ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทะลึ่ง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทะลึ่ง-, *ทะลึ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะลึ่ง(v) intrude, See also: shoot up, spring up, soar, Syn. ทะยาน, พรวดพราด, Example: เขาดำหายลงไปอีกครั้ง สักครู่ก็ทะลึ่งขึ้นมาจากน้ำ สะบัดหัวจนน้ำฟุ้งกระจาย, Thai Definition: ถีบตัวพรวดขึ้นมา, เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผิดหูผิดตา
ทะลึ่ง(v) be insolent, See also: be rude, be impolite, Syn. ทะเล้น, ทะลึ่งตึงตัง, Ant. สุภาพ, Example: ลูกชายเขาทะลึ่งเอาการ, Thai Definition: แสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สมควรในเรื่องที่มิใช่ธุระของตัวหรือในเวลาที่เขาไม่ต้องการ, แสดงกิริยาหรือวาจาอาจเอื้อมไม่รู้จักที่ต่ำสูง
ทะลึ่งพรวด(v) rise suddenly, See also: soar, shoot upwards, spring up, shoot up (fast), Syn. พรวดพราด, Example: เขาทะลึ่งพรวดเข้ามาโดยมิทันดูว่ามีผู้ใหญ่หลายคนนั่งอยู่
ทะลึ่งพรวด(v) rise suddenly, See also: soar, shoot upwards, spring up, shoot up (fast), Syn. พรวดพราด, Example: เขาทะลึ่งพรวดเข้ามาโดยมิทันดูว่ามีผู้ใหญ่หลายคนนั่งอยู่
ทะลึ่งพรวด(v) rise suddenly, See also: soar, shoot upwards, spring up, shoot up (fast), Syn. พรวดพราด, Example: เขาทะลึ่งพรวดเข้ามาโดยมิทันดูว่ามีผู้ใหญ่หลายคนนั่งอยู่
ทะลึ่งตึงตัง(adv) impolitely, See also: impertinently, Example: เด็กๆ เล่นของเล่นส่งเสียงทะลึ่งตึงตัง, Thai Definition: ส่งเสียงดังเอะอะเอ็ดตะโรอย่างไม่มีมารยาท
ทะลึ่งทะลั่ง(v) rush, See also: get in a hurry, hurry-scurry, Syn. พรวดพราด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทะลึ่งก. ถีบตัวพรวดขึ้นมา เช่น ทะลึ่งขึ้นจากนํ้า, (ปาก) เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผิดหูผิดตา เช่น ต้นไม้ได้ฝนดีทะลึ่งขึ้นจนพ้นรั้ว เด็ก ๆ เติบโตไว หลานสาวของฉันปีนี้ทะลึ่งขึ้นจนผิดตา
ทะลึ่งแสดงกิริยาหรือวาจาไม่สมควร ไม่รู้จักที่ตํ่าสูง เช่น อย่าทะลึ่งกับผู้ใหญ่
ทะลึ่งให้ทำอย่างหนึ่งแต่กลับไปทำอีกอย่างหนึ่ง เช่น ใช้ให้ไปซื้อของทะลึ่งไปว่ายน้ำเสียนี่.
ทะลึ่งตึงตังก. มีกิริยามารยาทไม่เรียบร้อย ส่งเสียงเอะอะ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะลึ่ง[thaleung] (v) EN: be insolent ; be rude; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive
ทะลึ่ง[thaleung] (adj) FR: impertinent ; impudent ; insolent ; effronté
ทะลึ่งตึงตัง[thaleung teungtang] (adv) EN: impolitely ; impertinently
ทะลึ่งทะลั่ง[thaleungthalang] (v) EN: rush ; get in a hurry ; hurry-scurry
ทะลึ่งพรวด[thaleung phrūat] (v, exp) EN: rise suddenly ; soar ; shoot upwards ; spring up ; shoot up (fast)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impertinent(adj) ทะลึ่ง, See also: หยาบคาย, ซึ่งขาดความเคารพ, Syn. impudent, insolent, saucy
impudent(adj) ทะลึ่ง, See also: หยาบคาย, ไม่เกรงอกเกรงใจ, Syn. insolent, rude, saucy
insolent(adj) ซึ่งไร้ยางอาย, See also: ทะลึ่ง
mucky(adj) หยาบคาย, See also: ทะลึ่ง, Syn. nasty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bold-faced(โบลดฺ'เฟสดฺ) adj. ทะลึ่ง,มุทะลุ,อวดดี,มีตัวพิมพ์ที่หนา, See also: bold-facedness n.
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous, Ant. cautious
brass(บราส) n. ทองเหลือง,ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง,เครื่องดนตรีประเภทTrumpet,ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,เงินทหารชั้นผู้ใหญ่ adj. เกี่ยวกับทองเหลือง, See also: brassish adj., Syn. effrontery
bumptious(บัมพฺ'เชิส) adj. อวดดี,หยิ่งโอหัง,ทะลึ่ง, See also: bumptiousness n.
cheek(ชีค) n. แก้ม,ความทะลึ่ง, Syn. insolence
cheeky(ชีค'คี) adj. ทะลึ่ง,ไร้ยางอาย,หน้าด้าน
chutzpa(ชูท'สพะ) n. ความทะลึ่ง
chutzpah(ชูท'สพะ) n. ความทะลึ่ง
effrontery(อิฟรัน'ทะรี) n. ความทะลึ่ง,ความหน้าด้านไร้ยางอาย, Syn. impertinence
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน

English-Thai: Nontri Dictionary
bold(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ,ทะลึ่ง,เด่น,ชัดเจน
boldness(n) ความกล้า,ความอาจหาญ,ความทะลึ่ง
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
brass(n) ทองเหลือง,เครื่องทองเหลือง,ความทะลึ่ง,ความไม่ละอาย
brassy(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,อาจหาญ
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ทะลึ่ง
bumptious(adj) ทะลึ่ง,ทะเล้น,อวดดี,หยิ่ง
cheek(n) แก้ม,ความทะลึ่ง,ความทะเล้น
effrontery(n) ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ความไร้ยางอาย,ความบังอาจ
flippant(adj) ห้วน,ตลกคะนอง,หน้าเป็น,เย้าหยอก,ทะเล้น,ทะลึ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
助平[すけべい, sukebei] (n, adj) ทะลึ่ง, ลามก

German-Thai: Longdo Dictionary
frech(adj) ทะลึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top