ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำนม

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำนม-, *น้ำนม*
Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กษิราน้ำนม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำนม[N] milk, Syn. นม, กษีร, เกษียร, กษีรา, Example: เด็กทารกควรจะดื่มน้ำนมของแม่มากกว่านมจากขวด, Thai definition: ของเหลวสีขาวออกมาจากนมคนและสัตว์ สำหรับเลี้ยงลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำนมน. ของเหลวสีขาวออกมาจากนมคนและสัตว์ สำหรับเลี้ยงลูก
น้ำนมโดยปริยายหมายถึง ของเหลวสีขาว ทำจากพืชบางชนิด เช่น น้ำนมถั่วเหลือง น้ำนมข้าวโพด
น้ำนมนม ก็ว่า.
น้ำนมราชสีห์น. กล้วยชนิดหนึ่ง ผลคล้ายกล้วยกรัน สุกรสหวานเย็น มีกลิ่นหอม.
น้ำนมราชสีห์ชื่อไม้ล้มลุกขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Euphorbia วงศ์ Euphorbiaceae ใบออกตรงข้ามกัน ทุกส่วนมียางขาวคล้ายนํ้านม ใช้ทำยาได้ เช่น ชนิด E. hirta L. ต้นและใบมีขน.
น้ำนมแมวน. ของเหลวชนิดหนึ่งประกอบด้วยเอทิลแอซีเทต (ethyl acetate) มีกลิ่นหอมคล้ายดอกนมแมว ใช้ประโยชน์เป็นตัวปรุงกลิ่นขนมเป็นต้น.
นม ๑น้ำนม เช่น เลี้ยงลูกด้วยนม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breast milkน้ำนมคน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cornmilkน้ำนมข้าวโพด [TU Subject Heading]
Milkน้ำนม [TU Subject Heading]
Soymilkน้ำนมถั่วเหลือง [TU Subject Heading]
After Bath Milkน้ำนมที่ใช้หลังการอาบน้ำ [การแพทย์]
Colostrum, Humanน้ำนมแม่ [การแพทย์]
Euphorbia Hiria Lน้ำนมราชสีห์ [การแพทย์]
Euphorbia Thymifolia Lน้ำนมราชสีห์เล็ก [การแพทย์]
Galactopoiesisน้ำนมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา [การแพทย์]
Galactorrheaน้ำนมไหลผิดปกติ, มีน้ำนมไหล, น้ำนมไหล, การหลั่งน้ำนมผิดปกติ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำนม[n.] (nāmnom) EN: milk   FR: lait maternel [m] ; lait [m]
น้ำนมแมว[X] (nām nom maēo) EN: ethyl acetate   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curdy[N] น้ำนมที่แข็งตัว
dry[ADJ] ไม่มีน้ำนม, See also: น้ำนมแห้ง
milk[N] น้ำนม, See also: นม, Syn. whey, sap
moo juice[SL] นม, See also: น้ำนม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attar(แอท'ทาร์) n. หัวน้ำนม,หัวน้ำหอม.
baby toothฟันน้ำนม, Syn. milk tooth
bottle(บอท'เทิล) {bottled,bottling,bottles} n. ขวด,ถุงหนัง, (ที่ใส่น้ำใส่เหล้า) ปริมาณหนึ่งขวด,การดื่มเหล้า,น้ำนมในขวดนม vi. ใส่ขวด,บรรจุขวดติดอยู่,ข่ม,ทำให้ติดอยู่,เก็บสุรา -Phr. (hit the bottle ดื่มเกินบ่อยและเป็นนิสัย), Syn. receptacle
cornflakes(คอร์น'เฟลคซฺ) n.,pl. แผ่นข้าวโพดสำหรับผสมกับน้ำนมกินเป็นอาหารมื้อเช้า
deciduous toothฟันน้ำนม., Syn. milk tooth
emulsion(อิมัล'เชิน) n. ส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากัน,ยาน้ำนม., See also: emulsive adj.
galactagogue(กะแลค'ทะกอก) adj. ซึ่งเพิ่มหรือกระตุ้นการคัดหลั่งน้ำนม ขับน้ำนม,n. ยาขับน้ำนม
galactic(กะแลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับกาแล๊กซี่,เกี่ยวกับทางช้างเผือก,เร่งน้ำนม,ขับน้ำนม
galactorrheaน้ำนมไหลมากผิดปกติ
granola(กระโน'ละ) n. อาหารเช้าที่ประกอบด้วยน้ำนมใส่ผลไม้แห้ง,ผลไม้เปลือกแข็ง,ข้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
creamy(adj) เหมือนครีม,เหมือนน้ำนม
lactic(adj) เกี่ยวกับนม,ได้จากน้ำนม
milk(n) น้ำนม
milktooth(n) ฟันน้ำนม
milky(adj) เหมือนน้ำนม,มีน้ำนม,ป้อแป้,ขุ่นมัว,ซีด
udder(n) เต้านมสัตว์,ต่อมน้ำนม
whey(n) หางน้ำนม

German-Thai: Longdo Dictionary
Milchzahn(n) |der, pl. Milchzähne| ฟันน้ำนม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top