ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บาป

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บาป-, *บาป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาป(adj) bad, See also: evil, Ant. บุญ, Example: ครอบครัวเขาเป็นคนบาปที่คนทั้งหมู่บ้านยากจะให้อภัย, Thai Definition: ที่ชั่วร้ายเลวทราม, ที่มัวหมองไม่บริสุทธิ์
บาป(n) crime, See also: wrong-doing, badness, Syn. ิกาทำบาป, Ant. บุญ, Example: การฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างสูง เพราะนอกจากทำร้ายตัวเองแล้ว ยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วย, Thai Definition: ความชั่วร้ายเลวทราม, ความมัวหมอง, ความไม่บริสุทธิ์
บาป(n) sin, See also: vice, Syn. บาปกรรม, Ant. บุญ, Example: คนไทยมีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปตามคำสอนทางศาสนา, Thai Definition: การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา
บาปหนา(n) sinfulness, See also: heavy sin, Syn. บาปหนัก, Ant. บุญหนัก, Example: การกระทำของเขาถือเป็นบาปหนาที่ต้องชดใช้ในเร็ววันแน่, Thai Definition: บาปหรือกรรมที่มีมาก, บาปที่สั่งสมไว้มาก
บาปหนา(adj) sinful, See also: wicked, Syn. บาปหนัก, Example: ดิฉันไม่อยากจะพูดกับคนบาปหนาเช่นคุณ, Thai Definition: ที่มีบาปหรือกรรมมาก, มีบาปสั่งสมไว้มาก
บาปกรรม(n) sin, See also: wrong-doing, Syn. อกุศลกรรม, บาป, Ant. กุศลกรรม, Example: ผู้ร้ายสมัยนี้ไม่กลัวบาปกรรม เพราะบังอาจขโมยของศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา, Thai Definition: การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา
บาปเคราะห์(n) misfortune, See also: bad luck, adversity, Syn. โชคร้าย, เคราะห์, เคราะห์กรรม, เคราะห์ร้าย, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, Example: นึกไม่ถึงว่าบ้านเมืองจะถึงคราวที่ต้องประสบบาปเคราะห์ร้ายแรงเช่นนี้, Thai Definition: สิ่งร้ายที่นำผลมาให้โดยมิได้คาดหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บาป, บาป-(บาบ, บาบปะ-) น. การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา
บาป, บาป-ความชั่ว, ความมัวหมอง.
บาป, บาป-(บาบ, บาบปะ-) ว. ชั่ว, มัวหมอง, เช่น บาปมิตร = มิตรชั่ว.
บาปกรรม(บาบกำ) น. บาป.
บาปหนา(บาบหฺนา) น. บาปมาก.
บาปหนา(บาบหฺนา) ว. มีบาปมาก, มีบาปสั่งสมไว้มาก, มีกรรมมาก, เช่น คนบาปหนา.
บาปเคราะห์(บาบปะ-) ว. เคราะห์ร้าย.
บาปเคราะห์(บาบปะ-) น. ดาวพระเคราะห์ที่ให้โทษ เช่น พระราหู.
กรรม ๑, กรรม- ๑บาป, เคราะห์, เช่น คนมีกรรม กรรมของฉันแท้ ๆ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sinบาป [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาป[bāp] (n) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma  FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f]
บาป[bāp] (v) EN: sin ; be sinful  FR: pécher
บาปกรรม[bāpkam] (n) EN: sin  FR: péché [m]
บาปติดตัว[bāp tittūa] (x) EN: sins on one's head
บาปหนา[bāpnā] (adj) EN: sinful ; godless ; wicked  FR: impie ; mauvais
บาปเคราะห์[bāpkhrǿ] (n) EN: misfortune ; bad luck ; adversity  FR: malchance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mortal sin(n) บาปร้ายแรง (ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก)
original sin(n) บาปที่ติดตัวมาแต่กำเนิด
simony(n) บาปจากการทำประโยชน์กับศาสนา
sin(n) บาป, See also: อกุศล, ความผิด, Syn. error, wrongdoing, wickedness, evil-doing, Ant. righteousness, virtue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
baptise(แบพไทซ') {baptised,baptized,baptising,baptizing,baptises,baptizes} vt.,vi. ทำพิธีล้างบาปให้,ทำให้สะอาดบริสุทธิ์,ตั้งชื่อ, Syn. cleanse, Ant. pollute, stain
baptism(แบพ'ทิสซีม) n. วิธีจุ่มหรือพรมน้ำเพื่อล้างบาปในศาสนาคริสเตียน, See also: baptismal adj.
baptist(แบพ'ทิสทฺ) n. สมาชิกนิกายหนึ่งของคริสเตียน ที่มีพิธีล้างบาปด้วยการจุ่มน้ำ
baptize(แบพไทซ') {baptised,baptized,baptising,baptizing,baptises,baptizes} vt.,vi. ทำพิธีล้างบาปให้,ทำให้สะอาดบริสุทธิ์,ตั้งชื่อ, Syn. cleanse, Ant. pollute, stain
bonehead(โบน'เฮด) n. คนโง่,คนเบาปัญญา, See also: boneheaded adj.
bovine(โบ'ไวน์) adj. เกี่ยวกับวัว,เหมือนวัว,เชื่องช้า,เบาปัญญา,อดทน -n. สัตว์จำพวกวัว, See also: bovinity n. ดูbovine

English-Thai: Nontri Dictionary
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
baptism(n) พิธีศีลจุ่ม,การล้างบาป
baptize(vt) เจิมน้ำมนต์,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ทำพิธีล้างบาป
err(vi) ทำผิด,ทำพลาด,ทำชั่ว,ทำบาป
error(n) ข้อผิดพลาด,ความคลาดเคลื่อน,ความผิด,บาป
evil(adj) ชั่วร้าย,ชั่ว,ไม่ดี,เลว,ร้าย,เป็นภัย,บาป,อกุศล
exculpate(vt) พิสูจน์ว่าบริสุทธิ์,ทำให้พ้นผิด,ล้างบาป
expiate(vt) ตอบแทน(ความผิด),ลบล้าง,ชดเชย,ไถ่ถอน,ล้างบาป
expiation(n) การตอบแทน(ความผิด),การล้างบาป,การลบล้าง,การไถ่ถอน(ความผิด)
fool(n) คนโง่,ตัวตลก,คนเซ่อ,คนไม่เต็มบาท,คนโง่เขลาเบาปัญญา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top