ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทิ่ม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทิ่ม-, *ทิ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิ่ม(v) stab, See also: thrust, pierce, prick, poke, Syn. ทิ่มแทง, ทะลวง, Example: เขาเคยทะเลาะกับเพื่อน แล้วทิ่มตะเกียบใส่ตาเพื่อนจนร้องไห้จ้า, Thai Definition: เอาสิ่งที่มีลักษณะยาวๆ หรือแหลมๆ กระแทกโดยแรง
ทิ่มตำ(adv) stabbingly, Syn. ทิ่มแทง, Example: เธอมักพูดทิ่มตำคนอื่นให้เจ็บช้ำใจเรื่อยไป, Thai Definition: อาการที่พูดทับถม ปรักปรำ ซ้ำเติมให้เจ็บใจ
ทิ่มตำ(v) stab, See also: stab and strike, Syn. ทิ่มแทง, Example: ไม้เล็กไม้น้อยทิ่มตำฉันหลายแห่ง จนฉันรู้สึกแสบๆ ร้อนๆ
ทิ่มแทง(v) stab, See also: prick, Example: งาของช้างตัวหลังกำลังจะไปทิ่มแทงช้างตัวหน้า, Thai Definition: ทิ่มให้ทะลุเข้าไป, อาการที่แทงซ้ำหลายๆ ครั้ง
ทิ่มแทง(adv) sarcastically, Syn. เหน็บแนม, ถากถาง, เสียดสี, แดกดัน, Example: เธอพูดจาทิ่มแทงเพื่อนๆ จนไม่มีใครอยากพูดกับเธอ, Thai Definition: อาการที่พูดเสียดสีให้เจ็บใจ
ทิ่มตำใจ(v) sting, See also: hurt one's feeling, upset, distress, Syn. ทิ่มแทงใจ, Example: คำพูดสามีเธอแต่ละคำมันทิ่มตำใจลึกเข้าไปถึงสุดขั้วหัวใจ, Thai Definition: ซ้ำเติมให้เจ็บปวดใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทิ่มก. เอาสิ่งที่มีลักษณะยาว ๆ หรือแหลม ๆ กระแทกโดยแรง เช่น เอามีดทิ่มพุง เอานิ้วทิ่มตา, เรียกอาการที่หัวหรือหน้าพุ่งไปข้างหน้า ว่า หัวทิ่ม หน้าทิ่ม.
ทิ่มตำว. อาการที่พูดทับถม ปรักปรำ ซํ้าเติมให้เจ็บใจ เรียกว่า พูดทิ่มตำ.
ทิ่มแทงก. ทิ่มให้ทะลุเข้าไป, อาการที่แทงซํ้าหลาย ๆ ครั้ง.
ทิ่มแทงว. อาการที่พูดเสียดสีให้เจ็บใจ เรียกว่า พูดทิ่มแทง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทิ่ม[thim] (v) EN: stab ; pierce ; prick ; gore ; poke ; prod ; thrust  FR: piquer ; percer
ทิ่มตำ[thimtam] (v) EN: castigate ; heap abuse (on)
ทิ่มแทง[thimthaēng] (v) EN: hurt
ทิ่มแทง[thimthaēng] (adj) EN: cutting ; sarcastic ; caustic

English-Thai: Longdo Dictionary
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jab at(phrv) ทิ่ม, See also: แยง, แหย่, จิ้ม, Syn. poke at, prod at
jab into(phrv) จิ้มเข้าไปใน, See also: ทิ่มเข้าไป, Syn. poke into, stick into
jab out(phrv) ทิ่มออกไป, See also: กระทุ้ง, แหย่, Syn. poke out
lunge at(phrv) ทิ่มแทง, See also: แทง
lancinate(vt) แทง, See also: ทิ่ม, Syn. stab, pierce
lunge(vi) แทง, See also: ทิ่ม, เสียบ, Syn. stab, thrust
pierce(vt) แทง, See also: ทิ่ม, ปัก, เสียบ, เจาะ, ไช, ทะลวง, Syn. perforate, puncture, thrust
pink(vt) แทง, See also: ทิ่ม, เจาะ, เสียบ, Syn. stab
pick in(phrv) ทิ่มเป็นรู, See also: เจาะเป็นรู
pierce through(phrv) ทิ่มแทง, See also: เจาะผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appel(อะเพล') n. การแตะเท้า (ในการฟันดาบ) การทิ่มแทง (tap of the foot)
cropper(ครอพ'เพอะ) n. ผู้เก็บเกี่ยว,ผู้เพาะปลูก,คนตัดไม้ประดับ,เครื่องมือตัดหญ้า,เครื่องมือตัดไม้ประดับ,เครื่องตัดผ้า,ล้มหัวทิ่ม,การประสบความล้มเหลวอย่างกะทันหันหรืออย่างสิ้นเชิง
dub(ดับ) {dubbed,dubbing,dubs} v.,n. (การ) เอาดาบแตะไหล่ (ให้เป็นอัศวิน) ,ให้ฉายา,ทำให้เรียบ,ถูให้เรียบ,ใช้น้ำมันทาให้เรียบ,ตี,แทง,ทิ่ม n. คนที่ไร้ฝีมือ,มือใหม่,คนที่อืดอาด abbr. dysfunctional uterine bleeding
horn(ฮอร์น) n. เขาสัตว์,แตรรูปเขา,แตรทรัมเป็ต (trumpet) ,ยอดเขาแหลม vt. แทงด้วยเขา,ทิ่มด้วยเขา. -Phr. (horn in บุกรุก) . adj. ทำด้วยเขา, Syn. outgrowth
jab(แจบ) {jabbed,jabbing,jabs} vt.,vi.,n. (การ) ทิ่ม,แหย่,แทง,แย็บ,ต่อยอย่างรวดเร็ว, See also: jabbingly adv., Syn. poke
lunge(ลันจฺ) {lunged,lunging,lunges} vi.,vt.,n. (การ) ทิ่ม,แทง,พุ่งใส่,ถลัน,เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว, Syn. stab, plunge
nose(โนซ) {nosed,nosing,noses} n. จมูก,อวัยวะสูดอากาศหายใจ,หัวสูบ,พวยกา,หัวเครื่องบิน,หัวเรือ,หัวไม้ตีกอล์ฟ -v. ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ทิ่มหัว,สัมผัสหรือถูด้วยจมูก -Phr. (by a nose เส้นยาแดง) -Phr. (on the nose แม่นยำ ถูกต้อง)
passado(พะซา'โด) n. การทิ่มดาบไปข้างหน้าโดยสืบเท้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่ง
pierce(เพียส) vt. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,มองทะลุ,ทะลุผ่าน,ทะลวง,ค้นคว้า, (เสียง) แทรกผ่าน,vi. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,ทะลวง., See also: piercable adj. piercer n., Syn. penetrate, bore
precipitant(พรีซีพ'พิเทินทฺ) adj. หัวทิ่ม,โจน,ตกลงดิ่ง,พุ่ง,ใจเร็ว,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,เร่งรีบ

English-Thai: Nontri Dictionary
gore(vt) ขวิด,แทง,ทิ่ม
headlong(adv) หัวทิ่ม,หัวปักหัวปำ,อย่างเร่งรีบ
impale(vt) แทง,เสียบ,ทิ่ม
jab(vt) แหย่,แย็บ(หมัด),แทง,ทิ่ม,กระทุ้ง
jog(vt) วิ่งเหยาะๆ,เขย่า,กระตุก,กระทุ้ง,ทิ่ม,ผลัก
pierce(vt) แทง,ทิ่ม,เจาะ,ไช,ทะลวง
pitch(vi) ล้มคว่ำ,ทิ่มลง,กระโดดขึ้นลง,ถลำ,ขว้าง,โยน
prick(vt) แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ,ทำให้เจ็บปวด
stab(vt) ทำร้าย,แทง,ทำลาย,ทิ่ม,จิ้ม
stick(vt) แทง,เสียบ,ทิ่ม,ปัก,ตอก,ยึดติด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
刺す[さす, sasu] TH: ทิ่ม  EN: to prick

German-Thai: Longdo Dictionary
stachlig(adj) ที่มีหนามมาก เช่น ein stachliger Kaktus = ต้นกระบองเพชรที่มีหนามทิ่มตำ, ein Bart = หนวดเครา
stecken(vt) |steckte, hat gesteckt, etw.(A) in etw.(A)| แทง, เสียบ, ทิ่ม, ปัก, ตอก, ยึดติด เช่น den Stecker in die Steckdose stecken เสียบปลั๊กไฟในเบ้าปลั๊ก(ตัวเมีย)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top