ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บูด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บูด-, *บูด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บูด(adj) wry, See also: sullen, Syn. บึ้ง, บึ้งตึง, บูดบึ้ง, Example: ฉันหันไปเห็นหน้าบูดบึ้งตึงก็รู้ทันทีว่าเธอไม่พอใจที่ฉันพูด, Thai Definition: ที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
บูด(adj) rancid, See also: spoiled, putrid, Syn. เสีย, Example: ฉันเอาข้าวบูดไปเทให้ปลากินหมดแล้ว, Thai Definition: ที่มีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแสดงว่าเสีย
บูดบึ้ง(adj) sullen, See also: wry, sulky, grouchy, Syn. ขึ้งเครียด, บึ้ง, บึ้งตึง, บูด, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: หล่อนสะบัดก้นทำหน้าตาบูดบึ้งใส่พ่อแม่อย่างไม่เกรงใจ, Thai Definition: ที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
บูดเบี้ยว(adj) twisted, See also: distorted, grimacing, contorted, Syn. เบ้, เบี้ยวบูด, Example: เขาแหงนหน้าบูดเบี้ยวขึ้นมาช้าๆ และส่งเสียงขู่ปนเสียงหอบแรงๆ ไม่หยุดปาก, Thai Definition: ที่นิ่วหน้าแสดงอาการเจ็บปวดหรือไม่พอใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บูดว. มีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแสดงว่าเสีย (ใช้แก่อาหาร) เช่น ข้าวบูด แกงบูด
บูดทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ เรียกว่า ทำหน้าบูด.
บูดบึ้งว. ทำหน้าบึ้งแสดงอาการไม่พอใจ.
บูดูน. น้ำที่ได้จากปลาหมักจนเปื่อย ต้มสุกแล้วปรุงรส มี ๒ ชนิด คือ บูดูแบบเค็ม เป็นเครื่องจิ้มกับผักสด และบูดูแบบหวาน สำหรับคลุกกับข้าวยำปักษ์ใต้.
บูดเบี้ยวว. ทำหน้านิ่วแสดงอาการเจ็บปวดเป็นต้น.
เสีย ๑บูด เช่น แกงหม้อนี้เสียหมดทั้งหม้อ, เน่า เช่น ผลไม้เข่งนี้เสียแล้ว
เสีย ๑บูด เช่น อย่ากินแกงเสีย จะปวดท้อง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูด[būt] (v) EN: go bad ; become putrid ; go sour  FR: putréfier ; rancir
บูด[būt] (adj) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented  FR: rance ; putride ; putréfié
บูด[būt] (adj) EN: wry ; sullen ; puckered  FR: maussade
บูดบึ้ง[būtbeung] (adj) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy  FR: morose ; morne
บูดาเปสต์[Būdāpēs = Būdāpēt] (n, prop) EN: Budapest  FR: Budapest
บูดเบี้ยว[būtbīo] (adj) EN: distorted ; out of shape ; twisted   FR: déformé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go off(phrv) เริ่มเหม็นบูด, See also: บูด, เน่า, เสีย, Syn. be off, go bad
grouchy(adj) บูดบึ้ง, See also: อารมณ์เสีย, Syn. ill-tempered, Ant. even-tempered, easygoing
grouty(adj) อารมณ์เสีย, See also: บูดบึ้ง, อารมณ์ไม่ดี, Syn. moodly, sulky
sour(adj) บูด, See also: เสีย, เหม็นบูด, Syn. rancid
sour(adj) ขุ่นเคือง, See also: บูดบึ้ง, Syn. ill-natured, grouchy
sulk(vi) โกรธไม่พูดไม่จา, See also: บูดบึ้งไม่พูดไม่จา, บึ้งตึง, Syn. be sullen, glower, pout
sullen(adj) บึ้งตึง, See also: บูดบึ้ง, ไม่พูดไม่จา, Syn. moody, morose, surly
surly(adj) บูดบึ้ง, See also: หยาบคาย, โกรธเกรี้ยว, มีอารมณ์ร้าย, Syn. bad-tempered, churlish, rude, sullen, irascible, grumpy
turn(vi) บูด, See also: เสีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boraxn. ยากันบูด,ยาโรยแผล,น้ำประสานทอง (sodium pyroborate)
buddha(บูด'ดะ) พระพุทธเจ้า.
buddhism(บูด'ดิซึม) n. ศาสนาพุทธ., See also: buddhist n. ชาวพุทธ buddhistic adj. เกี่ยวกับศาสนาพุทธ.
caboodle(คะบูด'เดิล) n. กอง,กลุ่ม,โขลง
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
contort(คันทอร์ทฺ') vi.,vt. บูดเบี้ยว,บิดเบี้ยว
contortion(คันทอรฺ'เชิน) n. ความบูดเบี้ยว,ภาวะที่คดงอ,หน้าคดงอ, Syn. distortion
dorty(ดอร์'ที) adj. บูดบึ้ง,โกรธ,ไม่พูดด้วย., See also: dortiness n.
dour(ดัวร์) adj. บูดบึ้ง,ขุ่นใจ,เศร้า,เข้มงวดกวดขัน
drawn(ดรอน) v. กิริยาช่อง 3 ของ draw. -adj. บูดเบี้ยว (หน้า) ,ซูบซีด,ซึ่งเอาไส้ออก

English-Thai: Nontri Dictionary
ferment(vi, vt) หมักเชื้อ,บูด,เดือดเป็นฟอง,ปลุกปั่น,ปั่นป่วน,อลหม่าน
grimace(n) หน้าตาบูดเบี้ยว,หน้าตาบู้บี้,หน้าตาบูดบึ้ง
grimace(vi) ทำหน้าบูดบึ้ง,ทำหน้าตาบูดเบี้ยว,แหกหูแหกตา
morose(adj) ใจคอหดหู่,พื้นเสีย,บูดบึ้ง,อารมณ์ไม่ดี
peevishness(n) ความบูดบึ้ง,ความโกรธขึ้ง,ความฉุนเฉียว
pettish(adj) บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง,โกรธ,ขี้งอน,เจ้าโทสะ
preservative(n) สารกันบูด,เครื่องป้องกัน
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
sour(vi) บูด,เปรี้ยว,หมัก,เป็นกรดมาก
sulky(adj) โกรธเคือง,บูดบึ้ง,อารมณ์บูด,บึ้งตึง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top