ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น่าอับอาย

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่าอับอาย-, *น่าอับอาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอับอาย[ADJ] disgraceful, See also: shameful, dishonorable, Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: วัยรุ่นคิดว่า การเปลี่ยนแปลงในร่างกายเป็นเรื่องน่าอับอาย
น่าอับอาย[V] be disgraceful, See also: be shameful, put to shame, Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: ผมถูกตราหน้าว่าเป็นลูกไม่มีพ่อ น่าอับอายแค่ไหน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อประมาณ, อัประมาณน่าอับอาย เช่น ย่อยยับอัประมาณ.
อัประมาณน่าอับอาย เช่น ย่อยยับอัประมาณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything is but a pretext for taunts, punishment and humiliation.ทุกบทลงโทษล้วนรุนแรง และเป็นที่น่าอับอาย Night and Fog (1956)
A disgraceful rout.พ่ายแพ้ที่น่าอับอาย ได้รับการลดลงใน. How I Won the War (1967)
It's an embarrassment!มันเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากครับ! Mannequin (1987)
Shame on you.น่าอับอายยิ่ง Wuthering Heights (1992)
This is embarrassing.นี่มันน่าอับอายชะมัด Cool Runnings (1993)
You are an absolute disgrace!คุณมันน่าอับอายจริงๆ! Toy Story (1995)
A shame to commit my dream to him, but he will make it come true.มันน่าอับอายเหลือเกิน, แต่เขากำลังจะทำมันขึ้นมา April Story (1998)
But to me, he's just... too embarrassing to live.แต่กับฉัน เขาคือความน่าอับอาย American Beauty (1999)
-Shame on you!- คุณมันช่างน่าอับอายขายหน้าจริงๆ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
I mean that's a taboo.ฉันหมายความว่า มันเป็นเรื่องที่น่าอับอาย Voice (2005)
But the government surrendered and accepted the disgraceful Treaty of Versailles.แต่รัฐบาลกลับยอมสงบศึก และเซ็นสนธิสัญญาเวอร์เซิลที่น่าอับอายนั่น Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
If this rescue attempt fails it will not only be rendered meaningless, it will become a mockery.ถ้าการช่วยตัวประกันล้มเหลว การลงนามจะไม่ใช่แค่ไม่มีความหมาย มันจะกลายเป็นเรื่องน่าอับอาย Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disgraceful[ADJ] น่าอับอาย, See also: น่าขายหน้า, เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. shameful, dishonorable
dishonorable[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ, Syn. untruthful, shifty, Ant. ethical, moral
dishonourable[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ, Syn. untruthful, shifty
hangdog[ADJ] น่าละอาย, See also: น่าอับอาย, Syn. ashamed, shamefaced
ignominious[ADJ] น่าอับอาย, See also: น่าอัปยศอดสู, น่ารังเกียจ, Syn. disgraceful, dishonorable, mean, Ant. graceful, honorable
indign[ADJ] น่าอับอายขายหน้า (คำโบราณ), See also: ซึ่งเสื่อมเสีย
infamous[ADJ] น่าอับอาย, See also: น่าขายหน้า, Syn. shameful, notorious, disreputable, dishonourable
inglorious[ADJ] น่าอับอาย, See also: เสื่อมเสียชื่อเสียง, ไร้เกียรติ, Syn. shameful, disgraceful, Ant. graceful
opprobrious[ADJ] น่าอับอาย, Syn. dishonorable, ignominious, Ant. reputable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense,tort,violation
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า,เสื่อมเสีย, Syn. disreputable
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย,น่าขายหน้า,ต่ำช้า,เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble,corrupt
ignominious(อิก'นะมิน'เนียส) adj. น่าอับอาย,อัปยศอดสู,เสียชื่อเสียง,น่ารังเกียจ,น่าดูถูก, See also: ignominiousness n., Syn. humiliating,degrading
ignominy(อิก'นะมินนี) n. ความน่าอับอาย,ความอัปยศอดสู,ความน่าดูถูก ความรังเกียจ, Syn. disgrace,shame
inglorious(อินกลอ'เรียส) adj. น่าอับอาย,เสื่อมเสียชื่อเสียง,ไร้เกียรติ', See also: ingloriousness n.
reproachful(รีโพรช'ฟูล) adj. น่าตำหนิ,น่าต่อว่า,น่าประณาม,น่าอับอาย, See also: reproachfully adv. reproachfullness n., Syn. shameful
skeleton(สเคล'ลิเทิน) n. โครงกระดูก,กระ-ดูกทั้งหมดของสัตว์ที่ก่อเป็นโครงขึ้น,คนที่ผอมมาก,สัตว์ที่ผอมมาก,โครงค้ำ,โครงร่าง, -Phr. (skeleton in the closet เรื่องฉาวโฉ่ภายในหรือภายในบ้านความลับที่น่าอับอาย) adj. เกี่ยวกับโครงกระดูก,คล้ายโครงกระดูก

English-Thai: Nontri Dictionary
infamous(adj) เสียชื่อ,น่าอับอาย,เลว
inglorious(adj) ไม่มีเกียรติ,ไม่มีชื่อเสียง,น่าขายหน้า,น่าอับอาย
opprobrious(adj) น่ารังเกียจ,น่าอับอาย,น่าอัปยศ,น่าตำหนิ
shameful(adj) น่าขายหน้า,น่าละอายใจ,น่าอับอาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top