ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปราบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปราบ-, *ปราบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปราบ(v) subdue, See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out, Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ, Example: รัฐบาลจีนได้ปราบนักศึกษาที่มาชุมนุมกัน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี 2532
ปราบปราม(v) suppress, See also: conquer, repress, quash, subjugate, quell, put down, vanquish, Syn. กำจัด, ปราบ, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Example: รัฐบาลส่งทหารไปเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายในภาคใต้, Thai Definition: ทำให้สงบราบคาบ
ปราบดาภิเษก(v) be enthroned, See also: be crowned, Syn. ขึ้นครองราชย์, Example: พระเจ้าตากสินมหาราชปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี, Thai Definition: พระราชพิธีอภิเษกของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งได้ราชสมบัติมาด้วยการรบชนะข้าศึก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปราบ(ปฺราบ) ก. ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ.
ปราบดาภิเษก(ปฺราบดา-) ว. มีอภิเษกอันถึงแล้ว.
ปราบดาภิเษก(ปฺราบดา-) น. พระราชพิธีขึ้นเสวยราชสมบัติหรือได้ราชสมบัติ.
ปราบปราม(-ปราม) ก. ทำให้สงบราบคาบ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปราบ[prāp] (v) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out  FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater
ปราบกบฏ[prāp kabot] (v, exp) EN: put down a rebellion  FR: mater une révolte
ปราบคอรับชัน[prāp khørapchan] (v, exp) EN: suppress corruption  FR: supprimer la corruption
ปราบปราม[prāpprām] (v) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish  FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ปราบปรามการจลาจล[prāpprām kān jalājon] (v, exp) EN: put down a riot ; suppress ariot ; quell a riot  FR: mater une révolte

English-Thai: Longdo Dictionary
DEA(n) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ปปส., Syn. Drug Enforcement Administration

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crush(vt) ปราบการประท้วง
finish off(phrv) ทำให้พ่ายแพ้, See also: ปราบ, กำจัด, Syn. polish off
flatten(vt) ปราบ (คู่ต่อสู้), See also: คว่ำ, ล้ม, Syn. defeat, prostrate
quash(vt) ปราบ, See also: กำจัด กรต่อต้าน, ข่าวลือ
quell(vt) ปราบปราม, See also: ทำให้อยู่ในอำนาจ, Syn. stop, silence, defeat
reduce(vt) บังคับ, See also: ปราบปราม, Syn. overmaster, subjugate
repress(vt) ใช้อำนาจควบคุมบังคับ, See also: ปราบปราม
subdue(vt) ปราบ, See also: เอาชนะ, บังคับไว้ใต้อำนาจ, Syn. defeat, conquer, beat, overcome
subjugate(vt) ปราบปราม, See also: เอาชนะ, ทำให้เชื่อฟัง, ทำให้เป็นข้า, Syn. conquer, overcome, suppress
vanquish(vt) ปราบปราม, See also: พิชิต, กำจัด, Syn. beat, conquer, Ant. lose, retreat, surrender

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conquer(คอง'เคอะ) {conquered,conquering,conquers} vt. ปราบ,เอาชนะด้วยกำลัง,ได้มาโดยกำลัง,พิชิต,ยึดได้,เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome, p
conquest(คอน'เควสทฺ) n. การปราบ,การพิชิต,การเอาใจหรือความรัก,ผู้ถูกชนะใจหรือความรัก,สิ่งที่พิชิตมาได้, Syn. triumph, victory
crackdown(แครค'คาวน์) n. การลงโทษอย่างรุนแรง,การปราบปรามอย่างรุนแรง, Syn. discipline
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา,สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11,12,13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม,การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด,ปราบปราม
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
law and ordern. การควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มงวด.
ombudsman(ออม'บูดซฺแมน) n. สมาชิกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทั่วไปของรัฐ
pesticide(เพส'ทิไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลง,ยาปราบศัตรูพืช,ยาฆ่าสัตว์ที่รบกวนหรือทำลายสัตว์อื่น, See also: pesticidal adj.
plough(เพลา) n. ไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวาดหรือไถหิมะ,ดาวไถ vi. ไถกวาด,ไส,ปราบให้เรียบ,แล่นฝ่าผิวน้ำ., See also: ploughable adj. plowable adj. plougher n. plower n.
plow(เพลา) n. ไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวาดหรือไถหิมะ,ดาวไถ vi. ไถกวาด,ไส,ปราบให้เรียบ,แล่นฝ่าผิวน้ำ., See also: ploughable adj. plowable adj. plougher n. plower n.

English-Thai: Nontri Dictionary
beat(vt) ตี,ตบ,ทุบ,เฆี่ยน,หวด,ฟาด,ซัด,ปราบ,ชนะ
beater(n) ผู้ตี,ผู้ชนะ,ผู้ปราบ
bulldoze(vt) ทำให้กลัว,ขู่,เฆี่ยน,ปราบ,ปรับระดับ
bulldozer(n) รถปราบดิน,รถเกลี่ยดิน
clear(vt) ทำให้กระจ่าง,ทำให้หมด,ปราบ,เก็บกวาด,ขจัด,ปัดกวาด
conquer(vt) ปราบ, เอาชนะ,พิชิต,ทำให้เป็นทาส
conquest(n) ชัยชนะ,สิ่งที่ได้มา,การปราบ,การพิชิต
iron(vt ) รีดผ้า,ล่ามโซ่,ทำให้แบน,บุเหล็ก,ปราบให้เรียบ
kill(vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย
master(vt) เป็นนาย,ปกครอง,ควบคุม,ปราบปราม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
defeat(vt) ปราบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
倒す[たおす, taosu] TH: ปราบ  EN: to beat
破る[やぶる, yaburu] TH: ปราบ  EN: to defeat

German-Thai: Longdo Dictionary
überwinden(vt) |überwand, hat überwunden| ปราบ, เอาชนะ, พิชิต เช่น Wie kann man die Redeangst überwinden?, See also: bewältigen, Syn. überstehen

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top