ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทนทาน

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทนทาน-, *ทนทาน*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
abiding (adj ) ทนทาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทนทาน[V] endure, See also: bear, stand, be durable, Syn. ทน, คงทน, Example: แม้กายจะแข็งแรง แต่ใจของคนแต่ละคนก็ไม่ได้ทนทานเท่ากาย, Thai definition: ไม่เสียหายง่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทนทานว. มั่นคง, ไม่เสียหายง่าย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
robustทนทาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
robustทนทาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pluriresistantทนทานหลายด้าน, ดื้อยาหลายขนาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
we'll now begin with afpsr-- air force passive strain response.ตอนนี้เราจะทดสอบ AFPSR การทนทานต่ออุณหภูมิสูง Spies Like Us (1985)
we will now determine your g-force threshold.ร้อน! ขั้นตอนนี้ ทดสอบการทนทานต่อแรง G-Force Spies Like Us (1985)
Cold weather endurance is vital to building a successful sled team.การทนทานต่ออากาศหนาว เป็นสิ่งสำคัญ ต่อความสำเร็จของทีมสเลด Cool Runnings (1993)
It's new. It's German. It's extra tough!ของใหม่ ของเยอรมัน ทนทานเป็นพิเศษ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Its body chassis is heavily armored and hardened to withstand external attack.ร่างกายถูกเคลือบด้วยเกราะ ทนทานต่อการโจมตี ขั้นรุนแรง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Your dick's like Timex, dude.จู๋มึงก็เหมือนสีทีโอเอน่ะแหละ ทนทานนานปี. 11:14 (2003)
I am just as tough as wild grass. (Her first name "Makino" translates to "Pasture")ชั้นก็แค่ดอกหญ้าที่แข็งแรงทนทาน The Worst First Kiss! (2005)
It's immune.My blood's no longer a cure.มันทนทานได้ เลือดผมรักษาไม่ได้แล้ว Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Is the one thing that would make life unbearable?กลับทำให้ชีวิตคุณรู้สึกแย่เกินจะทนทานได้ Fever (2007)
Bit of a fixer, but this house has great bones.อยู่ในระหว่างซ่อมแซมนิดหน่อยค่ะ แต่บ้านหลังนี้มีความเเข็งเเรงทนทานมาก A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
The human body, for instance, is an astoundingly durable creation.ร่างกายของมนุษย์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทนทาน Saw V (2008)
Tough little bastards.ตัวที่ทนทาน Alpine Fields (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทนทาน[v.] (thonthān) EN: endure ; bear ; stand ; be durable   FR: résister ; durer
ทนทาน[adj.] (thonthān) EN: durable ; hardwearing ; lasting   FR: résistant ; durable
ทนทานต่อ...[X] (thonthān tø …) FR: résistant à …
ทนทานต่อความร้อน[X] (thonthān tø khwāmrøn) EN: heat resistant   FR: résistant à la chaleur
ทนทานต่อปลวก[X] (thonthān tø plūak ) EN: resistant to termites   
ทนทานต่อสนิม[X] (thonthān tø sanim) EN: rust resistant   FR: résistant à la rouille
ทนทานต่อสารเคมี[X] (thonthān tø sān khēmī) EN: resistant to chemical substances   FR: résistant aux produits chimiques
ทนทานต่อแสง UV = ทนทานต่อแสงยูวี[X] (thonthān tø saēng yūwī) FR: résistant aux rayons ultraviolets ; résistant aux rayons UV
ทนทานไปได้[n. exp.] (thonthān pai dāi) FR: durer ; subsister

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
durable[ADJ] ทนทาน, See also: ทน, ยืนนาน, คงทน, แข็งแกร่ง, Syn. enduring, long-lasting, impervious
harden to[PHRV] ทนทานต่อ
heavy-duty[ADJ] ทนทาน, Syn. durable, tough
long-lived[ADJ] ใช้ได้นาน, See also: ทนทาน, อยู่ได้นาน, Syn. enduring, durable, long-lasting
prevail[VI] ทนทาน, See also: ยืนยง
robust[ADJ] ทนทาน, See also: แข็งแกร่ง, Syn. durable, sturdy
rugged[ADJ] เข้มแข็ง, See also: ทนทาน, Syn. strong, sturdy, tough
strong[ADJ] ทนทาน, See also: อยู่ยงคงกระพัน, Syn. durable, sturdy, well-built
suffer[VI] อดทน, See also: ทนทาน, Syn. bear, endure, sustain
suffer[VT] อดทน, See also: ทนทาน, Syn. bear, endure, sustain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colorfastadj. ติดสีย้อมได้ดี,มีสีทนทาน, See also: colorfastness n. ดูcolorfast colourfastness n. ดูcolorfast
colourfastadj. ติดสีย้อมได้ดี,มีสีทนทาน, See also: colorfastness n. ดูcolorfast colourfastness n. ดูcolorfast
durable(ดิว'ระเบิล) adj. ทนทาน,ใช้ทน,ยั่งยืน. n. สิ่งของที่ใช้ทน., See also: durability n. ดูdurable durableness n. ดูdurable durably adv. ดูdurable
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
duration(ดูเร'เชิน) n. ความทนทาน,ช่วงระยะเวลา,ความยาวนาน,ความต่อเนื่อง., See also: durational adj., Syn. time,period
endure(เอนดิว'เออะ) vt.,vi. อดทน,ทนทาน,ยืนยง,อดกลั้น, Syn. bear,
enduring(เอนดิว'ริง) adj. ทนทาน,ยืนนาน,อมตะ,ไม่ตาย, See also: enduringness n. ดูenduring, Syn. lasting
hardy(ฮาร์ด'ดี) adj. อดทน,ทนทาน,แข็งแรง,แข็งแกร่ง,ลำบาก,ยาก,กล้าหาญ,บ้าระห่ำ, Syn. enduring
heavy-dutyadj. ทนทาน
imperishable(อิมเพอ' ริชชะเบิล) adj. ไม่ตาย, ไม่เสื่อมเสีย, ไม่เสีย, ทนทาน., See also: imperishability, imperishableness imperishably adv., Syn. enduring

English-Thai: Nontri Dictionary
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอย
durability(n) ความทนทาน,ความคงทน,ความยั่งยืน
durable(adj) ทนทาน,คงทน,ยั่งยืน,ทน
endurance(n) ความทนทาน,ความอดทน,ความยืนยง
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน
hardihood(n) ความกล้าหาญ,ความบึกบึน,ความทรหด,ความอดทน,ความทนทาน
hardily(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างทรหด,อย่างทนทาน,อย่างบึกบึน
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
hardy(adj) กล้าหาญ,ทรหด,แข็งแกร่ง,อดทน,บึกบึน,ทนทาน
holdout(vt) ทนทาน,อดทน,ยืนหยัด,ไม่ยอมอ่อนข้อ

German-Thai: Longdo Dictionary
robust(adj) ทนทาน แข็งแรง, See also: dauerhaft

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top