ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประทุษร้าย

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประทุษร้าย-, *ประทุษร้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประทุษร้าย(v) injure, See also: harm, commit an offense, do harm, molest, hurt, Syn. ทำร้าย, ทารุณ, ทำร้ายร่างกาย, ทำอันตราย, ทำให้บาดเจ็บ, รังแก, Example: เขาถูกประทุษร้ายจากน้ำมือของพวกผู้ร้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประทุษร้าย(ปฺระทุดสะ-) ก. ทำให้บาดเจ็บ เช่น ประทุษร้ายร่างกาย, ทำให้เสียหาย เช่น ประทุษร้ายทรัพย์สิน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประทุษร้าย[prathutsarāi] (v) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm  FR: blesser ; faire du mal à

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maltreat(vt) กระทำทารุณ, See also: ประทุษร้าย, ปฏิบัติต่อ บางคนหรือบางสิ่ง อย่างโหดร้าย
mug(vt) ทำร้ายเพื่อชิงทรัพย์, See also: ประทุษร้ายเพื่อปล้นทรัพย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
injure(อิน'เจอะ) vt. ทำอันตราย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียหาย,ทำผิด,ทำร้าย,ประทุษร้าย,กระทบกระเทือน,ร้าวราน., See also: injurable adj. injurer n., Syn. hurt
mayhem(เม'เฮม,เม'เฮิม) n. การกระทำความผิดที่จูงใจทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ,การประทุษร้าย, Syn. violenc
mug(มัก) n. เหยือก,ปริมาณหนึ่งเหยือก,ใบหน้า,นักเลงโต,นักเลงหัวไม้,ผู้ร้าย vt. ประทุษร้ายเพื่อปล้นหรือชิงทรัพย์. vi. ทำหน้าเบ้, Syn. tankard, stein, cup
violate(ไว'อะเลท) vt. ฝ่าฝืน,ละเมิด,รบกวน,ทำลาย,ประทุษร้าย,ข่มขืน (โดยเฉพาะกระทำชำเรา) ,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: violator n. violater n., Syn. shirk, break, profane, intefere
violation(ไวอะเล'เชิน) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การรบกวน,การทำลาย,การประทุษร้าย,การข่มขืน,การกระทำชำเรา,การทำให้เสื่อมเสีย., See also: violative adj. -S .infringement
wrong(รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด,ผิดพลาด,ไม่ถูกต้อง,ไม่เป็นความจริง,ไม่เหมาะสม,ไม่ปกติ,ประหลาด,ชอบกล,พิกล,ไม่สมควร,อยุติธรรม,ผิดศีลธรรม,เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sin(vi) ประพฤติชั่ว,ทำบาป,ประทุษร้าย,นอกใจ,ละเมิด
violate(vt) หักล้าง,ละเมิด,ประทุษร้าย,ข่มขืน
violation(n) การใช้อำนาจ,การประทุษร้าย,การล่วงละเมิด
wrong(vt) กระทำผิดต่อ,ทำผิดพลาด,ละเมิด,ใส่ร้าย,ประทุษร้าย

German-Thai: Longdo Dictionary
misshandeln(vt) |misshandelte, misshandelt| ประทุษร้าย, ทำร้ายร่างกาย เช่น Ein 26 Jahre alter Mann hat Sonntag gegen 06.30 Uhr eine 25-Jährige nach einem Diskothekenbesuch misshandelt.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top