้พ้นจากข้อครหา,ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา,ปลดเปลื้องภาระ
free(vt) ทำให้เป็นอิสระ,ทำให้เป็นไทย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
liberate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
loose(vt) แก้,ถอด,คลาย,ผ่อน,ขยาย,ปลดเปลื้อง
quit(vt) ปล่อยไป,เลิก,ลบล้าง,ทิ้ง,ออกจาก,ปลดเปลื้อง,ยุติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
waive(vt) ปลดเปลื้อง

German-Thai: Longdo Dictionary
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ทำให้หลุดพ้น, ปลดเปลื้องจากพันธะ, แก้, ปล่อยให้เป็นอิสระ เช่น Ich sollte meinen Oberkörper freimachen., Bevor die Atmung eines Bewußtlosen kontrolliert wird, müssen die Atemwege freigemacht werden., Syn. frei werden von

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top