ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นิรโทษกรรม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิรโทษกรรม-, *นิรโทษกรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิรโทษกรรม(n) amnesty, See also: absolution, pardon, Example: พวกกบฎได้ถูกเกลี้ยกล่อมให้ยอมแพ้โดยสัญญาว่าจะได้รับนิรโทษกรรม, Thai Definition: การลบล้างการกระทำความผิดอาญาที่บุคคลได้ทำมาแล้ว โดยให้ถือว่าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิด และให้ผู้กระทำการนั้น พ้นจากความรับผิดโดยสิ้นเชิง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิรโทษกรรม(นิระโทดสะกำ) น. ในทางแพ่ง หมายถึง การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น แต่กฎหมายยกเว้นให้ ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น การกระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย การกระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย
นิรโทษกรรมในทางกฎหมายอาญา หมายถึง การลบล้างการกระทำความผิดอาญาที่บุคคลได้กระทำมาแล้ว โดยมีกฎหมายกำหนดให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิด และให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amnestyนิรโทษกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amnestyนิรโทษกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amnestyนิรโทษกรรม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิรโทษกรรม[nirathōtsakam] (n) EN: amnesty  FR: amnistie [f]
นิรโทษกรรม[nirathōtsakam] (n) EN: justifiable act

English-Thai: Longdo Dictionary
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolution(n) การอภัยโทษ, See also: นิรโทษกรรม, การให้อภัยบาป, Syn. forgiveness
amnesty(n) นิรโทษกรรม, See also: การอภัยโทษ, การยกโทษ, Syn. pardon, reprieve, forgiveness
decriminalize(vt) ลดโทษ, See also: นิรโทษกรรม, อภัยโทษ, Syn. legalize, legitimize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amnesty(แอม' เนสที) n. การอภัยโทษ, นิรโทษกรรม. -vt. ประเทศนิรโทษกรรม (pardon)

English-Thai: Nontri Dictionary
amnesty(n) นิรโทษกรรม

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top