ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประจบประแจง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประจบประแจง-, *ประจบประแจง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจบประแจง(v) fawn on, See also: flatter, curry favour with, ingratiate oneself with, suck up to, lick one's boots, Syn. ประจบ, Example: เขาประจบประแจงเจ้านายเก่ง เลยได้เลื่อนตำแหน่งเร็ว, Thai Definition: พูดหรือทำให้รักให้พอใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลอประจบประแจง เช่น พูดผลอ.
โหนประจบประแจง เช่น เขามีนิสัยชอบโหนผู้บังคับบัญชา.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจบประแจง[prajop prajaēng] (v) EN: butter up ; flatter  FR: flatter ; passer de la pommade à ; flatter qn. pour en obtenir qch.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adulate(vt) ยกยอ, See also: ประจบประแจง, ป้อยอ
curry favour with(idm) ประจบประแจง, See also: ประจบ
ingratiate with(phrv) ประจบประแจง, See also: ทำให้ตนเองเป็นที่ชื่นชอบของ, ทำให้โปรดปราน
grovel(vi) ประจบประแจง, Syn. fawn, truckle
brown nose(sl) ประจบประแจง, See also: เลีย
brown nosing(sl) ประจบประแจง, See also: เลีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brown-nosevi. ยกยอ,ประจบประแจงn. คนประจบประแจง
cringe(ครินจฺ) {cringed,cringing,cringes} vi. งอ,โค้ง,ยืนงอตัว,ก้มศรีษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบประแจง หรือมีความกลัว) n. การนอบน้อม,การงอตัว,ก้มศีรษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบหรือด้วยความกลัว), See also: cringingly adv., Syn. flinch
grease(กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง
insinuating(อินซิน'นิวเอททิง) adj. เป็นนัย,แย้ม,ประจบประแจง,น่าสงสัย, Syn. doubtful
insinuation(อินซินนิวเอ'เชิน) n. การพูดเป็นนัย,การพูดเป็นเชิง,การแย้ม,การประจบประแจง, Syn. implication, allusion
servile(เซอ'วิล,-ไวลฺ) adj. ยอมรับใช้,เหมือนทาส,เหมือนคนใช้,ประจบประแจง,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,สิ้นคิด, (อิสระ) ไม่ออกเสียง., See also: servility n. servileness n. slavish, abject, menial
slaver(สเล'เวอะ) n.. ผู้ค้าทาส vi.,vt. ปล่อยให้น้ำลายไหล,เอาอกเอาใจ,ประจบประแจง n. น้ำลายไหลจากปาก, Syn. saliva, drool
toadeater(โทด'อีทเทอะ) n. คนประจบสอพลอ,คนประจบประแจง, Syn. toady

English-Thai: Nontri Dictionary
cringe(vi) ประจบประแจง,ก้มหัว,งอตัว,โค้ง,ขด
flatterer(n) คนประจบประแจง,คนประจบสอพลอ
propitiate(vt) ประจบประแจง,เอาใจ,ป้อยอ,ปลอบ
sycophant(n) คนประจบประแจง,คนสอพลอ
unctuous(adj) เหมือนน้ำมัน,รื่นหู,ประจบประแจง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top