ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำตา

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำตา-, *น้ำตา*
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
目汁[mak4 jap4] (n) น้ำตา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำตา(n) tear, See also: teardrop, Example: ลูกๆ ร้องไห้จนน้ำตาอาบแก้ม, Thai Definition: น้ำที่ไหลออกจากนัยน์ตาเมื่อเวลาดีใจหรือเสียใจเป็นต้น
น้ำตา(n) neap tide, See also: neap, spring-tide, Thai Definition: น้ำในทะเลและแม่น้ำลำคลองที่มีทางติดต่อโดยตรงกับทะเล หรือได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลเป็นต้น มีระดับน้ำขึ้นและลงน้อย เนื่องจากอิทธิพลของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่ในวงโคจรเกือบเป็นมุมฉากซึ่งกันและกันสัมพันธ์กับโลก
น้ำตา(n) sugar, Syn. น้ำตาลทราย, Example: ขนมร้านนี้หวานมากคงจะใส่น้ำตาลเยอะ, Thai Definition: สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ และไดแซ็กคาไรด์ ซึ่งมีรสหวาน โดยมากได้จากตาล มะพร้าว อ้อย
น้ำตา(adj) brown, Syn. สีน้ำตาล, Example: ฉันมีแต่เสื้อผ้าสีน้ำตาลทั้งนั้น
น้ำตา(n) brown, Syn. สีน้ำตาล, Example: ถ้าลงสีน้ำตาลตรงนี้จะทำให้ภาพดูเข้มขึ้น
น้ำตาไหล(v) tears flow, See also: cry, Syn. ร้องไห้, Example: ชายไทยหรือชายอเมริกันมีกฎว่า เวลาเสียใจไม่ควรน้ำตาไหลให้ใครเห็น, Thai Definition: มีน้ำตาออกมาจากตาแสดงว่าร้องไห้
น้ำตาลปึก(n) palm sugar, Example: น้ำตาลปึกที่ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี มีชื่อเสียงจนได้เป็นสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล, Count Unit: ปึก, ฝา, Thai Definition: น้ำตาลเป็นรูปปึก
น้ำตาลเมา(n) palm wine, See also: toddy, rice liquor, fermented palm juice, Example: น้ำตาลเมานี้มีรสนุ่มนวล, Thai Definition: น้ำตาลสดที่ผสมเปลือกไม้เผาบางชนิดหมักแช่ไว้
น้ำตาลกรวด(n) crystalline sugar, See also: rock sugar, Example: เขาประดับร้านด้วยการนำน้ำตาลกรวดมาย้อมสีใส่ขวดโหลตั้งโชว์เอาไว้, Count Unit: ก้อน, Thai Definition: น้ำตาลที่มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายกรวด คล้ายสารส้ม มีสีขาว
น้ำตาลก้อน(n) cube sugar

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำตาน. นํ้าที่ไหลออกจากนัยน์ตา, โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่ไหลเยิ้มอย่างนํ้าตาลที่ไหลซึมจากหม้อตาล.
น้ำตาตกในเศร้าโศกเสียใจอย่างมาก แต่ไม่แสดงให้ปรากฏ.
น้ำตาน. น้ำขึ้นและน้ำลงที่เกิดขึ้นในวันขึ้น ๘ ค่ำ หรือแรม ๘ ค่ำ ซึ่งช่วงระหว่างความสูงของน้ำขึ้นกับน้ำลงมีระยะต่างกันน้อยมาก.
น้ำตาน. สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์และไดแซ็กคาไรด์ ซึ่งมีรสหวาน โดยมากได้จากตาล มะพร้าว อ้อย, ถ้าเป็นความหมายเฉพาะอย่างและทำด้วยอะไร ก็เติมคำนั้น ๆ ลงไป เช่น ทำจากตาล เรียกว่า นํ้าตาลโตนด, ทำจากมะพร้าว เรียกว่า นํ้าตาลมะพร้าว, ทำจากอ้อย แต่ยังไม่ได้ทำให้เป็นนํ้าตาลทราย เรียกว่า นํ้าตาลทรายดิบ, ทำเป็นเม็ด ๆ เหมือนทราย เรียกว่า นํ้าตาลทราย, ทำเป็นผงละเอียดหรือจับกันเป็นก้อน ๆ สีนํ้าตาล เรียกว่า นํ้าตาลทรายแดง, ทำเป็นก้อนแข็งเหมือนกรวด เรียกว่า นํ้าตาลกรวด, ทำเป็นงบ เรียกว่า นํ้าตาลงบ, เคี่ยวให้ข้น ๆ เรียกว่า นํ้าตาลตงุ่น, หยอดใส่ใบตาลหรือใบตองแห้งทำเป็นรูปปี่ เรียกว่า นํ้าตาลปี่, หยอดเป็นปึก เรียกว่า นํ้าตาลปึก, หยอดใส่หม้อ เรียกว่า นํ้าตาลหม้อ, บรรจุใส่ปีบ เรียกว่า น้ำตาลปีบ หรือ น้ำตาลปี๊บ, รองมาใหม่ ๆ ยังไม่ได้เคี่ยว เรียกว่า นํ้าตาลสด, ถ้าต้มให้เดือด เรียกว่า นํ้าตาลลวก, ถ้าใส่เปลือกตะเคียน มะเกลือ หรือเคี่ยม เป็นต้น หมักไว้ระยะหนึ่งจนมีแอลกอฮอล์ กินแล้วเมา เรียกว่า นํ้าตาลเมา.
น้ำตาว. สีคล้ายสีนํ้าตาลหม้อที่เคี่ยวแก่ไฟ, ถ้าแก่ไฟจนไหม้ เรียกว่า สีนํ้าตาลไหม้.
น้ำตาลกะทิน. ของหวานทำด้วยน้ำตาลกวนกับมะพร้าว คล้ายหน้ากระฉีก แต่ใช้น้ำตาลมากกว่า.
น้ำตาลจีนน. ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica L. เดิมเรียก นํ้าตาลทรายจีน.
น้ำตาลใกล้มดใครจะอดได้น. ชายหญิงที่ใกล้ชิดกันมากย่อมห้ามใจไม่ให้รักกันได้ยาก.
น้ำตาเช็ดหัวเข่าเสียใจเพราะชํ้าใจหรือต้องผิดหวังอย่างหนักในเรื่องคู่ครอง (ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น เพราะเธอเชื่อผู้ชายคนนี้ จึงต้องน้ำตาเช็ดหัวเข่า.
น้ำตาเทียนน. เทียนซึ่งละลายไหลย้อยจากปลายเทียนที่ลุกไหม้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crocodile tearsน้ำตาจระเข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tears, crocodileน้ำตาจระเข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sucrose; saccharumน้ำตาลซูโครส, น้ำตาลทราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saccharum; sucroseน้ำตาลซูโครส, น้ำตาลทราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toddyน้ำตาลเมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Produced Waterน้ำตามธรรมชาติที่มีอยู่ในแหล่งปิโตรเลียม, Example: ผลิตขึ้นมาได้พร้อมกับการผลิตน้ำมัน หรือเป็นน้ำที่อัดเข้าไปในแหล่งเพื่อช่วยเพิ่มการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Blood sugarน้ำตาลในเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hypoglycemiaน้ำตาลพร่องในเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Blood glucoseน้ำตาลกลูโคสในเลือด [TU Subject Heading]
Coconut palm sugarน้ำตาลมะพร้าว [TU Subject Heading]
Glucoseน้ำตาลกลูโคส [TU Subject Heading]
Hypoglycemiaน้ำตาลพร่องในเลือด [TU Subject Heading]
Palm wineน้ำตาลเมา [TU Subject Heading]
Palmyra palm sugarน้ำตาลโตนด [TU Subject Heading]
Sugarน้ำตา[TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำตา[nāmtā] (n) EN: tear ; teardrop  FR: larme [f] ; pleurs [mpl] (litt.)
น้ำตาตกใน[nāmtā toknai] (v, exp) EN: grieve ; be tormented ; cry silently  FR: souffrir en silence
น้ำตา[nāmtāi] (n, exp) EN: neap tide  FR: marée de morte-eau [f] ; morte-eau [f]
น้ำตา[nāmtān] (n) EN: sugar  FR: sucre [m]
น้ำตา[nāmtān] (adj) EN: brown  FR: brun
น้ำตาลกรวด[nāmtān krūat] (n, exp) EN: crystalline sugar ; rock sugar  FR: sucre cristallisé [m]
น้ำตาลกลูโคส[nāmtān klūkhōs] (n) EN: glucose  FR: glucose [m]
น้ำตาลก้อน[nāmtān køn] (n, exp) EN: cube sugar  FR: sucre en morceau [m]
น้ำตาลดิบ[nāmtān dip] (n, exp) EN: raw sugar
น้ำตาลทราย[nāmtān sāi] (n) EN: refined sugar

English-Thai: Longdo Dictionary
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว
hyperglycaemia(n) ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง
phenotype(n) ลักษณะที่แสดงออก หรือปรากฏให้เห็น เช่น ต้นสูง ต้นเตี้ย ขนสีดำ ขนสีน้ำตาล, Broader autistic phenotype describes individuals with autistic-like characteristics including social and communicative difficulties.
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., See also: lactose intolerance, lactose maldigestion
bursting(adv) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เช่น bursting into tears; I usually pee quite a bit during the course of the morning, I have read this is when the body detoxes. In the afternoon less already, but am bursting by the time I get to the pool. So when I get in the water my bladder is empty., Syn. with full bladder

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brown sugar(n) น้ำตาลทรายแดง
cane sugar(n) ซูโครส, See also: น้ำตาลที่ได้จากอ้อย, Syn. sucrose
caster sugar(n) น้ำตาลทรายขาว, Syn. castor sugar
dextrose(n) น้ำตาลที่พบในผลไม้ น้ำผึ้ง หรือเนื้อเยื่อของสัตว์, See also: น้ำตาลเด็กซ์โตรส, Syn. dextroglucose
frosting(n) น้ำตาลไอซิ่งบนขนมเค้กที่ทำมาจากน้ำเชื่อมและไข่ขาว, Syn. icing
fructose(n) น้ำตาลฟรุกโตส ซึ่งมีอยู่ในผลไม้และน้ำผึ้ง, Syn. fruit sugar, levulose
galactose(n) น้ำตาลกาแล็กโตส, See also: น้ำตาลที่ละลายในน้ำได้
glucose(n) น้ำตาลกลูโคส, See also: กลูโคส
granulated sugar(n) น้ำตาลเม็ด
icing(n) น้ำตาลหรือครีมโรยหน้าขนม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acroseน้ำตาลที่สังเคราะห์จากการจับตัวของ formaldehyde หรือ glucose
aldose(แอล' โดส) chem. น้ำตาลที่มี aldehyde group (a sugar)
amber(แอม' เบอะ) n.,adj. อำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, สีอำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, Syn. brownish yellow
amylolysis(แอมมิลอล' ลิซิส) n. การเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล. -amylolytic adj.
amylopsin(แอมมิลพ' ซิน) n. เอ็นไซม์ของน้ำย่อยตับอ่อน มันสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตา
arrack(อาร์'แรค) n. น้ำตาลเมา,เหล้าในประ-เทศตะวันออกกลางหรือประเทศใกล้เคียง., Syn. arak
artic foxหมาขั้วโลกเหนือจำพวก Alopex lagopus คล้ายหมาจิ้งจอก มีสีเทาน้ำตาบในฤดูร้อนและสีขาวในฤดูหนาว., Syn. white fox
auburn(ออ'เบิน) n. สีน้ำตาลแดง, Syn. reddish brown
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
beet sugarn. น้ำตาลจากรากต้นsugar beet

English-Thai: Nontri Dictionary
amber(n) สีเหลืองอำพัน,สีน้ำตาลเหลือง
auburn(n) สีน้ำตาลแดง
bay(adj) สีน้ำตาลปนแดง,สีเทาปนแดง
brown(adj) สีน้ำตาล,สีเหลืองคล้ำ
brown(vi, vt) เป็นสีน้ำตาล,เป็นสีเหลืองคล้ำ,เกรียม
brownish(adj) สีน้ำตาลอ่อน
brunette(adj) สีดำคล้ำ,สีน้ำตา
candied(adj) เคลือบน้ำตาล,ชุบน้ำตาล,หวาน
candy(vt) เชื่อม,ชุบ,เคลือบ,ฉาบด้วยน้ำตา
CANE cane sugar(n) น้ำตาลทราย,น้ำตาลอ้อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ARTIFICIAL TEAR(n) น้ำตาเทียม
fruisana(n) น้ำตาลผลไม้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[なみだ, namida] (n) น้ำตา
砂糖[さとう, satou] (n) น้ำตา
血糖[けっとう, kettou] (n) น้ำตาลในเลือด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
人口甘味料[じんこうかんみりょう, jinkoukanmiryou] (n) น้ำตาลเทียม, น้ำตาลสังเคราะห์

German-Thai: Longdo Dictionary
Zucker(n) |der| น้ำตา
braun(adj) ที่มีสีน้ำตา
beige(adj) ที่มีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีครีม
Brom(n, uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว

French-Thai: Longdo Dictionary
brun(adj) |f. -e| ที่มีสีน้ำตา
marron(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีน้ำตาลเข้ม
sucre(n) |m| น้ำตาล เช่น Dire que le sucre est mauvais pour la santé est facile mais inutile, car tout est potentiellement dangereux pour la santé.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top