ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บางราย

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บางราย-, *บางราย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บางราย[N] some people, See also: some cases, Ant. ทุกราย, Example: กัญชาเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของบุคคลแตกต่างกัน บางรายใช้นิดหน่อยก็เกิดอาการเป็นพิษบางรายใช้มากก็ไม่เป็นไร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the house on Parkhill Lane. I'd like to order some items.นี่คือบ้าน ที่ พาคิล เลน ฉัน Iike การสั่งซื้อ บางรายการ I Spit on Your Grave (1978)
Okay, wait. Some of these items were sold at a police auction / Yep!โอเค เดี๋ยวก่อน บางรายการเหล่านี้ถูกกรมตำรวจขายประมูลไป Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
someone who could give you a hand, perhaps someone who might even marry you.มีบางคนถึงกับฉกชิงวิ่งราว บางรายปล้นแล้วฆ่า ผมจึงอยากขอแต่งงานกับคุณ Golden Door (2006)
Some,he'd suffocate.บางรายหายใจไม่ออก No Exit (2006)
Some CEP funnels, some head with a thermometer holder.กรวยวัดปริมาตรบางรายการ หัวเครื่องวัดอุณหภูมิ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Getting some of those items may be challenging.ของพวกนั้นบางรายการ อาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
You're not making sense.มี บางรายที่เปลี่ยนอวัยวะ The Eye (2008)
Everyone there was struck with dementia, paralysis and eventually died.ทำให้ทุกคนในเมืองนั้นเกิดอาการวิกลจริต บางรายเป็นอัมพาต และเสียชีวิต Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
That may no longer be the case.ซึ่งเกิดขึ้นกับกรณีผู้ป่วยบางราย Mandala (2009)
In a few cases,ในสินค้าบางรายการ Mandala (2009)
Some victims have signs of torture, others killed immediately.เหยื่อบางรายมีร่องรอยการโดนทรมาณ บางรายโดนฆ่าตายทันที The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Some of the major internet corporationsบริษัทอินเตอร์รายใหญ่บางราย Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
master fileแฟ้มหลักหมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ทำไว้ค่อนข้างถาวร และมีข้อมูลเก็บไว้อย่างสมบูรณ์ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักนี้ (เช่น ถ้าเป็นแฟ้มประวัติพนักงานของบริษัท ที่จะมีการแก้ไขเฉพาะรายการเงินเดือน ส่วนรายการอื่นไม่มีการแก้) มักจะใช้วิธีสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะบางรายการ เรียกว่า "แฟ้มรายการ เปลี่ยนแปลง " (transaction file) แล้วเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์อ่านแฟ้มข้อมูล ใหม่นี้ เข้าไปจัดการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มหลักให้ ดู transaction file เปรียบเทียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top