ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทุกๆ

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุกๆ-, *ทุกๆ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทำการย้ายอาหารใหม่ทุกๆ4 สัปดาห์ จำนวน 2 ครั้ง (n modal verb adv colloq )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกๆ[DET] every, See also: each, each one, all

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He won't let me. Every few weeks he writes to say he's coming back.เขาไม่ให้ฉันทำแบบนั้น ทุกๆ2สัปดาห์ เขาเขียนถึงฉันว่าจะกลับมา The Great Dictator (1940)
I daresay I've been stupid, but every day I realize the things she had that I lack.แต่ทุกๆ วัน ฉันก็ยิ่งตระหนัก ถึงสิ่งที่หล่อนมี แต่ฉันบกพร่อง Rebecca (1940)
She knew everyone that mattered. Everyone loved her.คุณนายรู้จักคนสําคัญทุกคน เเละทุกๆ คนก็รักท่าน Rebecca (1940)
Not only in this room, it's in all the rooms in the house.ไม่ใช่แค่ในห้องนี้ เเต่ทุกๆ ห้องในบ้าน Rebecca (1940)
Every time she faints, in fact.ในอีกไม่กี่สัปดาห์ ที่จริง ทุกๆ ครั้งที่หล่อนเป็นลม Rebecca (1940)
In matters as serious as this, we must make sure of every point and explore every avenue.ในเมื่อเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เราต้องทําให้เเน่ใจในทุกๆ ประเด็น สํารวจทุกๆ ทาง Rebecca (1940)
I've not overlooked anythingที่ฉัน'ไม่มีทุกๆสิ่งที่มองข้าม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Our man tried to find his friend, looking everywhereผู้ชายของเราที่ผ่านการทดสอบว่าดีแล้วที่จะค้นหาเพื่อนของเขา . ,\ Nlooking ทุกๆสถานที่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Excellency, doesn't this situation suggest anything to you?คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , ไม่มี this situation ไม่ทำแนะนำทุกๆสิ่งให้คุณหรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Do anything you like.ถ้าทุกๆสิ่งที่คุณชอบ. Laugh, ทั้งหมดของคุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'll be waiting for all of you in the red room.ฉันจะรอ ทุกๆคนที่ห้องสีแดง. Suspiria (1977)
- Good night, everyone.-ราตรีสวัสดิ์ ทุกๆคน. Suspiria (1977)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all[ADJ] ทุกๆ, See also: ทุก, ใดๆ, Syn. every one of, each, any
any[ADJ] ทุกๆ คน, See also: ทุกๆ สิ่ง, Syn. every
anyone[PRON] ใครๆ, See also: ทุกๆ คน, ใครต่อใคร, Syn. anybody
every[ADJ] แต่ละ, See also: ทุกๆ, Syn. each
hourly[ADJ] ทุกๆชั่วโมง, See also: ในแต่ละชั่วโมง
week in, week out[IDM] ทุกๆสัปดาห์
weekdays[ADV] ทุกๆ วันธรรมดา, See also: เกือบทุกวันธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
annually(adv) ทุกๆปี
biennial(adj) ทุกๆสองปี
biennial(n) สิ่งที่เกิดทุกๆสองปี
bimonthly(n) หนังสือพิมพ์ออกทุกๆสองเดือน
every(adj) ทุกๆ,แต่ละ,ทั้งหมด
hourly(adj) ทุกๆชั่วโมง,บ่อย,ต่อเนื่องกัน
respective(adj) ตามลำดับ,โดยเฉพาะ,ทุกๆ
respectively(adv) แต่ละ,ตามลำดับ,ทุกๆ
triennial(adj) ทุกๆสามปี,มีอายุสามปี,รอบสามปี
ubiquitous(adj) แพร่หลาย,อยู่ทั่วไปทุกๆแห่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
万国[ばんこく, ] (n ) ทุกๆ ประเทศ, ทั้งโลก
各位[かくい, kakui] (n) ทุกๆ คน ทุกๆ ฝ่าย มักใช้ในจดหมาย หรือคำสั่ง
[みな, mina] (n) ทุกๆ คน

German-Thai: Longdo Dictionary
jedenfallsไม่ว่ากรณีใดๆ, ในทุกๆ กรณี เช่น Ich weiß nicht wie lange die Sitzung dauert. Ich komme jedenfalls nach. ฉันไม่รู้ว่าที่ประชุมเลิกกี่โมง อย่างไรซะฉันก็จะตามไปนะ, See also: S. auf jeden Fall
jährlichทุกๆ ปี
jede|+ คำนามเพศหญิง หรือ เป็นคำแทนนามเพศหญิง รูปประธานและกรรม| ทุกๆ เช่น Fast jede Frau mag Blumen. ผู้หญิงเกือบทุกคนชอบดอกไม้
jeder|+ คำนามเพศชาย หรือ เป็นคำแทนนามเพศชาย รูปประธาน| ทุกๆ เช่น Jeder in meiner Familie ist groß. ทุกคนในครอบครัวของผมสูงใหญ่ (jeder = jeder Mann), Jeder Film ist auf Deutsch. ภาพยนตร์ทุกเรื่องเล่นเป็นภาษาเยอรมัน
jedes|+ คำนามเพศกลาง หรือ เป็นคำแทนนามเพศกลาง รูปประธานและกรรม| ทุกๆ เช่น Hast du jedes Buch schon gelesen? เธออ่านหนังสือทุกเล่มหรือยังเอ่ย
jeden|+ คำนามเพศชาย หรือ เป็นคำแทนนามเพศชาย รูปกรรม| ทุกๆ เช่น Jeden Tag lernt er Französisch. เขาเรียนภาษาฝรั่งเศสทุกวัน

French-Thai: Longdo Dictionary
tout,toute,tous,toutes(adj) ทั้งหมด เช่น Tout le monde = ทุกๆคน Elle habite toute seule = เธออาศัยอยู่คนเดียว Tous les jours = ทุกวัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top