ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บ้าคลั่ง

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ้าคลั่ง-, *บ้าคลั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้าคลั่ง[ADJ] insane, See also: mad, crazy, demented, deranged, Syn. คลุ้มคลั่ง, เพ้อคลั่ง, คลั่ง, Example: เขาถูกตามล่าจากพวกโจรบ้าคลั่งกระหายเลือดจนแทบเอาชีวิตไม่รอด, Thai definition: ที่มีอาการผิดปกติอย่างอาการคนบ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No day, no night. Hunger, thirst, suffocation, madness.ไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน ทั้งหิว กระหาย ขาดอากาศ และบ้าคลั่ง Night and Fog (1956)
All the world is mad And I have had my shareโอ โลกนี้บ้าคลั่งและฉันก็ได้อยู่กับมันแล้ว The Little Prince (1974)
And the kind that can Drive grownups wildเธอเป็นเด็กที่ทำให้ผู้ใหญ่บ้าคลั่ง The Little Prince (1974)
And each fresh bit of news creates another wave of madness.และข่าวต่างๆ เป็นตัวก่อความบ้าคลั่ง Gandhi (1982)
Gandhiji is dying because of our madness.คานธี กำลังจะตาย เพราะความบ้าคลั่งของเรา Gandhi (1982)
The madness has stopped.ความบ้าคลั่งจบสิ้นแล้ว Gandhi (1982)
The crowd goes wild.ฝูงชนบ้าคลั่ง Stand by Me (1986)
I, a huge Caucasian peak, defy the sun's rays and raging storms."'ข้า ตัวข้าผู้แข็งแกร่ง ทั้งแสงจากดวงตะวันและพายุที่บ้าคลั่ง "'ก็มิอาจทำอะไรข้าได้ Wild Reeds (1994)
Unwitting victims of this madness they sometimes encouraged, which has turned against them.พวกเขาเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว ของความบ้าคลั่งนี้ พวกเขาบางครั้งสนับสนุน และสิ่งที่เปลี่ยน ไปเป็นคือต่อต้าน และพวกเขากำลังอพยพ Wild Reeds (1994)
Horror writer Sutter Cane... a harmless pop phenomenon... or a deadly mad prophet of the printed page?นักเขียนแนวสยองขวัญ ซัทเตอร์ เคน ผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักอ่าน หรือผู้ทำนายในความบ้าคลั่งของวงการหนังสือ In the Mouth of Madness (1994)
What is this horrible, unexplainable madness... that is gripping our lives?เป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง เป็นความบ้าคลั่งที่ไม่สามารถอธิบาย ถึงสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาเราได้ In the Mouth of Madness (1994)
An epidemic of monumental proportions... of senseless, seemingly unmotivated acts of violence.การแพร่ระบาด ที่มีทั้งความรุนแรงและบ้าคลั่งของประชาชน ที่ไม่ใช้ความรู้สึกและความคิดในการตัดสินใจ In the Mouth of Madness (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonkers[ADJ] บ้าคลั่ง
demented[ADJ] บ้าคลั่ง, See also: จิตไม่ปกติ
frenetic[ADJ] บ้าคลั่ง, See also: บ้าระห่ำ, Syn. frantic, frenzied, Ant. calm, serene
frenzied[ADJ] คลุ้มคลั่ง, See also: บ้าคลั่ง, Syn. frantic, uncontrollable, Ant. calm, serene
go amok[PHRV] คลุ้มคลั่ง, See also: บ้าคลั่ง, Syn. run amok
go amuck[PHRV] คลุ้มคลั่ง, See also: บ้าคลั่ง, Syn. run amok
go berserk[PHRV] คลุ้มคลั่ง, See also: บ้าคลั่ง, Syn. drive crazy, drive mad, drive out
rabid[ADJ] ซึ่งคลั่งไคล้อย่างรุนแรง, See also: บ้าคลั่ง, Syn. mad, furious, Ant. calm, placid, serene
crackers[SL] บ้าคลั่ง
Radio Rental[SL] บ้าคลั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amuck(อะมัค') adv. อาละวาด, บ้าคลั่ง, บ้าระห่ำ, เตลิดเปิดเปิง, ซึ่งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
buggyn. รถม้า adj. มีแมลงชุม,บ้าคลั่ง,พิกล
daffy(แดฟ'ฟี) adj. โง่,บ้าคลั่ง
fierce(เฟียร์ส) ดุ,ดุร้าย,ป่าเถื่อน,ดุเดือด,รุนแรง,บ้าคลั่ง,บ้ารำห่ำ., See also: fiercely adv. fierceness n., Syn. untamed,brutal
frenetic(ฟระเนท'ทิค) adj. บ้าระห่ำ,บ้าคลั่ง., See also: frenetically adv., Syn. frenetical,phrenetic,phrenetical,distracted
frenzied(เฟรน'ซีด) adj. ตื่นเต้นอย่างมาก,บ้าระห่ำ,บ้าคลั่ง., Syn. phrensied. -frenziedly adv., Syn. frantic
frenzy(เฟรน'ซี) n. ความตื่นเต้น,อย่างมาก,ความบ้าระห่ำ,ความบ้าคลั่ง,การมีอาการคลุ้มคลั่ง., See also: frenzily adv., Syn. phrensy
furor(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
furore(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
mania(เม'เนีย,เมน'ยะ) n. ความบ้า,ความตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นอย่างมากเกินปกติ,ความคลั่ง,ความบ้าคลั่ง, Syn. craze

English-Thai: Nontri Dictionary
craze(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความนิยม,รอยแตกลายงา
craze(vt) ทำให้บ้าคลั่ง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้จิตเสื่อม,ทำให้ผิวแตก
crazy(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,จิตฟั่นเฟือน,อ่อนแอ,ประหลาด
enrage(vi) เดือดดาล,โกรธ,บ้าคลั่ง,โหมกระหน่ำ,ลุกลาม
fan(n) พัดลม,เครื่องเป่า,แฟนลูกหนัง,แฟนเพลง,คนบ้าคลั่ง
fanatic(n) คนบ้า,คนคลั่ง,คนบ้าคลั่ง
fierce(adj) ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,อำมหิต,บ้าคลั่ง,บ้าระห่ำ
fierceness(n) ความดุร้าย,ความบ้าคลั่ง,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความอำมหิต
frenzied(adj) ตื่นเต้นมาก,บ้าคลั่ง,คลั่ง,บ้าระห่ำ
frenzy(n) ความคลั่ง,ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความคุ้มคลั่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Irre(n) |die, pl. Irren| ความสับสน, ความฟั่นเฟือน, ความบ้าคลั่ง เช่น Nach der Entführung des Imams Abu Omar in Mailand durch die CIA hat der US-Geheimdienst die italienischen Behörden angeblich bewusst in die Irre geleitet.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top