ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทิ้งขว้าง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทิ้งขว้าง-, *ทิ้งขว้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิ้งขว้าง(v) leave off, See also: abandon, forsake, Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี, Ant. ดูแล, เอาใจใส่, Example: บางครอบครัว พ่อแม่มีลูกโดยไม่ปรารถนาจึงทิ้งขว้างลูก ไม่ดูแลเอาใจใส่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทิ้งขว้างก. ไม่เอาใจใส่ดูแล, พรากหนีไป.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทิ้งขว้าง[thingkhwāng] (v, exp) EN: be irresponsible ; refuse to accept responsibility
ทิ้งขว้าง[thingkhwāng] (v, exp) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah, outcast

English-Thai: Nontri Dictionary
dump(vt) เท,ทิ้งขว้าง,ยกเลิก,ขับไล่
spew(vi) คาย,อาเจียน,พ่น,สำรอก,ทิ้งขว้าง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top