ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทาบกิ่ง

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทาบกิ่ง-, *ทาบกิ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทาบกิ่ง[V] graft, See also: engraft, ingraft, Example: เมื่อวิทยาการการเกษตรเจริญขึ้นชาวสวนก็รู้จักทาบกิ่ง ต่อตา และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้เห็นไม้ดอกมีหลายสีหลากหลายไปจากเดิม, Thai definition: ตอนต้นไม้โดยวิธีทาบกิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทาบกิ่งน. วิธีขยายพันธุ์ต้นไม้แบบหนึ่ง โดยใช้ต้นตอที่เพาะไว้ตัดให้สูงจากโคนต้นเล็กน้อยในลักษณะแฉลบ แล้วนำไปทาบที่กิ่งของอีกต้นหนึ่งซึ่งปาดให้แฉลบเช่นเดียวกับต้นตอที่จะทาบ ใช้แถบพลาสติกพันบริเวณที่ทาบให้แน่น.
ทาบกิ่งก. ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเช่นนั้น.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engraft into[PHRV] ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ, Syn. graft into
engraft onto[PHRV] ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ, Syn. graft into
engraft upon[PHRV] ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ, Syn. graft into
engraft[VT] ทาบกิ่ง, See also: ต่อกิ่ง, Syn. graft
graft in[PHRV] ทาบกิ่งเข้ากับ, See also: ต่อกิ่งเข้ากับ, Syn. graft on
graft on[PHRV] ทาบกิ่งเข้ากับ, See also: ต่อกิ่งเข้ากับ, Syn. graft in
graft upon[PHRV] ทาบกิ่งเข้ากับ, See also: ต่อกิ่งเข้ากับ, Syn. engraft into
ingraft into[PHRV] ทาบกิ่ง (ต้นไม้) กับ, Syn. engraft into
ingraft onto[PHRV] ทาบกิ่ง (ต้นไม้) กับ, Syn. engraft into
ingraft upon[PHRV] ทาบกิ่ง (ต้นไม้) กับ, Syn. engraft into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graft(กราฟทฺ) n. กิ่งตอน,ทาบกิ่ง,พืชหรือส่วนของเนื้อเยื่อที่ตอนต่อกิ่งหรือปลูกถ่าย ,การกินสินบน vt.,vi. ตอนกิ่ง,ทาบกิ่ง,ปลูกถ่าย,ตอนต่อ,ย้ายปะ,ย้ายเพาะ,รับสินบน, See also: grafter n.
graftage(กราฟ'ทิจ) n. การตอนหรือทาบกิ่ง,การย้ายปะหรือปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
engraft(vt) ผสมกัน,ต่อ,นำมาปะ,ตอน,ทาบกิ่ง
graft(vt) ตอนกิ่ง,ทาบกิ่ง,ติดสินบน,ฉ้อราฎร์บังหลวง,รับสินบน,กินสินบน
ingraft(vt) ผสมพันธุ์,ทาบกิ่ง,ฝังแน่น,สอดใส่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top