ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บึง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บึง-, *บึง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หนองแสง(n) บึงศักสิทธิ์ของชนพื้นเมืองอีสานโบราณ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บึง(n) marsh, See also: swamp, Syn. บ่อน้ำ, กว๊าน, แอ่งน้ำ, สระ, Example: บ้านไม้สองชั้นตั้งอยู่ริมบึง ในบึงมีผักตบชวา หญ้าทนน้ำ และบัวหลายชนิด, Count Unit: บึง, Thai Definition: แหล่งน้ำขนาดใหญ่มีน้ำขังตลอดปี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บึงน. แหล่งนํ้าขนาดใหญ่ มีนํ้าขังตลอดปี.
บึงบางน. บึงที่ใช้เป็นทางนํ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
floating swampบึงแพหญ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constructed wetlandsบึงประดิษฐ์, Example: ระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นเลียนแบบบึงธรรมชาติมีระดับน้ำไม่ลึกนัก และปลูกพืชน้ำ เช่น กก แฝก บัว ธูปฤาษี และจอก แหน ไว้เป็นปัจจัยหนึ่งในการบำบัดน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Swampsบึง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึง[beung] (n) EN: swamp ; marsh  FR: marais [m] ; marécage [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lagoon(n) ทะเลสาบ (มักจะเชื่อมกับแหล่งน้ำที่ใหญ่กว่า), See also: บึงขนาดใหญ่, Syn. laguna
lake(n) ทะเลสาบ, See also: บึงขนาดใหญ่, Syn. loch, basin
marsh(n) บึง, See also: แอ่งน้ำ, หนอง, ที่ลุ่มมีน้ำขัง, Syn. swamp, bog, quagmire
mere(n) บึง (ทางวรรณกรรม), See also: ทะเลสาบ, หนองน้ำ, สระน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axlotl(แอค'ซะลอทเทิล) n. สัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งจำพวก Ambystoma อยู่ในทะเลทราย และบึงของอเมริกา (a salamander)
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
fen(เฟน) n. ที่ลุ่ม,หนอง,บึง,
hag(แฮก) n. หญิงแก่ที่น่าเกลียด,แม่มด,หล่ม,หนอง,บึง,ส่วนที่เป็นเกาะในหนองหรือบึง,ดูhagfish., See also: haggish adj.
hagiocracy(แฮกจิออค'ระซี) n. การปกครองโดยกลุ่มนักบวช,หล่ม,หนอง,บึง,ส่วนที่เป็นเกาะในหนองหรือบึง, Syn. hagiarchy
inmost(อิน'โมสทฺ) adj. ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปที่สุด,ในสุดลึกซึ้ง,ส่วนก้นบึง, Syn. intimate
lagoon(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม,บึง,บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง,บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
lagune(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม,บึง,บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง,บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
lake(เล็ค) n. ทะเลสาบ,บึงขนาดใหญ่มาก
mire(ไม'เออะ) n. บึง,หนอง,ตม,โคลน,เลน,หล่ม,ปลัก,ห้วงแห่งความยุ่งยาก. vt. ทำให้ติดหล่มพัวพันกับสิ่งยุ่งยาก,ทำให้เปื้อนเปราะ vi. ติดหล่ม, Syn. mud

English-Thai: Nontri Dictionary
bog(n) บึง,หนอง,ห้วย
boggy(adj) เป็นบึง,เป็นที่ลุ่ม,เป็นโคลน
fen(n) ที่ลุ่ม,หนอง,ห้วย,บึง
glade(n) ที่โล่งในป่า,บึง
hag(n) หญิงชรา,ยายแก่,ยายเฒ่า,แม่มด,หนอง,บึง,หล่ม
lagoon(n) หนองน้ำ,บึง,ทะเลสาบ
lagune(n) หนองน้ำ,บึง,ทะเลสาบ
lake(n) ทะเลสาบ,บึงใหญ่,กว๊าน
marsh(n) ที่ลุ่ม,บึง,หนอง,ที่ชื้นแฉะ
marshy(adj) เฉอะแฉะ,เป็นหนอง,เป็นบึง,เป็นเลน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
salt marsh(n) บึงน้ำเค็ม, บึงน้ำกร่อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぬま] (n) บึง,หนอง(พื้นที่น้ำที่ตื้นและเล็กกว่าทะเลสาบ), See also: 沼地,

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top