ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บรม-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บรม, -บรม-, *บรม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There will be survivors. - (machine gun) Many of us, even, will survive training.พวกเราหลายคนแม้จะอยู่รอด การฝึกอบรม How I Won the War (1967)
We've been playing cricket in the hot sun for three hours.เราได้รับการเล่นสิ่งที่เป็นคริก เก็ต ในดวงอาทิตย์ร้อนเป็นเวลา สามชั่วโมง และการฝึกอบรมด้านนันทนา การ How I Won the War (1967)
Not until I've talked some sense to that headstrong wife of yours.นั่นต้องหลังจากฉันอบรม ภรรยาหัวเเข็งของนายก่อน Beneath the Planet of the Apes (1970)
We trained her for five years. Singing, acting, dancing lessons.เราผ่านการฝึกอบรมของเธอเป็นเวลาห้าปี ร้องเพลง, การแสดง, เรียนเต้นรำ The Godfather (1972)
Get busy, idiotได้ยุ่ง, คนโง่บรม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Go on, idiots, show how happy you areดำเนินต่อไป, คนโง่บรม, แสดงวิธี happy you Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- No, I'm in... a training program.- ไม่ใช่ครับ ผมอยู่ใน... โครงการฝึกอบรม Airplane! (1980)
Only their skilled training in police enforcement techniques saved their lives.เฉพาะการฝึกอบรมที่มีทักษะของพวกเขาในการบังคับใช้ตำรวจ เทคนิคการช่วยชีวิตของพวกเขา First Blood (1982)
A man who's been trained to ignore pain, ignore weather.ชายผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมที่จะเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดไม่สนใจสภาพอากาศ First Blood (1982)
colonel Rhombus, special projects training.ฉันคือผู้พัน Rhombus หัวหน้าค่ายฝึกอบรมพิเศษ Spies Like Us (1985)
Like vines, children need training.เช่นองุ่นเด็กต้องฝึกอบรม Bloodsport (1988)
Martial science provides a way of training.วิทยาศาสตร์มีวิธีการต่อสู้ของการฝึกอบรม Bloodsport (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme

English-Thai: Longdo Dictionary
training(n) การฝึกอบรม

English-Thai: Nontri Dictionary
culture(n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม
precept(n) กฎ,คำสั่งสอน,ธรรมะ,ศีล,ภาษิต,การอบรม
uncultivated(adj) ยังไม่ได้เพาะปลูก,ไม่ได้รับการอบรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top