ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นึกถึง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นึกถึง-, *นึกถึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นึกถึง(v) think of, See also: remember, regard, Syn. คิดถึง, ระลึกถึง, รำลึกถึง, Example: ฉันอาจจะนึกถึงแฟนเก่า แต่ความรู้สึกก็ไม่วาบหวามใจเหมือนแต่ก่อน
นึกถึง(v) think of, See also: call to mind, Syn. นึกไปถึง, คิดถึง, Example: เมื่อพูดถึงจอภาพวีจีเอส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่จอภาพแบบวีจีเอคัลเลอร์เท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นึกถึงก. ระลึกถึง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นึกถึง[neuk theung] (v, exp) EN: think of ; remember ; regard ; call to mind  FR: penser à ; se souvenir de ; songer à

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conceive of(phrv) มีความคิดเกี่ยวกับ, See also: นึกถึง, เกิดขึ้นในใจ
direct one's attention to(idm) นึกถึง, See also: จัดการ, ดำเนินการ, Syn. draw to
have something in mind(idm) คิดถึงบางสิ่ง, See also: นึกถึงบางสิ่ง
think a great deal of(idm) นึกถึงในแง่ดี
think a lot of(idm) นึกถึงในแง่ดี
think highly of(idm) นึกถึงในแง่ดี
think much of(idm) นึกถึงในแง่ดี
run on(phrv) คิดถึง, See also: นึกถึง, พูดถึง
run upon(phrv) คิดถึง, See also: นึกถึง, พูดถึง
think of(vt) คิดถึง, See also: นึกถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mnemonic codeรหัสช่วยจำหมายถึง วิธีการเรียกชื่อย่อของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อช่วยให้นึกถึงชื่อเต็มของสิ่งนั้นได้ดี เช่น อาจจะกำหนดตัวอักษรตัวแรกของคำไว้ใช้เป็นข้อคำสั่ง เช่น การกดแป้น Alt + F + S เป็นรหัสช่วยจำแทนคำสั่งเรียกเมนู File และเลือกคำสั่ง Save ในการเขียนโปรแกรมบางทีก็ใช้วิธีการนี้ได้ เช่น ถ้าคำใดยาว ก็อาจใช้ตัวย่อได้ เช่น STO แทน store เป็นต้น
suggest(ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง, See also: suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv., Syn. propose, imply

English-Thai: Nontri Dictionary
consider(vt) คิด,คำนึงถึง,นึกถึง,พิจารณา,สนใจ
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ
oblivious(adj) หลงลืม,ลืมเลือน,ลบเลือน,ไม่นึกถึง
remind(vt) เตือนความจำ,เตือนใจ,ทำให้นึกถึง
retrospect(n) การหวนคิด,การพิจารณาย้อนหลัง,การนึกถึงอดีต
retrospection(n) การหวนรำลึก,การหวนคิด,การนึกถึงอดีต

German-Thai: Longdo Dictionary
erheblich(adj) สำคัญ, มาก, ที่ต้องนึกถึง เช่น Es ist kein erhebliches Problem. มันไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญนัก, In Thailand verdient man erheblich weniger als in Deutschland. ที่เมืองไทยผู้คนทำงานได้เงินเดือนน้อยกว่าที่เยอรมนีมาก, See also: viel, Syn. wesentlich

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top