ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทา

   
171 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทา-, *ทา*
Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
omvei[อม-ไว] (n ) ทางอ้อม (en)
snarvei[สะ-นา-ไว] (n ) ทางลัด (en)

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
preterm infant (n ) ทารกที่คลอดก่อนกำหนด คือ คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
งูทำทา (n ) งูสามเหลี่ยม

Longdo Dictionary ภาษาพม่า (MM) - พม่า (MM) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทมินซาปีร่ะ[ทะ-มิน-ซา-ปี-หร่ะ] (question ) ทานข้าวหรือยัง,คุณทานข้าวหรือยัง,กินข้าวยัง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทางหนีไฟ (n ) fire exit
ทางออกฉุกเฉิน (n ) emergency exit
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (n phrase ) English for Business Communication
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (n ) intangible cultural heritage
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ (n phrase ) English for Business Presentation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทา[V] paint, See also: coat, Syn. ฉาบ, ลูบ, ไล้, ป้าย, Example: ช่างไม้กำลังทาสีรั้วบ้าน, Thai definition: กิริยาอาการที่เอาของเปียกหรือของเหลวเป็นต้น ฉาบ ลูบ ไล้ ป้าย หรือบ้าย
ทา[N] slug, See also: leech, Syn. ตัวทาก, Example: เขาทรุดนั่งบนก้อนหิน ถลกขากางเกงขึ้นสูง ดึงทากสีน้ำตาลปนดำออกจากปลีน่อง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีหลายชนิด เช่น ชนิด Haemadipsa interrupta ในวงศ์ Hirudidae อยู่ตามป่า ตัวคล้ายปลิง กินเลือด, สกุล Vaginula ในวงศ์ Vaginulidae ตัวแบนๆ อาศัยอยู่ตามที่เย็นๆ
ทา[V] put over, See also: lay over, put over, Syn. ประทับลง, ทับลง, ประกบลง, Example: ช่างตัดเสื้อกำลังเอาแบบเสื้อทาบกับผ้าที่เตรียมไว้, Thai definition: วางวัตถุสิ่งหนึ่งแนบกับอีกสิ่งหนึ่ง
ทา[V] guess, See also: conjecture, Syn. หยั่งรู้, คะเน, เดา, คาดคะเน, ทำนาย, เดาสุ่ม, Example: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้คนอ่านส่งคำตอบทายผลบอลโลก, Thai definition: คาดคะเนเอา, แสดงว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเบื้องหน้า
ทา[N] slave, Syn. ขี้ข้า, ทาสา, ทาสี, ไพร่, ข้ารับใช้, ข้าทาส, บ่าว, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเลิกทาส, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทา[N] slave, Example: ปัจจุบัน เด็กวัยรุ่นตกเป็นทาสของยาเสพย์ติด ในรูปแบบต่างๆ มากมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่อุทิศตนแก่สิ่งที่เลื่อมใสศรัทธา, ผู้ที่ยอมตนให้ตกอยู่ในอำนาจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทา[N] way, Syn. ช่อง, โอกาส, Example: หากเขายังเกียจคร้านอยู่อย่างนี้ เขาไม่มีทางจะสำเร็จได้
ทา[N] way, See also: path, road, route, trail, passage, Syn. เส้นทาง, Example: ทางสายนี้จะพาพงศ์ตรงไปยังชายแดนเขมรได้, Count unit: ทาง, สาย, เส้น, Thai definition: แนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร
ทา[N] side, Syn. ฝ่าย, ข้าง, ส่วน, Example: เขาพาผู้หญิงไปเที่ยวบ่อยๆ อย่างนี้ ทางพ่อแม่ผู้หญิงเขาจะว่าอย่างไร
ทา[PREP] by, Syn. โดย, Example: เขาสะดวกที่จะส่งเงินทางธนาณัติ มากกว่าโอนทางธนาคาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทาก. เอาของเปียก ของเหลว หรือของละเอียด ลูบ ไล้ หรือป้าย เช่น ทาสี ทาแป้ง ทายา ทาปาก.
ทาก ๑น. ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพวกปลิง ในชั้น Hirudinea ลำตัวกลมยาวเป็นปล้อง ยืดหดได้มาก อาศัยบนบก ตามป่า ต่อมน้ำลายสร้างสารฮิรูดิน (hirudin) เมื่อดูดกินเลือดสัตว์เลือดอุ่นทำให้เลือดไม่แข็งตัว เช่น ชนิด Haemadipsa interrupta Moore ในวงศ์ Haemadipsidae, ปลิงบก ก็เรียก.
ทาก ๒น. ชื่อหอยกาบเดี่ยวหลายพวก ในชั้น Gastropoda พวกที่อาศัยบนบกและมีเปลือกหุ้มตัว เรียก หอยทาก เช่น ชนิด Achatina fulica (Bowdich) ในวงศ์ Achatinidae, พวกที่อาศัยบนบกและไม่มีเปลือกหุ้ม เรียก ทากดิน เช่น ชนิด Limax flavus Linn. ในวงศ์ Limacidae ส่วนพวกที่อาศัยในทะเล เรียก ทากทะเล เช่น ชนิด Glossodoris atromarginata (Cuvier).
ทาง ๑น. ที่สำหรับเดินไปมา, แนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร, เช่น ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ ทางเดินรถ ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วม ทางแยก ทางลาด ทางโค้ง
ทาง ๑ช่อง เช่น ทางประตู ทางหน้าต่าง
ทาง ๑โอกาส เช่น ไม่มีทางจะสำเร็จ
ทาง ๑แนว เช่น เดินทางใน
ทาง ๑วิธี, กลยุทธ์, เช่น แก้ทาง รู้ทาง แพ้ทา
ทาง ๑วิธีการ เช่น ส่งเงินทางธนาณัติ
ทาง ๑แถว, แถบ, ถิ่น, เช่น เป็นคนทางไหน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wayทา[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
financialทางการคลัง, ทางการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
per vaginamทางช่องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suction inletทางดูดเข้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
information superhighway; infobahn; information highwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information superhighway; infobahn; information highwayทางด่วนสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infobahn; information highway; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
infobahn; information highway; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information highway; infobahn; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information highway; infobahn; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aisleทางเดินระหว่างตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Alternative sources of financingทางเลือกแหล่งเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Sanctionทางบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
Parellel port ทางเข้า/ออกแบบขนาน [คอมพิวเตอร์]
serial portทางเข้า/ออกแบบขนาน
ตัวเชื่อมต่อบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ยอมให้ส่งข้อมูลผ่านไปมาได้ทีละหนึ่งบิต [คอมพิวเตอร์]
Information superhighwayทางด่วนข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Urinary organทางเดินปัสสาวะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Respiratory organทางเดินหายใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alternatives to imprisonmentทางเลือกแทนการจำคุก [TU Subject Heading]
Biliary tractทางเดินน้ำดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The station has very high expectations.ทางค่ายก็ต้องคาดหวังไว้สูงอยู่แล้ว Confrontation (2017)
I would never use people as hollow as them.ฉันไม่มีทางใช้คนกลวง ๆ แบบนั้นหรอก Confrontation (2017)
I won't stand for what he's doing.สิ่งที่มันกำลังทำ ฉันไม่มีทางยอมได้ Confrontation (2017)
MOVIE VERSION OF WORLD THEORY ! THIS SUMMER ON HINOMARU TV.("ทฤษฎีโลก" ฉบับภาพยนตร์ ฤดูร้อนนี้ ทางฮิโนะมารุทีวี) Disbanded (2017)
Should there be a conclusion?แล้วมันจำเป็นต้องมีทางออกด้วยเหรอ Disbanded (2017)
What? But, the murderer's fingerprints were found here in the entry, right?แต่ตำรวจพบรอยนิ้วมือ ของคนร้ายตรงทางเข้าใช่ไหม Ready (2017)
The way you are now, you could never do it.ตัวเธอในตอนนี้ไม่มีทางทำได้หรอก Ready (2017)
We would like to invite you to dinner to express our thanks for all you've done.เราอยากเชิญคุณทานมื้อค่ำเพื่อขอบคุณ สำหรับทุกสิ่งที่คุณทำให้เรา Ready (2017)
I would like to arrange a secret dinner with the actress Nanaka Hiraki and Mr. Hanaki.ฉันอยากจะนัดทานอาหารค่ำแบบส่วนตัว ระหว่างคุณฮิรากิ นานากะ กับคุณฮานากิค่ะ Affection (2017)
Mr. Michima, if an author becomes conflicted, he cannot offer a clear conclusion to his readers.คุณมิชิมะ ถ้านักเขียนสับสนเสียเอง ก็ไม่มีทางเสนอทางออกที่ชัดเจน ให้ผู้อ่านได้หรอก Disbanded (2017)
WATER IN THE ASHTRAY, THE MOURNFUL TALE, ABOVE THE BLUE SKY(น้ำในที่เขี่ยบุหรี่ นิทานเรื่องเศร้า เหนือฟ้าสีคราม) Disbanded (2017)
Well, the literary critic, Mr. Moriguchi has an online show.คือคุณโมริงุจิที่เป็นนักวิจารณ์น่ะ มีรายการทางอินเทอร์เน็ต Disbanded (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทา[v.] (thā) EN: coat ; paint ; apply ; besmear ; anoint ; rub ; put on ; smear ; spread ; daub   FR: couvrir ; enduire ; revêtir ; recouvrir ; appliquer ; étaler ; étendre
ทา ชิ[n.] (thā chi) EN: Tai Chi   FR: taï-chi [m] ; taï-chi-chuan [m]
ทา[n.] (thāk) EN: slug ; leech   FR: limace [f]
ทากาว[v. exp.] (thā kāo) FR: encoller ; engluer ; poisser
ทา[n.] (thāng) EN: way ; path ; road ; route ; trail ; passage ; pass   FR: chemin [m] ; route [f] ; voie [f] ; passage [m] ; sentier [m]
ทา[n.] (thāng) EN: side ; direction   FR: direction [f] ; côté [m]
ทา[n.] (thāng) EN: way ; means ; chance ; occasion ; opportunity   FR: moyen [m] ; métode [f]
ทา[X] (thāng) EN: in ; by ; in the field of   FR: en ; à ; par ; au moyen de ; à travers ; dans le domaine de(s)
ทาง มีองค์ 8[xp] (thāng mī ong paēt) EN: Noble Eight fold Path   FR: Chemin Octuple [m] ; Octuple Noble Sentier [m] ; sentier aux huit embranchements [m]
ทางกฎหมาย[adj.] (thāng kotmāi) EN: legislative ; legal   FR: légal

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
slag off(vt slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [to slag someone off]
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstract[ADJ] ทางทฤษฎี, See also: ทางหลักวิชา, ทางหลักการ, ทางวิชาการ, Syn. theoretical
academic[ADJ] ด้านวิชาการ, See also: ทางวิชาการ
access[N] ทางเข้า, Syn. entrance, passage, way
adit[N] ทางลาดยาวเข้าไปในเหมือง
affective[ADJ] เกี่ยวกับอารมณ์, See also: ทางด้านอารมณ์, Syn. emotional
aft[ADV] ทางท้ายเรือ, See also: ตอนท้ายของยานหรือเครื่องบิน, Syn. rearward, abaft, behind
against[PREP] ทาบ, See also: พิง, พาด, แนบ
airstrip[N] ทางวิ่งของเครื่องบิน
aisle[N] ทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า (ในร้านขายของ, ซูเปอร์มาร์เก็ต)
aisle[N] ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในโบสถ์, โรงภาพยนตร์, เครื่องบิน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
abaft(อะแบฟทฺ', อะบาฟทฺ') prep.,adv. ไปทางข้างหลัง, ไป ทางท้าย,ไปทางท้ายเรือ
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abeokuta(เอ' บีออ' คูทา) n. ชื่อเมืองหนึ่งในไนจีเรีย (SW Nigeria)
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
able seamanทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
absentee voteการลงคะแนนของผู้ไม่อยู่ (ทางไปรษณีย์) -absentee voter., n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอย
acclivity(n) เนิน,ทางขึ้น
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
aft(adv) ไปทางท้ายเรือ,ข้างท้ายเรือ
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
air(n) อากาศ,ท่าทาง,อาการ,ทำนอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archwayทางลอด
bicycle way (n) ทางจักรยาน
See also: S. bike way,cycleway,
cadencial[เเคเดินเชิล] (adj ) ทางจังหวะ, ตามจังหวะ
casional[เเคเชอะเนิล] (adj ) ทางจังหวะ, ตามจังหวะ
cycleway (n) ทางจักรยาน
flying au (name) ทารกจ้าวเวหา (จากวรรณคดีฝรั่งเศส)
idencial[ไอเดินเชิล] (adj ) ทางเอกลักษณ์, ทางอัตลักษณ์
middle of the road (n) ทางสายกลาง
post term infant (n ) ทารกที่คลอดเกินกำหนด คือ คลอดหลังจากอายุครรภ์ 42 สัปดาห์
School Bus Turn Around (slang) ทางรถบัสกลับรถ
See also: S. ead, A. ead, R. ead

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
入口[いりぐち, iriguchi] (n) ทางเข้า
出入口[でいりぐち, deiriguchi] (n) ทางเข้าออก
出口[でぐち, deguchi] (n) ทางออก
正面玄関[しょうめんけんかん, shoumenkenkan] (n) ทางเข้าหลัก, ประตูใหญ่
片道[かたみち, katamichi] (n) ทางเดียว(one-way)
赤ちゃん[あかちゃん, akachan] (n) ทารก
赤ん坊[あかんぼう, akanbou] (n) ทารก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
小径[しょうけい, shoukei] (n) ทาง เส้นทาง เลน
踏み切り[ふみきり, fumikiri] (n) ทางข้ามทางรถไฟ
横断歩道[おうだんほどう, oudanhodou] (n) ทางม้าลาย,ทางคนข้าม
鉄道[てつどう, tetsudou] ทางรถไฟ
銀河[ぎんが, ginga] (n) ทางช้างเผือก
高速道路[こうそくどうろ, kousokudouro] (n) ทางด่วน
こちら[こちら, kochira, kochira , kochira] (n ) ทางนี้, ตรงนี้ (คำสุภาพของ ここ) , See also: S. ここ,
そちら[そちら, sochira, sochira , sochira] (pron. ) ทางนั้น, ตรงนั้น (คำสุภาพของ そこ) , See also: S. そこ,
あちら[あちら, achira, achira , achira] (pron. ) ทางโน้น, ตรงโน้น (คำสุภาพของ あそこ) , See also: S. あそこ,
どちら[どちら, dochira, dochira , dochira] (pron. ) ทางไหน, ที่ไหน (คำสุภาพของ どこ) , See also: S. どこ,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
当てる[あてる, ateru] Thai: ทา
塗る[ぬる, nuru] Thai: ทาสี English: to paint
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
海路[かいろ, kairo] Thai: ทางเดินทะเล English: sea route
運河[うんが, unga] Thai: ทางน้ำ English: waterway
化学的[かがくてき, kagakuteki] Thai: ทางเคมี English: chemical (an)
高子[たかこ, takako] Thai: ทาคาโกะ (ชื่อผู้หญิง) English: Takako (fem pn)
行き方[いきかた, ikikata] Thai: ทางไป(ยังจุดหมาย)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
Führung(n) |die, pl. Führungen| ทิศทา
Hamburgเมืองใหญ่ทางเหนือของเยอรมนี
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
Lösung(n) |die, pl. Lösungen| เฉลย, ทางแก้ปัญหา
Münchenเมืองมิวนิค ทางตอนใต้ของเยอรมัน
Mittel(n) |das, pl. Mittel| สารทางเคมี
Richtung(n) |die, pl. Richtungen| ทิศทา
Stuttgartเมืองชตุ้ดการ์ท ทางตอนใต้ของเยอรมนี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Holunderblüte {f} [bot.][ดอกโฮลุนเดอร์] ทางเหนือ(ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่)เรียก "ดอกตูน" ทางยุโรปใช้ดอกแช่ในน้ำเย็นเพื่อนำมาผสมน้ำตาลทำน้ำเชื่อม, ทำไวน์, ทำ Schaumwein(GER), นอกจากดอกแล้ว ต้นและรากยังเป็นสมุนไพรโบราณของชาว Celtig fh;p
kindlein Au (n) ทารกน้อยกลอยใจ (จากวรรณกรรมโบราณของเยอรมัน)
Notausgang {m} (n ) ทางออกฉุกเฉิน

French-Thai: Longdo Dictionary
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison de passe,
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว , See also: S. aller, provenir,
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller
allôสวัสดี (ใช้พูดทักทาทางโทรศัพท์เท่านั้น)
amour(n) |m| l'amour = ความรัก ex: faire l'amour = มีความสัมพันธ์ทางเพศ
Image:
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sémantico-cognitif, -ive (adj) ทางอรรถศาสตร์ปริชาน, ซึ่งเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ปริชาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top