ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถ้วย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ้วย-, *ถ้วย*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ถ้วย ถัง กะละมัง หม้อ(adj, slang) ไร้สาระไปวันๆ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถ้วยปากบาน(n)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้วย(clas) bowl, See also: cup, tumbler, Example: เมื่อเปิดสำรับออกมาพบว่ามีกับข้าวตั้งเรียงอยู่ 4 ถ้วย, Thai Definition: ลักษณนามเรียกถ้วยที่มีสิ่งของบรรจุ
ถ้วย(n) cup, See also: bowl, tumbler, Example: เครื่องภาชนะใช้สอยมีจาน ชาม ถ้วย และช้อน ควรจัดไว้เป็นอย่างๆ และใส่ตู้เก็บไว้ส่วนหนึ่ง, Thai Definition: ภาชนะก้นลึก มีรูปต่างๆ สำหรับใส่น้ำหรือของบริโภค
ถ้วย(n) coconut milk custard in small porcelain cup, Syn. ขนมถ้วย, Example: สำรับหวานประกอบด้วยทองหยิบ ฝอยทอง ขนมหม้อแกง ขนมชั้น มะพร้าวแก้ว ขนมถ้วย ชักหน้าสีอัญชัน, Thai Definition: ขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า กะทิ น้ำตาลปีบ ใส่ถ้วยนึ่ง
ถ้วยชาม(n) crockery, See also: pottery, Example: ท่าน้ำเป็นสถานที่ที่อุบาสิกาใช้เป็นที่ล้างถ้วยชามยามวัดมีงาน, Count Unit: ใบ
ถ้วยตวง(n) measuring cup, Example: ถ้วยตวงเป็นสิ่งที่ใช้วัดปริมาตรของอาหาร ที่ใช้ทั่วไปในครัวเรือน, Count Unit: ใบ, ลูก, ถ้วย, Thai Definition: ถ้วยสำหรับตวงสิ่งของ มีขนาดต่างๆ บอกปริมาตรในตัวหรือมีขีดบอกปริมาตร
ถ้วยกาแฟ(n) coffee cup, Syn. แก้วกาแฟ, Example: ชายแก่อิ่มข้าว เอาฝาซีครอบกับที่เหลือ ส่วนลูกชายถือถ้วยกาแฟไปนั่งรออยู่ที่เก้าอี้รับแขก, Count Unit: ใบ, ถ้วย, ลูก, Thai Definition: ถ้วยสำหรับใส่กาแฟ
ถ้วยรางวัล(n) trophy, See also: cup, Example: รางวัลที่เขาได้รับมีเงิน 1 แสน 5 หมื่นบาทพร้อมถ้วยรางวัลใบโต, Count Unit: ใบ, ลูก, ถ้วย, Thai Definition: สิ่งที่ทำด้วยโลหะ มีรูปร่างคล้ายถ้วย มีเชิง สำหรับให้เป็นรางวัลในการแข่งขันกีฬา เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ้วยน. ภาชนะก้นลึก มีรูปต่าง ๆ สำหรับใส่นํ้าหรือของบริโภคเป็นต้น เช่น ถ้วยนํ้าร้อน ถ้วยนํ้าพริก ถ้วยตะไล โดยมากเป็นเครื่องเคลือบดินเผา ที่ทำด้วยแก้วหรือสิ่งอื่น ๆ ก็มี
ถ้วยลักษณนามเรียกถ้วยที่ไม่มีอะไรบรรจุว่า ใบ เช่น ถ้วยใบหนึ่ง ถ้วย ๒ ใบ, เรียกปริมาณของสิ่งที่บรรจุอยู่ในถ้วย ว่า ถ้วย เช่น แกงถ้วยหนึ่ง แกง ๒ ถ้วย
ถ้วยเรียกสิ่งที่เป็นเครื่องเคลือบดินเผา เช่น กระเบื้องถ้วย ช้อนถ้วย
ถ้วยเรียกสิ่งของหรือสัตว์ที่มีรูปอย่างถ้วย เช่น มะเขือถ้วย แมงดาถ้วย.
ถ้วยน. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า กะทิ นํ้าตาลปีบ เป็นต้น มีหน้าทำด้วยกะทิ แป้ง ใส่เกลือเล็กน้อย ใส่ถ้วยนึ่ง.
ถ้วยตวงน. ถ้วยสำหรับตวงสิ่งของ มีขนาดต่าง ๆ บอกปริมาตรในตัวหรือมีขีดบอกปริมาตร.
ถ้วยตะไล ๑น. ถ้วยกระเบื้องเล็ก ๆ ชนิดหนึ่ง สำหรับใส่ขนมแล้วนึ่งเป็นต้น.
ถ้วยตะไล ๒น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า กะทิ น้ำตาลปีบ เป็นต้น มีหน้าทำด้วยกะทิ แป้ง ใส่เกลือเล็กน้อย ใส่ถ้วยตะไลนึ่ง.
ถ้วยฟูน. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า กะทิ น้ำตาลทราย ผสมด้วยผงฟู นวดให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้จนแป้งขึ้นดี ใส่ถ้วยเล็ก ๆ นึ่ง.
ถ้วยรางวัลน. สิ่งที่ทำด้วยโลหะมีรูปร่างคล้ายถ้วย มีเชิง สำหรับให้เป็นรางวัลในการแข่งขันกีฬาเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tureensถ้วยชาม [TU Subject Heading]
Cups, Vacuumถ้วยสูญญากาศ [การแพทย์]
eureka cupถ้วยยูรีกา, ภาชนะที่ใช้สำหรับหาปริมาตรของวัตถุ โดยวัดจากปริมาตรของของเหลวที่ล้นออกมา  จากนั้นจึงนำไปคำนวณหาความหนาแน่นของวัตถุได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glass, Medicineถ้วยตวงยา [การแพทย์]
Measuring Small Quantitiesถ้วยตวงที่ใช้วัดปริมาตรของของเหลวจำนวนน้อย [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้วย[thuay = thūay] (n) EN: cup ; small bowl ; glass ; tumbler  FR: tasse [f] ; gobelet [m]
ถ้วย[thuay] (n) EN: cup  FR: coupe [f] ; trophée [m]
ถ้วย[thuay] (n) EN: [classifier : cups (coffee cups, tea cups), bowls]  FR: [classificateur : tasses (à café ou thé), bols]
ถ้วยกระดาษ[thuay kradāt] (n, exp) FR: tasse en carton [m] ; gobelet en carton [m]
ถ้วยกาแฟ[thuay kāfaē] (n, exp) EN: coffee cup  FR: tasse à café [f]
ถ้วยชา[thuay chā] (n, exp) EN: teacup  FR: tasse à thé [f]
ถ้วยชาม[thuay-chām] (n, exp) EN: crockery ; pottery ; dishes  FR: vaisselle [f]
ถ้วยตวง[thuaytūang] (n, exp) EN: measuring cup
ถ้วยฟุตบอล[thuay futbøn] (n, exp) EN: football cup  FR: coupe de football [f] ; trophée [m]
ถ้วยฟุตบอลโลก[thuay futbøn lōk] (n, exp) EN: FIFA World Cup Trophy  FR: coupe du monde de football (trophée) [f] ; trophée de la coupe du monde de football [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beaker(n) ถ้วยที่ใช้ในห้องทดลอง, See also: บีกเกอร์
calix(n) ถ้วย, Syn. cup
chalice(n) ถ้วยเงินหรือทองสำหรับใส่ไวน์ในงานพิธีทางศาสนาคริสต์, Syn. goblet
cup(n) ถ้วย
cup(n) ถ้วยรางวัล
cupel(n) ถ้วยเล็กๆ มีรูพรุน
loving cup(n) ถ้วยขนาดใหญ่มีที่ถือ
porringer(n) ถ้วยตื้นใส่ซุป, Syn. bowl, cup
saltcellar(n) กระปุกเกลือ, See also: ถ้วยเกลือ
stoup(n) ถ้วยเหล้าขนาดใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
beaker(บีค'เคอะ) n. ถ้วยขนาดใหญ่ที่มีปากกว้าง,ถ้วยสุราขนาดใหญ่,แก้วที่มีส่วนปากเป็นรูปจะงอย
brimmern. ถ้วย (จาน,ชาม) ที่เต็มเปี่ยม
calycineadj. เกี่ยวกับกระเปาะหรือถ้วย, Syn. calycial
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
canakinn. กระป๋องเล็ก ๆ ,ถ้วยเล็ก ๆ ถังไม้เล็ก ๆ
capful(แคพ'ฟุล) n. ปริมาณเต็มถ้วย
chalice(แชล'ลิส) n. ถ้วยดื่ม,ถ้วยดื่มเหล้าองุ่น
chinawaren. เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม,สิ่งประดับเครื่องลายคราม
coffee-andn. อาหารที่ประกอบด้วยกาแฟหนึ่งถ้วยและขนมปัง2แผ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
beaker(n) ถ้วยแก้ว
ceramics(n) เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเซรามิค,เครื่องเคลือบดินเผา
chalice(n) ถ้วย
china(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเคลือบดินเผา
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก
crockery(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องถ้วยชาม,หม้อไห
cup(n) ถ้วย,ถ้วยกีฬา,เหล้า,ยาดอง,เบ้า,กระเปาะ
glassful(adj) เต็มแก้ว,เต็มถ้วย
goblet(n) ถ้วยแก้ว,จอกเหล้า,โถ
lip(n) ริมฝีปาก,ปากถ้วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
茶碗[ちゃわん, chawan] (n) ถ้วยชา,ชาม

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschirr(n) |das| จาน ถ้วย ชาม, See also: der Teller, die Schale
Tasse(n) |die, pl. Tassen| ถ้วย
Becher(n) |der, pl. Becher| ถ้วยกาแฟ, ภาชนะที่มีลักษณะเป็นรูปถ้วย
Narzisse(n) |die, pl. Narzissen| ดอกนาซีซัส เป็นพืชไม้ดอกมีกลีบสีเหลืองหรือขาวด้านนอกประมาณ 6 กลีบ ตรงกลางเป็นรูปถ้วย รากมีลักษณะเป็นหัวคล้ายหัวหอม และออกดอกช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top