ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นักหนังสือพิมพ์

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นักหนังสือพิมพ์-, *นักหนังสือพิมพ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักหนังสือพิมพ์[N] journalist, See also: newspaper man, pressman, pressmen, Syn. คนทำข่าว, คนเขียนข่าว, Example: พ่อเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เขียนข่าวให้กับหนังสือพิมพ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't want to do this newspaper stuff for the rest of my life. Hecht is right.ฉันไม่อยากเป็นนักหนังสือพิมพ์ไปตลอดชีวิต แฮ็ชท์พูดถูก The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Every Tom, Dick, and Harry thinks he can write, but a journalist gets in there where the bombs are falling.ทุกๆ คน ทั้ง ทอม ดิ๊ก และแฮร์รี่ / คิดว่าพวกเขาก็เขียนได้ แต่นักหนังสือพิมพ์ไปที่นั่นแล้ว/ ที่ที่ระเบิดตกลงมาหนะ Never Been Kissed (1999)
Newspaper reporter and author of the upcoming book "wronged man."นักหนังสือพิมพ์และนักเขียน ซึ่งกำลังจะวางแผงชื่อ'ผิดคน' Out of the Past (2007)
He's a journalist.เออ หมายถึงคู่หมั้นคุณทำงานอะไร เขาเป็นนักหนังสือพิมพ์ P2 (2007)
I knew he had to be smart. What kind of journalist?นักหนังสือพิมพ์เหรอ ผมเห็น,ผมรู้จัก เขาดูดีนี่ P2 (2007)
A journalist.เป็นนักหนังสือพิมพ์The Visitor (2007)
You're looking at the newest recruit to the Daily Planet.คุณกำลังมองมาที่นักหนังสือพิมพ์คนใหม่ ของเดลี่แพลนเนต Odyssey (2008)
And even the political press corps, the hard-bitten political press corps, called David up with messages of contrition and congratulation.และแม้แต่กลุ่มนักหนังสือพิมพ์การเมือง, พวกกลุ่มนักหนังสือพิมพ์การเมืองที่เขี้ยวลากดิน, โทรหาเดวิดด้วยความสำนึกผิดและแสดงความยินดี, Frost/Nixon (2008)
Be a journalist, they said.เป็นนักหนังสือพิมพ์ เขาบอก Shanghai (2010)
I meant as a journalist, not a bachelor.หมายถึงในฐานะนักหนังสือพิมพ์ ไม่ใช่ในฐานะชายโสด Shanghai (2010)
In Berlin, I played the part of a journalist with Nazi sympathies and I was doing it again at the Shanghai Herald.ในเบอร์ลิน ผมเล่นบทนักหนังสือพิมพ์ โปรนาซี ..ผมจะเล่นบทนั้นอีกครั้งที่เซี่ยงไฮ้เฮรัลด์ Shanghai (2010)
A sleaze rag, fine, but I say that with pride.นักหนังสือพิมพ์ใส้แห้ง ได้เลย ฉันพูดได้อย่างเต็มปาก Static (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักหนังสือพิมพ์[n.] (naknangseūphim) EN: journalist   FR: journaliste [m, f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
journalist[N] นักข่าว, See also: นักหนังสือพิมพ์, คนเขียนข่าว, ผู้สื่อข่าว, Syn. correspondent, reporter, columnist
press[N] นักข่าว, See also: นักหนังสือพิมพ์
scribbler[N] นักเขียน, See also: นักหนังสือพิมพ์, นักประพันธ์, Syn. author, hack, writer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่,ที่ดิน,ทรัพย์สิน,ฐานันดร,กลุ่มการเมือง,กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
fourth estateฐานันดรที่ 4 (นักหนังสือพิมพ์,อาชีพนักหนังสือพิมพ์), Syn. press
gazetteer(แกซซิเทียร์') n. พจนานุกรมภูมิศาสตร์,นักหนังสือพิมพ์, Syn. dictionary
journalist(เจอร์'นะลิสทฺ) n. นักหนังสือพิมพ์,ผู้เขียนบันทึก,ผู้เขียนอนุทิน, Syn. newswoman
pressman(เพรส'เมิน) n. นักหนังสือพิมพ์,ช่างพิมพ์,ผู้ทำธุรกิจการพิมพ์,ช่วงแท่นพิมพ์
publicist(พับ'ลิซิสทฺ) n. นักหนังสือพิมพ์,นักประชาสัมพันธ์,นักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนหรือการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน หรือกฎหมายระหว่างประเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
gazetteer(n) นักหนังสือพิมพ์,อักขรานุกรมภูมิศาสตร์
journalist(n) นักหนังสือพิมพ์,นักข่าว,ผู้บันทึก
newspaperman(n) ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,นักหนังสือพิมพ์
publicist(n) นักเขียนข่าวการเมือง,นักหนังสือพิมพ์,นักประชาสัมพันธ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
新聞記者[しんぶんきしゃ, shinbunkisha] (n ) นักหนังสือพิมพ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top