ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้สมบูรณ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้สมบูรณ์-, *ทำให้สมบูรณ์*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
validateทำให้สมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
button up(phrv) ทำให้สมบูรณ์, See also: ทำให้เสร็จ, ทำให้เรียบร้อย
carry out(phrv) ทำให้สมบูรณ์, See also: ทำให้ลุล่วง, Syn. complete, fulfill
carry through(phrv) ทำให้สำเร็จ, See also: ทำให้สมบูรณ์, Syn. accomplish, complete
carry through(phrv) ทำสำเร็จ, See also: ทำให้สมบูรณ์, บรรลุ
flesh out(phrv) ทำให้อ้วนขึ้น, See also: ทำให้สมบูรณ์ขึ้น
flesh up(phrv) ทำให้อ้วนขึ้น, See also: ทำให้สมบูรณ์ขึ้น
make out(phrv) ทำให้สมบูรณ์, See also: ทำให้ครบจำนวน
mature(vt) ทำให้สมบูรณ์, See also: ทำให้เสร็จเรียบร้อย
perfect(vt) ทำให้สมบูรณ์, See also: สมบูรณ์แบบ, เรียบร้อย, Syn. complete, Ant. imperfect, flawed
piece out(phrv) ทำให้สมบูรณ์ (โดยเติมส่วนต่างๆให้เต็ม), Syn. piece together

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cap(แคพ) {capped,capping,caps} n. หมวก,หมวกเครื่องแบบ,หมวกผ้าไม่มีปีก,หมวกคนขี่ม้า,ฝาครอบ,ที่คลุม,สายฉนวน vt. ปกคลุม,ครอบ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ดีกว่า, See also: capper n. ดูcap, Syn. headgear, headdress surpass
complementary colourn. สีเสริม,สีที่ทำให้สมบูรณ์,หนึ่งในสีคู่
complete(คัมพลีท') {completed,completing,completes} adj. สมบูรณ์,เสร็จ,สำเร็จ,ครบ,สมบูรณ์,พร้อม,เต็มที่,สิ้นเชิง vt. ทำให้เสร็จ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ครบ,ส่งฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ, Syn. remainder, balance -Conf. completer
completion(คัมพลี'เชิน) n. การทำให้สมบูรณ์,การทำให้เสร็จ,การสำเร็จลุล่วง,การสรุป,การส่งลูกฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ, Syn. fulfillment, attainment
consummate(คันซัม'มิท) {consummated,consummating,consummates} vt. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้บรรลุถึงจุดสุดยอด (โดยการสังวาส) adj. สมบูรณ์,เสร็จบริบูรณ์,ดีเลิศ., See also: consummation n. ดูconsummate consummative adj. ดูconsummate consummatory adj. ดูconsummat
fulfil(ฟลู'ฟิล') {fulfilled,fulfilling,fulfills} vt. ทำให้บรรลุผล,กระทำหน้าที่,ปฏิบัติตามหน้าที่,ทำให้พอใจ,ทำให้สมบูรณ์,บรรจุ., See also: fulfiler, fulfiller n., Syn. effect
fulfill(ฟลู'ฟิล') {fulfilled,fulfilling,fulfills} vt. ทำให้บรรลุผล,กระทำหน้าที่,ปฏิบัติตามหน้าที่,ทำให้พอใจ,ทำให้สมบูรณ์,บรรจุ., See also: fulfiler, fulfiller n., Syn. effect
fulfillmentn. การทำให้บรรลุผล,การบรรลุผล,การปฏิบัติภารกิจ,การทำให้พอใจ,การทำให้สมบูรณ์.
fulfilmentn. การทำให้บรรลุผล,การบรรลุผล,การปฏิบัติภารกิจ,การทำให้พอใจ,การทำให้สมบูรณ์.
imperfectible(อิมเพอเฟค' ทะเบิล) adj. ซึ่งทำให้สมบูรณ์หรือสำเร็จไม่ได้., See also: imper-fectibility n.

English-Thai: Nontri Dictionary
complement(vt) ทำให้ครบ,ทำให้เต็ม,ทำให้สมบูรณ์
complementary(adj) ซึ่งทำให้สมบูรณ์,ซึ่งทำให้ครบ
complete(vt) ทำให้สมบูรณ์,ทำเสร็จ,บรรลุความสำเร็จ
completion(n) การทำให้สมบูรณ์,การทำให้สำเร็จ,ความสำเร็จ,การทำให้ลุล่วง
consummate(vt) ทำให้สมบูรณ์ทำให้บริบูรณ์,ทำให้สำเร็จ,ทำให้บรรลุ
fatten(vt) ทำให้อ้วนขึ้น,เลี้ยงให้อ้วน,ขุน,บำรุง,ทำให้สมบูรณ์
perfect(vt) ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ดีเลิศ,ทำให้ดีขึ้น
validate(vt) ทำให้ถูกต้อง,ทำให้มีเหตุผล,ทำให้มีผล,ทำให้สมบูรณ์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
仕上げる[しあげる, shiageru] TH: ทำให้สมบูรณ์  EN: to complete

German-Thai: Longdo Dictionary
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top