ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทะลุ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทะลุ-, *ทะลุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะลุ(v) pierce through, See also: go through, bore through, puncture through, penetrate through, Syn. ทะลุทะลวง, Example: กระสุนทะลุอกด้านซ้ายของวินัย ทำให้เขาเสียชีวิต, Thai Definition: เกิดเป็นรูหรือทำให้เป็นรูถึงอีกข้างหนึ่ง
ทะลุเป้า(v) top, See also: break, surpass, Example: ยอดเทปทะลุเป้าอยู่ที่ล้านกว่าตลับในเวลาอันรวดเร็ว, Thai Definition: เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
ทะลุทะลวง(v) pierce, See also: penetrate, Syn. ผ่าน, ทะลุ, ทะลวง, Example: รังสีแกมมามีลักษณะเหมือนรังสีเอกซ์แต่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านสารได้มากกว่า, Thai Definition: เจาะผ่านไปได้
ทะลุดทะลาด(v) be hurried, See also: be in haste, be thoughtless, be heedless, Syn. พรวดพราด, ถลำถลาก
ทะลุปรุโปร่ง(adv) clearly, See also: completely, transparently, Example: เราควรทำความเข้าใจปัญหาของเด็กให้ทะลุปรุโปร่ง, Thai Definition: อาการที่เห็นหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอด
ทะลุกลางปล้อง(v) cut in, See also: interrupt, be saucy, Syn. ทะลึ่ง, ทะลึ่งบ้อง, พูดโพล่ง, พูดสอด, Example: เจ้าของบ้านทะลุกลางปล้องขึ้นมาขัดจังหวะ, Thai Definition: พูดสอดขึ้นมาในเวลาที่เขากำลังพูดกันอยู่, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทะลุก. เกิดเป็นรูหรือทำให้เป็นรูถึงอีกข้างหนึ่ง.
ทะลุว. ที่เป็นรู เช่น หม้อทะลุ.
ทะลุกลางปล้องก. พูดสอดขึ้นมาในเวลาที่เขากำลังพูดกันอยู่.
ทะลุดทะลาดว. ถลำถลาก, พลั้ง ๆ พลาด ๆ, ไม่ระมัดระวัง.
ทะลุปรุโปร่งว. อาการที่เห็นหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอด.
ปรุทะลุ, ตลอด, เช่น เที่ยวเสียปรุ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perforans; perforatingทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforating; perforansทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Invadeทะลุทะลวง, เข้าไป, ลาม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะลุ[thalu] (v) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through  FR: percer ; pénétrer ; traverser , transpercer
ทะลุกลางปล้อง[thaluklāngplǿng] (v, exp) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in  FR: interrompre la conversation
ทะลุดทะลาด[thaluthalāt] (v) EN: be hurried ; be in haste ; be thoughtless ; be heedless
ทะลุทะลวง[thalu thalūang] (v, exp) EN: pierce ; penetrate
ทะลุปรุโปร่ง[thalupruprōng] (adv) EN: clearly ; completely ; transparently
ทะลุเป้า[thalu pao] (v, exp) EN: top ; break ; surpass

English-Thai: Longdo Dictionary
grok(vt, jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bore(vt) ทะลุ, See also: เจาะ, ไช, ด้น, ไชชอน, Syn. ream
penetrate(vt) แทรกซึม, See also: ทะลุ, ทะลวงเข้าไป, Syn. infiltrate, seep
penetrate through(phrv) ลอดผ่าน, See also: ทะลุผ่าน
penetrate to(phrv) เข้าไปถึง, See also: ทะลุเข้าไปยัง
thread(vt) ทะลุผ่าน
thru(prep) ผ่าน, See also: ทะลุ, ตลอด
thru(adv) ผ่าน, See also: ทะลุ, ตลอด
thru(adj) ผ่าน, See also: ทะลุ, ตลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart
audacity(ออแดส'ซิที) n. ความกล้า,ความไม่มีมารยาท, ความทะลุ, Syn. boldness, daring
bold-faced(โบลดฺ'เฟสดฺ) adj. ทะลึ่ง,มุทะลุ,อวดดี,มีตัวพิมพ์ที่หนา, See also: bold-facedness n.
crossheading(ครอสเฮด'ดิง) n. หัวข้อย่อย,ซอยหรือตรอกที่ทะลุกันได้
drill(ดรีล) {drilled,drilling,drills} n. สว่าน,เครื่องเจาะ vt.,vi. เจาะไซ,ยิงทะลุ,ฝึกฝน. vi. เจาะรู,ฝึกฝน, See also: drillable adj. ดูdrill driller n., Syn. exercise, practice, bore, tteach
fistula(ฟิส'ชุละ) n. แผลชอนทะลุ,ท่อ, See also: fistular adj. -pl. fistulas, fistulae, Syn. duct
foolhardy(ฟูล'ฮาร์ดี) adj. บ้าบิ่น,บ้าระห่ำ,มุทะลุ,สะเพร่า., See also: foolhardily adv. -foolhardiness n., Syn. rash
harumscarum adjadv.,n. (คนที่) สะเพร่า,เลินเล่อ,มุทะลุ,ไม่รับผิดชอบ,ซุ่มซ่าม.
hull(ฮัล) n. ลำเรือ,ตัวเรือ,ลำเครื่องบิน,เปลือก,ส่วนหุ้น,ส่วนกลางที่อยู่ต่ำสุดของลำเรือ vt. เอาเปลือกออก,เจาะทะลุลำเรือ, See also: huller n., Syn. husk, shill, calyx
impale(อิมเพล') vt. แทงทะลุ,เสียบ,เสียบทะลุ,ทำให้หมดหวัง., See also: impaler n. impalement n., Syn. spike

English-Thai: Nontri Dictionary
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท
drill(vt) ฝึกฝน,ไช,เจาะรู,ยิงทะลุ
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ,ความบ้าบิ่น,ความมุทะลุ,ความไม่เกรงกลัว,ความบ้าระห่ำ
foolhardy(adj) บ้าบิ่น,มุทะลุ,บ้าระห่ำ
headstrong(adj) ดื้อดึง,มุทะลุ,เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น
heady(adj) มึนเมา,มุทะลุ,ผลุนผลัน,รุนแรง
infiltrate(vt) แทรกซึม,ซึมทะลุ,ผ่านการกรอง
penetrable(adj) เข้าไปได้,แทรกซึม,ทะลุปรุโปร่ง,ลอดได้,ผ่านได้
penetrate(vt) ทะลุเข้าไป,เจาะ,แทง,ลอด,ฝ่าเข้าไป,บุก
penetrative(adj) ทะลุผ่าน,แทรกซึม,ซึม,ฝ่าเข้าไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
貫通[かんつう, kantsuu] (vt) ทะลุผ่าน

German-Thai: Longdo Dictionary
durch(präp) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด
durchschauen(vt) |schaute durch, hat durchgeschaut| มองทะลุ, มองผ่าน เช่น Du kannst mein Fernglas nehmen. Ich habe schon durchgeschaut. เธอใช้กล้องส่องทางไกลของฉันได้นะ ฉันดูผ่านเรียบร้อยแล้ว
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top