ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นับถือศาสนาอิสลาม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นับถือศาสนาอิสลาม-, *นับถือศาสนาอิสลาม*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นับถือศาสนาอิสลาม[naptheū sātsanā itsalām] (v, exp) FR: être de confession musulmane

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุสลิม(มุดสะลิม) น. ผู้นับถือศาสนาอิสลาม.
สุลต่าน(สุนละ-) น. ประมุขของบางประเทศหรือเจ้าครองนครบางรัฐที่นับถือศาสนาอิสลาม.
หุ้ยหุย ๒น. พวกจีนฮ่อที่นับถือศาสนาอิสลาม.
อะมีรุ้ลฮัจย์, รออิสบิซาตุลฮัจย์ อัลรัสมียะห์น. บุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของประเทศไทยนำชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย.
อิสลามน. ศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีศาสดาชื่อมุฮัมมัด นับถือพระเจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮ์ มีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลัก ไม่มีนักบวช, เรียกผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามว่า มุสลิม.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sultan(n) สุลต่าน, See also: ประมุขของประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม, ประมุขของประเทศมุสลิม, Syn. emperor, king, ruler
vizierate(n) เจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศนับถือศาสนาอิสลาม
vizierial(adj) เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศนับถือศาสนาอิสลาม
Wahabi(n) ผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายหนึ่งอย่างเคร่งครัด, Syn. Wahhabi
Wahhabi(n) ผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายหนึ่งอย่างเคร่งครัด, Syn. Wahabi
Wahhabism(n) การนับถือศาสนาอิสลามนิกายหนึ่งอย่างเคร่งครัด

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top