ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บดบัง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บดบัง-, *บดบัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บดบัง(v) hide, See also: eclipse, obscure, darken, overshadow, conceal, Syn. บัง, พราง, Ant. เปิด, เผย, แสดง, Example: คืนนี้เมฆหนามาบดบังแสงนวลของดวงจันทร์เสียหมด, Thai Definition: กั้นหรือปิดแสงเอาไว้ไม่ให้เผยออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บดบังก. บังแสง, บังรัศมี.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดบัง[botbang] (v) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal  FR: éclipser ; occulter ; effacer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
block out(phrv) บดบัง, See also: ปกคลุม
cast one's shadow over(idm) ทอดเงาทับ, See also: บดบัง, Syn. cast on, throw on, throw over
outshine(vt) บดบังรัศมี, Syn. overshadow, outclass
shade from(phrv) ได้ร่มเงาจาก, See also: บดบังจาก, Syn. protect against
shade with(phrv) บดบังด้วย, See also: ให้ร่มเงาด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken
ecliptic(อิคลิพ'ทิค) adj. เกี่ยวกับจันทรคราสหรือสุริยคราส n. วงกลมที่บดบังรัศมี, See also: ecliptically adv. ดูecliptic
eyesoren. สิ่งที่อุจาดนัยน์ตา,สิ่งที่บดบังความสวยงามของสิ่งอื่น
overshadow(โอ'เวอะแ?ด'โด) vt. ลดราศี,ข่ม,บดบัง,ทำให้มืดครึ้ม,ปกป้อง,ให้ที่อยู่., Syn. dominate

English-Thai: Nontri Dictionary
eclipse(n) สุริยุปราคา,จันทรุปราคา,ความมืด,อุปราคา,การบดบังรัศมี
eclipse(vt) ทำให้เกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา,ทำให้มืด,บดบังรัศมี
ecliptic(adj) เกี่ยวกับสุริยุปราคา,เกี่ยวกับจันทรุปราคา,เกี่ยวกับการบดบังรัศมีค
overlay(vt) หุ้ม,เคลือบ,ปกคลุม,วางทับ,บดบัง
overshadow(vt) บดบังรัศมี,สำคัญกว่า,ป้องกัน,ทอดเงาเหนือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top