ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้เกิดปัญหา

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้เกิดปัญหา-, *ทำให้เกิดปัญหา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our masks really get us in Dutch, don't they?หน้ากากเราทำให้เกิดปัญหาไม่ใช่รึ Don Juan DeMarco (1994)
Nothing. He won't embarrass me.ไม่มีอะไร เขาจะไม่ทำให้เกิดปัญหาผม The Birdcage (1996)
I don't want to embarrass this lovely lady... but how many mothers does Val have?ผมไม่ต้องการที่จะทำให้เกิดปัญหาผู้หญิงที่น่ารักนี้ ... แต่วิธีการที่หลายแม่ Val ไม่ได้? The Birdcage (1996)
One can see that would create a complication.มันจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากได้ Bicentennial Man (1999)
- A beau means trouble! - That's right.- เรื่องของผู้หญิงสวย ๆ มักจะทำให้เกิดปัญหานะ จำไว้ ! Love So Divine (2004)
That brings with it its own problems.นั่นทำให้เกิดปัญหาขึ้นอีก Compulsion (2005)
- Don't embarrass me, Fillmore. - That's my hot rod.อย่าทำให้เกิดปัญหาผม ฟิลโม นั่นคือแกนร้อนของฉัน Cars (2006)
Was causing the problem.อะไรทำให้เกิดปัญหา โชคชะตา.. Adverse Events (2008)
I hope that won't be a problem.- ผมหวังว่านี่จะทำให้เกิดปัญหา A Bright New Day (2009)
I'm sorry i'm so much trouble.ฉันเสียใจอย่างมากเลย ที่ทำให้เกิดปัญหา Lost Girls (2009)
I may have caused a problem. Although it wasn't entirely my doingข้าทำให้เกิดปัญหา แม้มันจะไม่ใช่เพราะข้าทั้งหมด Sweet Dreams (2009)
If that hook had hit him any lower, it might have posed a problem.ถ้าตะขอนั่นกระแทกเขาต่ำกว่านี้ อาจทำให้เกิดปัญหา Repo Men (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bother[VT] ทำให้เกิดปัญหา, See also: ทำให้ยุ่งยาก, Syn. annoy
embarrass[VT] ทำให้ลำบาก, See also: ทำให้เกิดปัญหา, ขัดขวาง, Syn. hamper, hinder, obstruct

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top