ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ท่าทาง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท่าทาง-, *ท่าทาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่าทาง(n) style, See also: posture, gesture, action, Syn. ลีลา, อิริยาบถ, อาการ, ทีท่า, ท่วงท่า, ท่า, ท่าที, การวางท่า, Example: สมชายเดินด้วยท่าทางมั่นใจ
ท่าทาง(n) demeanor, See also: bearing, manner, look, appearance, Syn. ความประพฤติ, มรรยาท, การกระทำ, กิริยาท่าทาง, กิริยามารยาท, การประพฤติตัว, Example: ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ต้องเอาใจใส่ทุกรายละเอียด นับตั้งแต่ลักษณะท่าทาง การแต่งกาย ปฏิกิริยาทางอารมณ์ ฯลฯ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่าทางว. กิริยาอาการที่ปรากฏให้เห็น เช่น ท่าทางดี ท่าทางไม่ดี, บางทีใช้ว่า ท่า ก็มี.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่าทาง[thāthāng] (n) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor  FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ท่าทาง[thāthāng] (v) EN: look  FR: paraître ; avoir l'air ; sembler
ท่าทาง[thāthāng] (v) FR: on dirait que ; il paraît que ; il semble que
ท่าทางประหลาด ๆ[thāthāng pralāt pralāt] (v, exp) EN: act very strange  FR: avoir un comportement bizarre
ท่าทางฝนจะตก[thāthāng fon ja tok] (xp) FR: le temps est à la pluie ; la pluie menace ; il va pleuvoir
ท่าทางเดิน[thāthāng doēn] (n, exp) FR: allure [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
up-and-coming(adj) มีแววรุ่ง มีท่าทางจะประสบความสำเร็จ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
action(n) อากัปกิริยา, See also: ท่าทาง
carriage(n) ท่าทาง, See also: อากัปกิริยา, Syn. bearing, manner, posture
come-on(n) ท่าทางเชื้อเชิญ, Syn. invitation
deportment(n) พฤติกรรม, See also: ท่าทางการเคลื่อนไหว, Syn. conduct, behavior
likely(adj) ท่าทางดูดี, Syn. promising
motion(n) กิริยาท่าทาง, See also: ท่าทาง, การทำท่าทาง, Syn. gesture, signal
olive branch(n) ท่าทางแสดงการผูกไมตรี
poise(n) ท่าทางสงบเยือกเย็น, Syn. coolness, self-control, Ant. panic
pose(n) ท่าทาง, Syn. artificial position, mannerism, posture
position(n) การวางตัว, See also: ท่าทาง, Syn. pose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
affectation(แอฟเฟคเท' เชิน) n. การเสแสร้ง, การทำท่าทาง, Syn. artificiality, pretension
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
appearance(อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว,การไปศาล,สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, Syn. manifestation, look, form
atmosphere(แอท'เมิสเฟียร์) n. บรรยากาศ,บรรยากาศรอบโลก,อากาศ,แก๊สรอบดาวนพเคราะห์, ความกดดันบรรยากาศ, ท่าทาง (งานศิลป์) , คุณภาพที่เด่น (the air, surroundings, pervading influence)
attitude(แอท'ทิทูด) n. ท่าทาง,กิริยาท่าทาง,การวางตัว,ทัศนคติ,ท่าในการบิน,ท่าที,เจตคติ, Syn. manner, mood, behaviour
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
chance(ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening, risk, opening, happen
class(คลาส) {classed,classing,classes} n. ชั้น,ชนชั้น,วรรณะ,ประเภท,ชนิด,จำพวก,ระดับ,ยอดเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,พวกชนชั้นสูง,ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด

English-Thai: Nontri Dictionary
air(n) อากาศ,ท่าทาง,อาการ,ทำนอง
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง
atmosphere(n) บรรยากาศ,อากาศ,ท่าทาง,อาการ
attitude(n) อาการ,ท่าที,ท่าทาง
bearing(n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง
carriage(n) รถ,รถม้า,แคร่,การขนส่ง,ท่าทาง
class(n) ประเภท,ขั้น,จำพวก,วรรณะ,ชนิด,ชั้นเรียน,ท่าทาง
complexion(n) ผิวหน้า,สีหน้า,สีผิว,ท่าทาง,เค้า,ความหมาย
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
deport(vt) ขับไล่,เนรเทศ,ประพฤติตัว,วางท่าทาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thumbs-up(n) ท่าทาง อาการ หรือสัญลักษณ์ของการเห็นด้วย

German-Thai: Longdo Dictionary
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
süß(adj) น่ารัก(ท่าทางกิริยา การพูด), See also: hübsch
verdächtig(adj, adv) ที่น่าสงสัย เช่น Er sieht verdächtig aus. เขาดูท่าทางน่าสงสัย
Verhalten(n) |das, nur Sg.| ลักษณะท่าทางอาการ, ความประพฤติ
besorgt(adj, adv) กลุ้มใจ เช่น Heute sieht er besorgt aus. วันนี้เขาดูท่าทางกลุ้มใจ, See also: Related: unglücklich, Syn. betrübt
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| อากัปกิริยา, การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง
gelangweilt(adv) ด้วยท่าทางอาการเบื่อหน่าย เช่น Jahn hört der Vorlesung ziemlich gelangweilt zu. ยาห์นนั่งเรียนด้วยอาการเบื่อหน่าย, See also: langweilig

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top