ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นัก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นัก-, *นัก*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ทิฟฟานี่[ทิฟฟานี่] (name) นักร้องจากประเทศเกาหลี ชื่อที่ใช้ในวงการ: ทิฟฟานี่ (เกาหลี: 티파니, Tiffany) ชื่ออังกฤษ: สเตฟานี่ ฮวัง (เกาหลี: 스테파니 황, Stephanie Hwang) ชื่อจริง: ฮวัง มิยอง (เกาหลี: 황미영, Hwang Miyoung) วันเกิด: 1 สิงหาคม ค.ศ. 1989 ส่วนสูง: 163 ซม. น้ำหนัก: 50 กก. กรุ๊ปเลือด: O ตำแหน่ง: นักร้องเสียงหลัก ระยะเวลาในการฝึก: 3 ปี 7 เดือน ฉายา: Spongebob Hwang, Fany Fany Tiffany, Human Jukebox, Mushroom, Tiffiana, JumFany, AjumNy, Ddilfany, Bam Fany เธอเกิดที่สหรัฐอเมริกา จุดเด่นอยู่ที่ตายิ้มแล้วรอยยิ้มที่แสนน่ารักของเธอเป็นสมาชิกวงGirls' Generation(SNSD)จากเกาหลีมีสมาชิกทั้งหมด9คน

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hematologist(n) นักโลหิตวิทยา

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
นักรังสีเทคนิค(n, uniq) Radiological technologist, Radiographer, Medical radiation technologist
นักวิทยุสมัครเล่นAmateur radio operator
นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)(n, phrase) Reserve Officer Training Cops Student (ROTCS)
นักงานราชการ(n) government employee
นักงานเจ้าหน้าที่(n) Competent Official
วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน(n, phrase) Office Equipment Usage

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตระหนัก(vt) Tenir compte

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นัก(adv) extremely, See also: very, greatly, much, excessively, intensely, utterly, Syn. มาก, หนักหนา, ยิ่ง, ยิ่งนัก, Example: ช่วงฤดูหนาวที่เชียงใหม่จะมีอากาศหนาวนัก
นักตบ(n) volleyball player, Syn. นักวอลเล่ย์บอล, Example: เธอเป็นนักตบฝีมือดีในทีมวอลเล่ย์บอลทีมชาติ, Count Unit: คน, Notes: (ปาก)
นักทำ(n) doer, See also: actor, performer, agent, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกอบขึ้นหรือผลิตขึ้น
นักรบ(n) combatant, See also: fighter, man-at-arms, soldier, warrior, Syn. นักสู้, ทหาร, Example: งานนี้ต้องปรบมือให้นักรบทุกคนที่เสียสละจนได้ชัยชนะมา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญการในการรบ
นักกวี(n) poet, See also: writer, bard, versifier, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน
นักการ(n) factotum, See also: office boy, dispatch carrier, messenger, general factotum, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานชั้นผู้น้อยต่ำกว่าเสมียน ทำหน้าที่เดินหนังสือ
นักกิน(n) epicure, See also: gourmet, gastronome, gourmand, glutton, epicurean, connoisseur, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เชี่ยวชาญและสืบเสาะเรื่องอาหารการกิน
นักขัตร(n) star, See also: fixed star, Syn. ดาว, ดาวฤกษ์, นักษัตร, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
นักคิด(n) thinker, See also: mastermind, sage, savant, Syn. นักคิดค้น, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ชอบคิดและวางแผนสิ่งต่างๆ
นักฆ่า(n) killer, See also: assassin, slyer, gunman, hit man, Syn. มือสังหาร, Example: ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่ามือปืนต้องเป็นนักฆ่ามืออาชีพหรือไม่ก็ผ่านงานที่ใช้อาวุธมาอย่างโชกโชน, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างสังหารชีวิตผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นักน. ใช้ประกอบหน้าคำอื่นหมายความว่า ผู้กระทำเป็นปรกติ เช่น นักเรียน นักดื่ม นักท่องเที่ยว, ผู้ชำนาญ เช่น นักเทศน์ นักดนตรี นักคำนวณ นักสืบ, ผู้มีอาชีพในทางนั้น ๆ เช่น นักกฎหมาย นักแสดง นักเขียน.
นักว. อย่างยิ่ง, มากหรือหนักไปในทางใดทางหนึ่ง, เช่น หนาวนัก ร้อนนัก.
นักกะน. จระเข้, เต่า.
นักการน. พนักงานชั้นผู้น้อยตํ่ากว่าเสมียน ทำหน้าที่เดินหนังสือ.
นักการเมืองน. ผู้ฝักใฝ่ในทางการเมือง, ผู้ที่ทำหน้าที่ทางการเมือง เช่นรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา.
นักกีฬาน. ผู้ชอบเล่นกีฬา, ผู้เข้าแข่งขันกีฬา
นักกีฬาโดยปริยายหมายความว่า ผู้มีนํ้าใจไม่เอาเปรียบผู้อื่น.
นักขัต, นักขัต-(นักขัด, นักขัดตะ-) น. ดาว, ดาวฤกษ์. (ดู นักษัตร).
นักขัตฤกษ์น. ฤกษ์ที่ขึ้นกับการโคจรของดวงดาวในสุริยจักรวาลคือดาวนพเคราะห์ว่าผ่านดาวนักษัตรหมู่ใดหมู่หนึ่งใน ๒๗ หมู่, เรียกงานที่จัดขึ้นตามนักขัตฤกษ์ ว่า งานนักขัตฤกษ์, เรียกวันที่มีงานนักขัตฤกษ์ ว่า วันนักขัตฤกษ์.
นักข่าวน. ผู้รายงานข่าว, ผู้เขียนข่าว, ผู้บอกข่าว, (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน), ผู้สื่อข่าว ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demagogueนักกวนเมือง, นักหลอกล่อทางการเมือง [ดู rabble-rouser ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiotherapeutist; physiotherapistนักกายภาพบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiotherapist; physiotherapeutistนักกายภาพบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosthetistนักกายอุปกรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
politicianนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maverickนักการเมืองหัวแข็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietician; dietitianนักกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietitian; dieticianนักกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpetbaggerนักกินเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minstrelนักขับลำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archivistนักจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivistนักจดหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information officerนักเอกสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information scientistนักเอกสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Educational technologistนักเทคโนโลยีทางการศึกษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Businessmanนักธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economistนักเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Programmerนักเขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Physical therapistนักกายภาพบำบัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mathematicianนักคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นัก[nak] (n) EN: expert ; devotee  FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; passionné [m] ; fana [m] (fam.)
นัก[nak-] (pref, (n)) EN: -an (suff.) ; -ist (suff.) ; -eer (suff.)  FR: -eur (suff.) ; -euse (suff.) ; -iste (suff.) ; -ien (suff.) ; -ienne (suff.)
นัก[nak] (adv) EN: extremely ; very ; greatly ; much ; excessively ; intensely ; utterly  FR: extrêmement ; intensément ; excessivement ; très
นักกฎหมาย[nakkotmāi] (n) EN: jurist ; lawyer ; legal authority  FR: juriste [m, f] ; légiste [m]
นักกรีฑา[nakkrīthā] (n) EN: athlete  FR: athlète [m, f]
นักกรีฑาชาย[nakkrīthāchāi] (n) FR: athlète [m] ; athlète masculin [m]
นักกรีฑาหญิง[nakkrīthāying] (n) EN: feminine athlete  FR: athlète [f] ; athlète féminin [m]
นักกลอน[nakkløn] (n) EN: poet  FR: poète [m] ; poétesse [f]
นักกว้านตลาด[nak kwān talāt] (n, exp) FR: accapareur [m]
นักก่อวินาศกรรม[nak kø winātsakam] (n, exp) EN: saboteur   FR: saboteur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
bucket shop(n, slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
swamp(vi, slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว
nstda(org) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
biologist(n) นักชีววิทยา
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, See also: espresso
Reuters(n, name) สำนักข่าว รอยเตอร์
thug(n, slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร
downplay(vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accountant(n) นักบัญชี, See also: สมุห์บัญชี
ace(n) นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป, Syn. fighter pilot, veteran, combat pilot
acrobat(n) นักกายกรรม
activist(n) นักกิจกรรม, See also: นักทำกิจกรรม
actor(n) นักแสดงชาย, See also: ตัวแสดงชาย, ตัวนำแสดงชาย, ผู้แสดงชาย, ดาราชาย, ตัวละครชาย, ผู้แสดงชาย, ศิลปินชาย, Syn. male performer
actress(n) นักแสดงหญิง, See also: ตัวแสดงหญิง, ตัวนำแสดงหญิง, นางละคร, ผู้แสดงหญิง, ศิลปินหญิง, Syn. female performer
adman(n) นักโฆษณา
advertiser(n) นักโฆษณา
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
aeronaut(n) นักขับขี่บอลลูนหรือเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.

English-Thai: Nontri Dictionary
academician(n) นักวิชาการ
accountant(n) นักบัญชี,สมุหบัญชี
acrobat(n) นักแสดงผาดโผน
actor(n) นักแสดงชาย,ตัวละครชาย,ผู้กระทำ
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
aeronaut(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
agronomist(n) นักปฐพีวิทยา
airman(n) นักบิน,ทหารอากาศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accelerationist[แอคเซล' เลอเร' เชินนิสทฺ] (n) นักเร่ง
Accelerationist[แอคเซล' เลอเร' เชินนิสทฺ] (n) นักเร่งสภาพการณ์นิยม
actuary(n) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
aerialistนักเหินหาว, นักกายกรรมเหินหาว
afser(n) นักเรียนแลกเปลี่ยนหรืออดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน ของโครงการเอเอฟเอส
Amateur radio operator(n) นักวิทยุสมัครเล่น
archaeologist(n) นักโบราณคดี
BBier[บีบี'เออร์] (n) นักพกบีบี, สิ่งมีชีวิตที่มีชื่อจริง และนามสกุลเป็นรหัสอักษรและเลข8ตัว
contortionistนักดัดตน, นักกายกรรมดัดตน
Decelerationist[ดีเซล' เลอเร' เชินนิสทฺ] (n) นักชะลอตัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
伝道師[でんどうし, dendoushi] (n) นักประกาศ (ศาสนาคริสต์)
作家[さっか, sakka] (n) นักประพันธ์, นักเขียน, ผู้แต่ง
便乗者[びんじょうしゃ, binjousha] (n) นักเดินทางท่องเที่ยวพเนจร (เดินทางโดยการโบกรถ จากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง)
俳優[はいゆう, haiyuu] (n) นักแสดง
学生[がくせい, gakusei] (n) นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา, Syn. 生徒
学者[がくしゃ, gakusha] (n) นักวิชาการ
忍者[にんじゃ, ninja] (n) นักฆ่าญี่ปุ่นสมัยโบราณ เชี่ยวชาญการใช้อาวุธ ยาพิษ และ คาถามนต์ดำ
政治家[せいじか, seijika] (n) นักการเมือง
旅行者[りょこうしゃ, ryokousha] (n) นักท่องเที่ยว
歌手[かしゅ, kashu] (n) นักร้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
巾着切り[きんちゃくきり, kinchakukiri] (n) นักล้วงกระเป๋า
旅人[たびひと, tabihito] (n) นักเดินทาง
[りょ, ryo] (n) นักโทษ
囚人[しゅうじん, shuujin] (n) นักโทษ คนคุก
留学生[りゅうがくせい, ryuugakusei] (n) นักเรียนต่างชาติ, นักศึกษาต่างชาติ
愛飲家[あいいんか, aiinka] (n) นักดื่ม, See also: S. 愛飲者
院生[いんせい, insei] (n) นักศึกษาปริญญาโท
観光客[かんこうきゃく, kankoukyaku] (n) นักท่องเที่ยว
グルメ[かんこうきゃく, gurume] (n) นักกินนักดื่ม
学生[がくせい, gakusei] (n) นักเรียน, นักศึกษา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] TH: นักศึกษาใหม่  EN: freshman
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] TH: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง  EN: first-year student
大生[だいせい, daisei] TH: นักศึกษามหาวิทยาลัย  EN: college student
中学生[ちゅうがくせい, chuugakusei] TH: นักเรียนชั้นมัธยมต้น  EN: junior high school student
狩人[かりゅうど, karyuudo] TH: นักล่า  EN: hunter
勇士[ゆうし, yuushi] TH: นักรบผู้กล้าหาญ  EN: brave warrior

German-Thai: Longdo Dictionary
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนักงานของรัฐ
Politiker(n) |der, pl. Politiker| นักการเมือง, See also: die Politikerin
Schüler(n) |der, pl. Schüler| นักเรียน, See also: die Schülerin
Student(n) |der, pl. Studenten| นักศึกษา, See also: die Studentin/nen
führen(vt) |führte, hat geführt| นำ เช่น eine Firma führen นำหรือบริหารบริษัท, Touristen führen นำนักท่องเที่ยว, Syn. leiten
gesamt(adj) ทั้งหมด เช่น der gesamte Betrag ค่าโดยรวม, die gesamte Mitarbeiter พนักงานทั้งหมด
Kauffrau(n) |die, pl. Kauffrauen| นักธุรกิจ(ที่เป็นผู้หญิง)
Kaufmann(n) |der, pl. Kaufmänner| นักธุรกิจ(ที่เป็นผู้ชาย)
Kaufleute(n) |pl.| นักธุรกิจ(ไม่ว่าชายหรือหญิง), See also: Kaufmann, Kauffrau
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลของนักศึกษาแพทย์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
der Meteorogin(n) นักอุตุนิยมวิทยาหญิง, See also: Meteoroge, Syn. Meteorologist
Lyriker {m}; Lyrikerin {f}(n) นักแต่งกลอน ผู้ประพันธ์ กวี

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้นๆ
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
séjourner(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, Syn. rester, habiter, regarder
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
étudiant|m, f. -e| นักศึกษา
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, Syn. la cité universitaire
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, Syn. foyer d'étudiants
chanteur(n) |m, f -euse| นักร้อง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top