ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปลดปล่อย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลดปล่อย-, *ปลดปล่อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลดปล่อย(v) free, See also: release, liberate, set free, emancipate, Syn. ให้ความเป็นไท, ปลดเปลื้อง, ให้เป็นอิสระ, ปล่อย, ปลด, ให้เสรีภาพ, Example: ชนกลุ่มน้อยยังคงดำเนินสงครามเพื่อปลดปล่อยตนเองต่อไปหลังจากที่ได้ต่อสู้ขับเคี่ยวกับรัฐบาลกลางมากว่า 40 ปีแล้ว, Thai Definition: ปล่อยจากที่คุมขังหรือการผูกมัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลดปล่อย(-ปฺล่อย) ก. ปล่อยจากที่คุมขังหรือการผูกมัด, ให้เสรีภาพ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลดปล่อย[plotplǿi] (v) EN: free ; release ; liberate ; set free ; emancipate  FR: libérer ; émanciper

English-Thai: Longdo Dictionary
blow off steam(vt, phrase) ปลดปล่อยอารมณ์ (ที่เก็บกดไว้, ที่เก็บอัดไว้) เช่น How did you blow off steam after the first week of classes?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disengage from(phrv) ปลดปล่อยจาก, See also: ทำให้...เป็นอิสระจาก
ease of(phrv) ปลดปล่อยจาก, Syn. relieve of
decolonize(vt) ให้เอกราช, See also: ปลดปล่อย, Ant. colonize, conquer
emancipate(vt) ปลดปล่อย, See also: ปล่อยเป็นอิสระ, เลิกทาส, ปลดแอก, Syn. free, liberate, release
free(vt) ปลดปล่อย, See also: ปล่อย, ทำให้เป็นอิสระ, Syn. discharge, liberate, release, Ant. confine
get out of(phrv) ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ, See also: ซ้ำซาก, Syn. get into
get out of(phrv) ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ, See also: ซ้ำซาก, Syn. get into
liberate from(phrv) ปล่อยให้เป็นอิสระจาก, See also: ปลดปล่อยจาก
quitrent(n) ค่าเช่า, See also: ปลดปล่อย, การเว้นภาษีที่ชำระเป็นค่าแรงงาน
quit-rent(n) ค่าเช่า, See also: ปลดปล่อย, การเว้นภาษีที่ชำระเป็นค่าแรงงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cockbill {cockbilledvt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
cockbillingvt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
cockbills}vt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
diliverance(ดิลิฟ'เวอเรินซฺ) n. การนำส่ง,การส่งต่อ,การช่วยชีวิต,การปลดปล่อย,ข้อคิดเห็น,การแถลงการณ์
freedmann. ผู้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเป็นทาส -pl. freedmen
freer(ฟรี'เออะ) n. ผู้ปล่อยให้เป็นอิสระ,สิ่งที่ปลดปล่อย adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของfree
liberate(ลิบ'บะเรท) vt. ปล่อยให้เป็นอิสระ,ปลดเปลื้อง,ปลดปล่อย., See also: liberation n. ดูliberate liberative adj. ดูliberate liberatory adj. ดูliberat liberator n. ดูliberate, Syn. free, deliver, release
releaser(รีลี'เซอะ) n. ผู้ปล่อย,ผู้ปลดปล่อย,เครื่องปลดปล่อย
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา,ลด,ผ่อนคลาย,ปลดปล่อย,บรรเทา,แบ่งเบา,ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ทำให้นูน,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนยาม,เปลี่ยนบรรยากาศ,เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
deliverance(n) การพูด,การนำส่ง,การปลดปล่อย,อิสรภาพ,การแถลงการณ์,การคลอดลูก
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
discharge(vt) เอาออก,ปลดปล่อย,ยิงปืน,ระบายออก,ปลดประจำการ,ชำระ(หนี้)
emancipate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,เลิกทาส
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
liberate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
liberation(n) การให้เสรีภาพ,การปลดปล่อย
manumission(n) การปลดปล่อยทาส
unbind(vt) แก้ออก,คลาย,ปลดปล่อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
emacipate[อิแม้นเซ็อเพดท์] (vt) ปลดปล่อย
free(vt) ปลดปล่อย

German-Thai: Longdo Dictionary
Freilassung(n) |die, pl. Freilassungen| การปลดปล่อย, การไถ่ตัว, การไถ่เชลย เช่น Selbst die Terrorgruppe setzte sich offenbar für ihre Freilassung ein. กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็ยังขอร้องให้มีการปล่อยตัวของเธอ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top