ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทิ้งไว้

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทิ้งไว้-, *ทิ้งไว้*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละ ๑ทิ้งไว้, ปล่อยไว้, เช่น ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ละพยศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทิ้งไว้[thing wai] (v, exp) EN: leave behind ; leave undone

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry over(phrv) ทิ้งไว้ให้
drop off(phrv) ทิ้งไว้, See also: จอดไว้
hand down(phrv) ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง, See also: มอบให้คนรุ่นต่อมา
kick about(phrv) ทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ได้รับความสนใจ, Syn. knock about, leave about
kick around(phrv) ทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ได้รับความสนใจ, Syn. knock about, leave about
leave about(phrv) ทิ้งไว้กลาดเกลื่อน, See also: วางไว้เกลื่อนกลาด, วางไว้เกลื่อน, Syn. kick about, knock about, leave around, lie about
leave alone(phrv) ปล่อยไว้ตามลำพัง, See also: ทิ้งไว้ให้อยู่คนเดียว
leave around(phrv) ทิ้งไว้กลาดเกลื่อน, See also: วางไว้เกลื่อนกลาด, วางไว้เกลื่อน, Syn. leave about, kick about, knock about, lie about
leave at(phrv) ทิ้งไว้ที่, See also: ปล่อยไว้ที่
leave behind(phrv) วางไว้ด้านหลังของ, See also: ทิ้งไว้ข้างหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enisle(เอนไอลฺ') vt. ทำให้เป็นเกาะของ,ทิ้งไว้บนเกาะ,แยกให้อยู่ต่างหาก, Syn. isolate
fallow(แฟล'โล) adj. เกี่ยวกับที่ดินที่ไถคราดทิ้งไว้,ซึ่งยังไม่ได้เพาะปลูก. -n. ที่ดินดังกล่าว. vt. ไถคราด (ที่ดิน) ทิ้งไว้., See also: fallowness n.
leave(ลีฟว) {left,left,leaving,leaves} vt. จากไป,ออกจาก,จาก,ทิ้งไว้,เหลือไว้,หยุด,ยกเลิก,ไม่สนใจ,ปล่อย. vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนุญาต,การอนุญาตให้ลา,ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา,การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง)

English-Thai: Nontri Dictionary
fallow(vt) ไม่ได้เพาะปลูก,ปล่อยทิ้งไว้

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top