ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บาร์

   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บาร์-, *บาร์*
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
drehbar {adj}[เดร บาร์] (adj ) สามารถหมุนได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์[N] bar, Example: เกาะแห่งนี้ไม่มีบาร์ หรือความเริงรมย์ใดๆ นอกจากธรรมชาติ, Count unit: แห่ง, ร้าน, Thai definition: ร้านขายเครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอล์ มักมีดนตรีและที่ให้ลูกค้าเต้นรำด้วย, Notes: (อังกฤษ)
บาร์[N] bar, Thai definition: หน่วยวัดความดึงดูดของโลก 1 บาร์มีค่าเท่ากับ 980.616 เซนติเมตรต่อวินาที, Notes: (อังกฤษ)
บาร์[N] bar, Thai definition: หน่วยวัดความกดอากาศ 1 บาร์มีค่าเท่ากับ 106 ดายน์ต่อตารางเซนติเมตร หรือ 105 นิวตันต่อตารางเมตร, Notes: (อังกฤษ)
บาร์เรล[N] barrel, Example: ราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับสูงถึงระดับ 28–31 เหรียญต่อบาร์เรล, Count unit: บาร์เรล, Thai definition: หน่วยวัดความจุของของเหลว ซึ่งเมื่อใช้กับการวัดปริมาตรน้ำมันปิโตรเลียม 1 บาร์เรล = 36 แกลลอน ในประเทศอังกฤษ ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา 1 บาร์เรล = 42 แกลลอน, Notes: (อังกฤษ)
บาร์เลย์[N] barley, Syn. ข้าวบาร์เลย์, Example: เขาจะปลูกข้าวเจ้ากับข้าวบาร์เลย์สลับกันตลอดปี, Thai definition: ไม้ล้มลุกจำพวกหนึ่ง เมล็ดใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเบียร์และเป็นอาหารสัตว์, Notes: (อังกฤษ)
บาร์โค้ด[N] bar code, See also: bar-code, barcode, Example: บาร์โคดเป็นรหัสสินค้าเพื่อให้การซื้อ-ขายเร็วขึ้น, Count unit: อัน, Thai definition: รหัสที่สามารถอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
บาร์บีคิว[N] barbecue, See also: Bar-B-Q, Example: หล่อนติดไฟปิ้งบาร์บีคิวที่ระเบียงหลังบ้าน, Thai definition: อาหารอย่างหนึ่ง ทำด้วยเนื้อสัตว์เป็นชิ้นๆ ย่างบนเตาที่เปิดโล่ง, Notes: (อังกฤษ)
บาร์เทนเดอร์[N] bartender, See also: barman, barkeeper, barkeep, Syn. พนักงานผสมเหล้า
บาร์ต่างระดับ[N] asymmetrical bar, Example: ฉันชอบเล่นบาร์ต่างระดับมากกว่าอุปกรณ์อื่นๆ, Thai definition: เครื่องกีฬาชนิดหนึ่งมีบาร์ให้จับ 2 บาร์ ซึ่งบาร์หนึ่งอยู่สูงกว่าอีกบาร์หนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บาร์น. หน่วยวัดความกดอากาศ ๑ บาร์มีค่าเท่ากับ ๑๐๖ ดายน์ต่อตารางเซนติเมตร หรือ ๑๐๕ นิวตันต่อตารางเมตร
บาร์หน่วยวัดความดึงดูดของโลก ๑ บาร์มีค่าเท่ากับ ๙๘๐.๖๑๖ เซนติเมตรต่อวินาที ทุก ๆ วินาที.
บาร์น. ร้านขายเครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอล์ มักมีดนตรีและที่ให้ลูกค้าเต้นรำด้วย.
บาร์เรลน. หน่วยวัดความจุของของเหลว ซึ่งเมื่อใช้กับการวัดปริมาตรนํ้ามันปิโตรเลียม ๑ บาร์เรล = ๓๖ แกลลอนในประเทศอังกฤษ ส่วนในสหรัฐอเมริกา ๑ บาร์เรล = ๔๒ แกลลอน.
บาร์เลย์น. ข้าวบาร์เลย์. (ดู ข้าวบาร์เลย์ ที่ ข้าว).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dissepimentบาร์ข้าม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrelบาร์เรล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barcodeบาร์โคด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Barcodeบาร์โคด, รหัสแท่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Barcodeบาร์โคด, รหัสแท่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Barn, bบาร์น, หน่วยพื้นที่ภาคตัดขวางของอะตอม นิวเคลียส อิเล็กตรอน และอนุภาคอื่นๆ ที่แสดงโอกาสในการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ 1 บาร์น มีค่าเท่ากับ 10–24 ตารางเซนติเมตร (ดู cross section ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Bars (Drinking establishments)บาร์ [TU Subject Heading]
Gay barsบาร์เกย์ [TU Subject Heading]
บาร์เรล
หน่วยวัดปริมาตรสำหรับน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 1 บาร์เรลเท่ากับประมาณ 159 ลิตรและ 42 แกลลอน (สหรัฐอมริกา) [ปิโตรเลี่ยม]
Barbitalบาร์บิทาล,บาร์บิตอล [การแพทย์]
Barbituratesบาร์บิตุเรต;ยานอนหลับ;ยาสลบ;บาร์บิจูเรท;บาบิทูเรต;บาร์บิทูเรท;สารพวกบาร์บิทูเรทส์;บาร์บิทูเรต;บาร์บิทูเรท;บาร์บิตุเรต,ยา [การแพทย์]
Barbiturates, Moderatelyบาร์บิทูเรตที่ออกฤทธิ์ปานกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brahms' Hungarian Dance number five.บาร์ม' จังหวะฮังการี The Great Dictator (1940)
Barbara...บาร์บาร่า ... 12 Angry Men (1957)
4 scores and 32 bars ago,4 คะแนนและ 32 บาร์ที่ผ่านมา Yellow Submarine (1968)
We insist it's a public place. A bar, a restaurant.เรายืนยันว่ามันเป็นสถานที่สาธารณะ บาร์, ร้านอาหาร The Godfather (1972)
Am I wrong or is the world rising?บาร์ท ฉันเข้าใจผิด... ...หรือว่าโลกมันสูงขึ้นวะ Blazing Saddles (1974)
But we're going to die, Bart. They're going to leave us here to die!เราจะตายแล้ว บาร์ท พวกมันจะปล่อยเราตาย Blazing Saddles (1974)
"The town saloon was always lively...บาร์ในเมืองรื่นเริงทุกที ♪ Blazing Saddles (1974)
"Behind the bar stood Anal Johnson.♪ หลังบาร์ยืนเด่น เอเนิล จอห์นสัน ♪ Blazing Saddles (1974)
So I limped to the nearest saloon, crawled inside a whiskey bottle and I've been there ever since.ฉันเดินเขยกๆ เข้าบาร์ แล้วมุดเข้าไปในขวดเหล้า ...แล้วฉ้นก็อยู่ที่นั่น ตั้งแต่นั้น Blazing Saddles (1974)
Listen, Bart, I want you to do me a favor.บาร์ท ช่วยอะไรหน่อย Blazing Saddles (1974)
Mongo stay with Sheriff Bart. Sheriff first man ever whip Mongo.มองโกจะอยู่กับนายอำเภอบาร์ท นายอำเภอเป็นคนแรกที่โค่นมองโกได้ Blazing Saddles (1974)
Hey, how are you doing Bart? Get down off that horse!เป็นไงบ้าง บาร์ท ลงมาจากม้าสิ Blazing Saddles (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์[n.] (bā) EN: bar   FR: bar [m] ; café [m] ; taverne [f]
บาร์บี้[TM] (Bābī) EN: Barbie   FR: Barbie
บาร์เซโลนา[n. prop.] (Bāsēlōnā) EN: Barcelona   FR: Barcelone
บาร์เซโลน่า[TM] (Bāsēlōnā) EN: Barcelona ; Barça   FR: FC Barcelone [m] ; Barça [m]
บาร์เบียร์[n. exp.] (bā bīa) EN: bar ; beer bar   FR: bar [m] ; bar à bière [m]
บาร์โค้ด[n. exp.] (bākhōt) EN: bar code ; barcode   FR: code à barres [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
article number(n) รหัสสินค้าที่มักแสดงเป็นบาร์โค้ด ซึ่งสามารถถูกอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbecue[N] การย่างอาหารโดยใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์, See also: บาร์บีคิว, Syn. barbeque, barbie
barbie[N] บาร์บีคิว, See also: การย่างอาหารใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์, Syn. barbecue
bartender[N] บาร์เทนเดอร์, See also: บริกรในบาร์, คนเสิร์ฟ, Syn. barmaid, barman
dive[N] บาร์หรือไนต์คลับ (คำไม่เป็นทางการ)
drawer[N] คนที่ผสมเหล้า (คำโบราณ), See also: บาร์เทนเดอร์
battle cruiser[SL] ผับ, See also: บาร์เหล้า, ร้านเหล้า
saloon[N] ร้านจำหน่ายสุรา, See also: บาร์, ร้านขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, Syn. bar, night club, cocktail lounge
tap house[N] บาร์สำหรับดื่มเหล้าโดยเฉพาะ
taproom[N] บาร์เหล้า (โดยเฉพาะในโรงแรม), Syn. barroom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
barb(บาร์บ) n. เงี่ยง,ขวากหนาม,ส่วนแหลม vt. ติดตั้งส่วนที่เป็นหนาม
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage
barbaric(บาร์บาร์'ริค) adj. เถื่อน,อนารยะ,ป่าเถื่อน,ทารุณ,หยาบคาย, Syn. barbarous
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
barbell(บาร์'เบล) n. เครื่องยกน้ำหนักที่มีจานน้ำหนักทั้งสองข้างคานเหล็ก
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
bard(บาร์ด) กวี -Phr. (the Bard วิลเลียม เชคสเปียร์), See also: bardic adj. ดูbard bardish adj. ดูbard
bargain(บาร์'เกน) n. การต่อรองราคา,สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา,สินค้าราคาถูก vi.,vt. ต่อรองราคา,ตกลง -Phr. bargain for คาดหวัง เชื่อถือ -Conf. agreement

English-Thai: Nontri Dictionary
bar(n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์
barmaid(n) หญิงบาร์
crossbar(n) รูป x,คานประตู,บาร์เล่นยิมนาสติก
dramshop(n) ร้านขายเหล้า,ร้านจำหน่ายสุรา,บาร์

German-Thai: Longdo Dictionary
Wirtschaft(n) |die, pl. Wirtschaften| ร้านอาหารกึ่งบาร์มีแอลกอฮอล์ขาย
Gerste(n ) |die, nur Sg.| ข้าวบาร์เลย์ เช่น Aus Gerste wird bei der Mälzung Malz gemacht. Enzyme verwandeln das keimende Getreide von Stärke zu Maltose-Zucker.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top