ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บริษัทเงินทุน

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บริษัทเงินทุน-, *บริษัทเงินทุน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บริษัทเงินทุนน. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ ซึ่งมิใช่การรับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้เช็ค และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commercial finance companyบริษัทเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ [เศรษฐศาสตร์]
Finance companiesบริษัทเงินทุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would wake up tomorrow morning... and I'd go over to Gabriel Capital Inc... and I would tell Joseph Platts' receptionist that I'm there to see him... and when he comes out...ไปที่บริษัทเงินทุนเกเบรียล บอกพนักงานต้อนรับว่าฉันมาหาโจเซฟต์ แพล็ตส์ แล้วพอไอ้เบื๊อกนั่นลงมา Primer (2004)
In China, Lau Security Investments stands for dynamic new growth.ในเมืองจีน, บริษัทเงินทุน เหลา ซีเคียวริตี้ คือคลื่นลูกใหม่ The Dark Knight (2008)
you were vice president of his investment fund.คุณเป็นรองประธาน ในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ของเขา In Plane Sight (2009)
Riverdale Mutual. The Bronx.บริษัทเงินทุนริเวอร์เดล ในย่านบรองซ์ Amber 31422 (2010)
Riverdale Mutual.บริษัทเงินทุนริเวอร์เดล Amber 31422 (2010)
Landale financial, second floor.บริษัทเงินทุนแลนเดลอยู่ชั้นสอง Ghosts (2011)
Landale Financial, where you were yesterday.บริษัทเงินทุนแลนเดล ที่ๆนายไปมาเมื่อวาน Ghosts (2011)
Mr. Adam Saunders, he's a prop trader at the investment firm of Baylor Zimm.คุณอาดัม ซอนเดอร์ส เขาเป็น พร็อพ เทรดเดอร์ ของบริษัทเงินทุนเบเลอร์แอนด์ซิมม์ Risk (2012)
Sir, this is Paul Ashton with Baylor Zimm Investments.ท่านครับ ผมชื่อพอลล์ แอชตัน จากบริษัทเงินทุนเบเลอร์ซิมม์ Risk (2012)
The ones we traced to that investment firm a few weeks ago?พวกที่คุณตามรอยไปที่บริษัทเงินทุนนั่น เมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนน่ะ Flesh and Blood (2012)
It's got an electrical sub-station, lawyers' offices, and the HQ of an investment bank.มันก็พวก งานไฟฟ้า งานสถานีรถไฟใต้ิน สำนักงานกฏหมาย พวกบริษัทเงินทุน พวกนี้ Shadow Box (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทเงินทุน[n. exp.] (børisat ngoenthun) EN: finance company ; financial enterprise   FR: société financière [f]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Finance and Securities Co., Ltd.บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top