ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปรับให้เหมาะสม

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรับให้เหมาะสม-, *ปรับให้เหมาะสม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No straight answers. Constant manipulation.ไม่มีคำตอบตรงๆ ปรับให้เหมาะสมได้เสมอ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lick into shape[IDM] ปรับให้เหมาะสม, See also: ทำให้เข้ารูปเข้าร่าง
juggle[VT] จัดสรรเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสม, See also: ปรับให้เหมาะสม
manipulate[VT] จัดการ, See also: ปรับให้เหมาะสม, เปลี่ยนแปลง, ถ่ายเท, Syn. operate
tailor to[PHRV] ปรับให้เหมาะสม, See also: แก้ให้เข้ากับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collate(โคเลท') {collated,collating,collates} vt. ตรวจเทียบ,ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ,ปรับให้เหมาะสม,ลำดับหน้า,เรียง,แต่งตั้งตำแหน่งทางศาสนาคริสต์ รวมแฟ้มเรียง1. หมายถึงการนำแฟ้มข้อมูลมาเรียงกัน2. เป็นคำสั่งพิมพ์เมื่อต้องการพิมพ์หลายชุด (ถ้าใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์) แต่ต้องการให้พิมพ์ให้เสร็จทีละชุด (แทนที่จะพิมพ์หน้าเดียวกันให้ครบจำนวนชุดที่ต้องการ) การพิมพ์แบบ collate จะใช้เวลาในการพิมพ์มากกว่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
調整[ちょうせい, chousei] (n) ปรับให้เหมาะสม ปรับให้เข้าเกณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top