ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทุกสิ่งทุกอย่าง

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุกสิ่งทุกอย่าง-, *ทุกสิ่งทุกอย่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกสิ่งทุกอย่าง[PRON] everything, See also: every thing, all things, all, Syn. ทุกสิ่ง, ทุกอย่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทุกสิ่งทุกอย่างว. ทั้งหมด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This place has got everything.สถานที่นี้มีทุกสิ่งทุกอย่าง The Blues Brothers (1980)
Everything's gonna be all right.ทุกสิ่งทุกอย่างคงจะน่าพอใจ The Blues Brothers (1980)
No wonder they hear all sorts of things.ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวก- เขาได้ยินทุกสิ่งทุกอย่าง Idemo dalje (1982)
Everything was wet:ทุกสิ่งทุกอย่างเปียกโชก: Idemo dalje (1982)
We talk about everything, but when it comes to that, I sort of freeze.เราพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เมื่อมันมาถึงที่ฉันแช่แข็ง Idemo dalje (1982)
It razes and burns everything.มันขรุขระและเผาผ- ลาญทุกสิ่งทุกอย่าง Idemo dalje (1982)
She'll soon forget all about you, my fine fellow.เธอก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเธอ เจ้าเด็กน้อย Labyrinth (1986)
Just as soon as Hoggle gives her my present... then she'll forget everything.เมื่อไรก็ตามที่ฮ็อกเกิ้ลเอาของขวัญของฉันให้กับหล่อน หล่อนก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่าง Labyrinth (1986)
We do everything together!เราทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันมาตลอดนะ! Mannequin (1987)
I feel like I could do anything.ผมรู้สึกว่า ผมทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง Mannequin (1987)
You poor thing.สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Unless we control it now, we'll lose everything!เว้นแต่ว่าเราควบคุมมันตอนนี้ เราจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างAkira (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุกสิ่งทุกอย่าง[X] (thuksingthukyāng) EN: everything ; every thing ; all things ; all   FR: tout ; toute chose

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everything[PRON] ทุกสิ่งทุกอย่าง
world[N] ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ
anything(เอน'นีธิง) pron.,adv. อะไรก็ตาม,ชนิดใดก็ตาม,ทุกสิ่งทุกอย่าง
find(ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น., See also: find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search
omnificient(ออมนิฟ'ฟิซันทฺ) adj. ซึ่งสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง,มีอำนาจเต็มที่,มีอำนาจครอบคลุม, See also: omnificience .
omniparity(ออมนิแพ'ริที) n. ความเสมอภาคทุกสิ่งทุกอย่าง
omnium-gatherum(ออมนิอัมแกธ'เธอะรัม) n. การเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง,การเก็บรวบรวมหลายสิ่งหลายอย่าง,งานเลี้ยงที่คนทุกประเภทมาร่วมกัน
supermundane(ซู'เพอะมันเดน) adj. เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง,เหนือมนุษย์
world(เวิร์ลดฺ) n. โลก,เขตโลก,พิภพ,มนุษย์โลก,สากล,โลกมนุษย์,มวลมนุษย์,มนุษยชาติ,สาธารณชน,ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์,วงการ,อาณาจักร,วงสังคม,จุกรวาล,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่,สรรพสิ่ง,จำนวนมหาศาล,ชีวิตโลก,ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top