ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ท้าว

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท้าว-, *ท้าว*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แป้งท้าวยายม่อมArrowroot flour

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้าว(n) title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign, Syn. ผู้เป็นใหญ่, พระเจ้าแผ่นดิน, Example: พระราชนิพนธ์เรื่องท้าวแสนปมเป็นวรรณกรรมที่สำคัญของชาติ, Count Unit: พระองค์
ท้าว(n) dame, See also: title of authority for woman in ancient times, dowager, matron, Example: ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นชายาของสมเด็จพระไชยราชา, Thai Definition: ตำแหน่งบรรดาศักดิ์ข้าราชการฝ่ายใน.
ท้าวคาง(v) rest one's chin on one's hands, Thai Definition: นั่งเอามือยันไว้กับคาง
ท้าวเอว(adv) akimbo, See also: (with) arms akimbo, Syn. เท้าสะเอว, Thai Definition: เอามือค้ำยันไว้ที่เอว
ท้าวมหาพรหม(n) Brahma, See also: the Creator, Example: ท้าวมหาพรหมเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย และชาวต่างประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้าวน. ผู้เป็นใหญ่, พระเจ้าแผ่นดิน, (โดยมากใช้ในบทกลอน), เช่น ท้าวยศวิมล
ท้าวตำแหน่งหญิงอาวุโส ซึ่งเป็นเจ้าจอม เจ้าจอมมารดาในรัชกาลก่อนหรือหญิงราชนิกุล ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินโปรดเกล้าฯ ตั้งไว้ในตำแหน่งสำหรับดูแลราชกิจฝ่ายในพระราชวัง เช่น ท้าวทรงกันดาล ท้าวสมศักดิ์, (ปาก) คุณท้าว นางท้าว
ท้าวคำประกอบชื่อผู้ชายที่เป็นเชื้อสายเจ้าหรือขุนนาง.
ท่าว ๑, ทะท่าวก. ล้ม, ทบ, ยอบลง, เช่น ก็กรลับกรลอกแทง ทีเดียวก็ท่าวล้มในกลางแปลง (อนิรุทธ์), ซ้ำ เช่น ก้มเกล้าท่าวทวน ทำนูญบำบวงสรวลเสร (อนิรุทธ์)
ท่าว ๑, ทะท่าวเดิน
ท่าว ๑, ทะท่าวทอดทิ้ง.
ท่าว ๒ว. เท่า,ราวกับ, เช่น กูเปนใหญ่บังคับ ให้เขาจับทำโพย โดยพลการเขาหลาย ผิดเชิงนายกับบ่าว ท่าวจักทอดธุระ กะว่าฝันเป็นแน่ (นิทราชาคริต).
ท้าวว. อาการสั่นรัว ๆ เช่น ความกลัวตัวสั่นอยู่ท้าวท้าว (สังข์ทอง).
ท่าวกำลังก. เดินพล.
ท่าวทบระนับก. ล้มหกคะเมนทับกัน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้าว[thāo] (n) EN: king ; sovereign  FR: roi [m]
ท้าว[thāo] (n) EN: matron of the palace ; dame ; maid attendants in a palace

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rhea(รี'อะ) n. นกจำพวกหนึ่งคล้ายนกกระจอกเทศแต่มีขนาดเล็กกว่าและมี3นิ้วท้าวของเท้าแต่ละข้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top