ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทนาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทนาย-, *ทนาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทนาย(n) lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, Syn. ทนายความ, Example: พวกเขาสามารถจ้างทนายที่ดีที่สุด เพื่อช่วยต่อสู้ไม่ให้มีความผิดทางด้านกฎหมายได้, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล
ทนายความ(n) lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, advocate, Syn. ทนาย, Example: สุโขเป็นทนายความประจำบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล
ทนายหน้าหอ(n) majordomo, See also: head of servants, butler, chief steward, Thai Definition: หัวหน้าคนรับใช้ที่ใช้ออกหน้าออกตา, ผู้รับหน้าแทนนาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทนาย(ทะ-) น. ผู้รับใช้, ผู้แทนนาย, (ใช้แก่ผู้มีอำนาจ)
ทนายคำเรียกทนายความอย่างสั้น ๆ.
ทนายความน. ผู้ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจหน้าที่ว่าต่างแก้ต่างแทนคู่ความในคดี, เรียกสั้น ๆ ว่า ทนาย
ทนายความหมอความ
ทนายความผู้พากย์หนังใหญ่.
ทนายหน้าหอน. หัวหน้าคนรับใช้ที่ใช้ออกหน้าออกตา, ผู้รับหน้าแทนนาย.
ทนายเรือนน. พนักงานฝ่ายในมีหน้าที่ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ ในพระราชวัง.
ทนายเลือกน. องครักษ์สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน มักคัดเลือกจากนักมวยหรือผู้มีวิชาต่อสู้ เช่น ทนายเลือกปืนหอกเหิร เดินต่อ มานา (พยุหยาตรา)
ทนายเลือกชื่อกรมกรมหนึ่งมีหน้าที่กำกับมวย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
law agentทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney at lawทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney-at-lawทนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counselทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barristorทนายความ (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
King's Councilทนายความชั้นอาวุโสของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty solicitorทนายความที่ศาลตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
of counselทนายที่ปรึกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attorney and clientทนายความกับลูกความ [TU Subject Heading]
Lawyersทนายความ [TU Subject Heading]
Public defendersทนายความสาธารณะ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทนาย[thanāi] (n) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor  FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนาย[thanāi] (n) EN: master's representative ; royal officer ; retainer
ทนายความ[thanāikhwām] (n) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor = counselor (Am.)  FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]
ทนายความที่ปรึกษา[thanāikhwām thīpreuksā] (n, exp) EN: legal adviser
ทนายความที่มีชื่อเสีย[thanāikhwām thī mī cheū sīa] (n, exp) EN: shyster
ทนายความที่ศาลตั้ง[thanāikhwām thī sān tang] (n, exp) EN: court-appointed counsel ; assigned ; court-appointed defense
ทนายความอาญา[thanāikhwām āyā] (n, exp) EN: the defence ; defence counsel
ทนายความในคดีอาญา[thanāikhwām nai khadī āyā] (n, exp) EN: mouthpiece (inf.)  FR: avocat au criminel [m]
ทนายจำเลย[thanāi jamloēi] (n, exp) EN: defendant's attorney ; defendant's counsel ; attorney for the defendant  FR: avocat de la défense [m]
ทนายฝ่ายจำเลย[thanāi fāi jamloēi] (n, exp) EN: the defence ; defence counsel

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advocate(n) ทนาย, See also: ผู้แทนในทางกฎหมาย
attorney(n) ทนาย, See also: ทนายความ, นักกฎหมาย, นิติกร, Syn. lawyer
barrister(n) ทนายความ, See also: ทนาย, Syn. lawyer
counsel(n) ทนายความ, Syn. lawyer, attorney
counsellor(n) ทนายความ, Syn. attorney, counselor
counselor(n) ทนายความ, Syn. attorney, counsellor
defense(n) ทนายฝ่ายจำเลย
lawyer(n) ทนายความ, See also: ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย, Syn. counseler, barrister
public defender(n) ทนายของรัฐ
public prosecutor(n) ทนายของรัฐ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney-at-law(อะเทอ'นีแอทลอ) n., (pl. attorneys-at-law) ทนายความ
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
barrister(บาร์'ริสเทอะ) n. ทนายความ, See also: barristerial adj. ดูbarrister, Syn. lawyer
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
chamber(เชม'เบอะ) n.ห้อง,ห้องพักเดี่ยว,สภา,สำนักงานทนายความ,ห้องประชุม,สมาคม,ช่อง,หอการค้า,ลำกล้องกระสุน,ช่องใส่กระสุน -vt. ใส่ในห้อง,จัดห้องให้, Syn. room
chamber practicen. การรับปรึกษาคดี (ไม่ใช่ว่าความ) ของทนายความ
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy
coif(คอฟ,ควาฟ) {coifed,coifing,coifs} n. หมวกสวมติดแน่นศีรษะ,หมวกสีขาวที่ทนายอังกฤษสวมในศาล. vt. ใส่หมวกดังกล่าว,แต่งผม

English-Thai: Nontri Dictionary
advocacy(n) การพูดสนับสนุน,การแก้ต่าง,ทนาย
advocate(n) ผู้สนับสนุน,ทนายความ,ผู้แก้ต่าง
advocate(vt) สนับสนุน,เป็นทนาย,พูดแก้ต่าง,โฆษณาชวนเชื่อ
attorney(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ
barrister(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,เนติบัณฑิต
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
counsel(n) คำแนะนำ,คำปรึกษา,การปรึกษาหารือ,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counsellor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counselor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
jurist(n) นักกฎหมาย,ทนายความ,ผู้พิพากษา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
public defender(n) ทนายขอแรง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
弁護士[べんごし, bengoshi] (n) ทนาย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top