ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บทสรุป

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บทสรุป-, *บทสรุป*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
结局[jié jú, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩˊ] (n ) บทสรุป, ตอนจบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทสรุป[N] conclusion, Syn. ผลสรุป, ข้อสรุป, Example: บทสรุปจากการประเมินผลการดำเนินแผนฟื้นฟูการเกษตรในปีแรกแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Synopsisบทสรุปย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทสรุป[n.] (botsarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary   FR: conclusion [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capitulation[N] บทสรุป, Syn. summary, synopsis
compend[N] บทสรุป, See also: บทคัดย่อ, Syn. compendium, abridgment
compendium[N] บทสรุป, See also: บทคัดย่อ, Syn. compend, abridgment
digest[N] บทสรุป, See also: งานย่อ, บทสรุปใจความสำคัญ, บทคัดย่อ, Syn. abstract, brief, Ant. amplification
finish[N] ตอนจบ, See also: บทสรุป, ตอนอวสาน, วาระสุดท้าย, Syn. end, conclusion, finale, Ant. beginning, start
peroration[N] บทสรุป, See also: คำสรุป, Syn. envoi, sequel, coda
prospectus[N] รายการแสดงความก้าวหน้า, See also: บทสรุปความก้าวหน้า, Syn. outline, scheme
roundup[N] บทสรุป, See also: สาระ, ใจความสำคัญ, Syn. summary
rundown[N] บทสรุป, See also: บทย่อ, Syn. review, ontline, summary
syllabus[N] บทสรุปของรายงานการพิจารณาคดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capitulation(คะพิชชุเล'เชิน) n. การยอมแพ้,การยอมจำนน,บทสรุป, See also: capitulatory adj.
compendium(คัมเพน'เดียม) หนังสือย่อเรื่อง,บทย่อ,บทสรุป,รายการเต็ม., Syn. summary -pl. -diums,compendia
conclusion(คันคลู'เชิน) n. การลงเอย,การสิ้นสุดลง,การสรุป,บทสรุป,ผล,การตกลงขั้นสุดท้าย,การตัดสินใจครั้งสุดท้าย, Syn. inference
conspectusn. ปริทรรศน์,การมองหรือความเห็นอย่างกว้าง ๆ ,การสำรวจ,ข้อสรุป,บทสรุป
peroration(เพอระเร'เชิน) n. คำสรุป,บทสรุปของคำปราศรัย., See also: perorational adj.
precis(เพรซี',เพร'ซี) n. บทย่อ,ย่อความ,บทสรุป,สาระสำคัญ
roundup(เราน์ดฺ'อัพ) n. การไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,ผู้ขี่ม้าไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,การจับกลุ่ม,การชุมนุม,การสรุป,บทสรุป,สาระ,ใจความสำคัญ, Syn. collect,gather,amass,rally
syllabus(ซิล'ละบัส) n. หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุปของการพิจารณาของศาล pl.syllabuses,syllabi, Syn. synopsis,abstract,outline

English-Thai: Nontri Dictionary
compendium(n) บทสรุป,หนังสือย่อเรื่อง
peroration(n) การสรุปความ,การสาธยาย,บทสรุป
syllabus(n) ประมวลวิชา,หัวข้อย่อๆ,หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุป

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
要旨[ようし, youshi] Thai: บทสรุป English: summary

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: S. die Übersicht, die Kurzfassung, das Schlusswort,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top