ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้ลดลง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้ลดลง-, *ทำให้ลดลง*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alleviate(vt) ทำให้ลดลง, See also: ทำให้น้อยลง
bate(vt) ลด, See also: ทำให้ลดลง, Syn. subtract
condense(vt) ทำให้น้อยลง, See also: ทำให้ลดลง, Syn. contract, compress
cut down(phrv) ลดลง, See also: ทำให้ลดลง, Syn. reduce, decrease
demote from(phrv) ทำให้ลดลงจาก (ตำแหน่งหรืออันดับ), See also: ทำให้ต่ำลงจาก, ลดขั้นจาก
detract from(phrv) ทำให้ลดลง (คุณค่า, ความสำคัญ, ผลกระทบ), Syn. take away from, take from
decrease(vt) ทำให้ลดลง, See also: ทำให้ปริมาณน้อยลง, ทำให้ต่ำลง, Syn. abate, decline, diminish, drop, ease, lessen, reduce, subside, Ant. increase
deduct(vt) ทำให้ลดลง, See also: ลบ, หักล้าง, หักออก, Syn. abate, detract, subtract, take off, Ant. add, increase
de-escalate(vt) ทำให้ลดลง (ขนาด, ขอบเขต, ความรุนแรง), See also: ทำให้น้อยลง, ทำให้เบาบางลง, Syn. lower, lesson
deplete(vt) ทำให้หมดสิ้น, See also: ทำให้ลดลง, ทำให้พร่อง, ทำให้ว่างเปล่า, Syn. consume, drain, exhaust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
de-escalate vtvi. ทำให้ลดลง,ลดลง. deescalation,deescalation n.
deescalatevi. ทำให้ลดลง,ลดลง. deescalation,deescalation n.
shrink(ชริงคฺ) vi.,vt.,n. (ทำให้,การ) หดตัว,หลบหน้า,ตัวหด,ย่น,เหี่ยว, (ขนาด) ลดลง,กลัว vt. ทำให้หดตัว,ทำให้ลดลง,ทำให้ย่น, See also: shrinkable adj. shrinker n. shrinkingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top