ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถุง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถุง-, *ถุง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถุงยังชีพaid packages

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถุงยังชีพ(n) ถุงยังชีพ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถุง(n) bag, Example: ผมต้องทำหน้าที่ทุกอย่างตั้งแต่เขียนบิล เก็บเงิน ทอนเงิน เอาหนังสือใส่ถุง ในบางครั้งยังต้องคอยตอบคำถามของลูกค้าคนอื่นๆ, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: เครื่องใช้สำหรับใส่ของ ทำด้วยวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ผ้า หนัง พลาสติก เป็นต้น ก้นปิด ปากเปิด บางชนิดปากมีหูรูดหรือหูหิ้ว
ถุงลม(n) air sac, See also: air bag, alveolus, Example: ถุงลมจะมีผนังบางมาก และมีหลอดเลือดฝอยต่อกันเป็นร่างแหล้อมรอบ, Count Unit: ถุง, Thai Definition: เนื้อบางละเอียด รูปคล้ายรังผึ้ง อยู่ในปอด
ถุงนอน(n) sleeping bag, Example: ทุกคนต่างหยิบข้าวของที่จำเป็น เช่น ผ้าห่ม หมอน หรือถุงนอน เพื่อเดินทางเข้าหมู่บ้านสวน
ถุงมือ(n) glove, Syn. ถุงสวมมือ, ถุงพระหัตถ์, Ant. ถุงเท้า, Example: อากาศหนาวจัด เราจึงต้องสวมถุงมือ, Count Unit: ข้าง, คู่, Thai Definition: เครื่องสวมมือทำจากวัสดุต่างๆ เช่น ไหม ผ้า หนังสัตว์ เป็นต้น สำหรับสวมมือโดยมีช่องเล็กให้นิ้วแต่ละนิ้วสอดลงไปได้ ใช้เพื่อป้องกันความหนาวเย็น หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
ถุงยาง(n) condom, Syn. ถุงยางอนามัย, Example: ถุงยางควรหาซื้อได้ง่ายตามสถานบริการต่างๆ, Count Unit: อัน, ชิ้น, Thai Definition: อุปกรณ์คุมกำเนิดสำหรับสวมอวัยวะเพศชาย ทำด้วยยางที่มีลักษณะบางแต่เหนียว
ถุงทะเล(n) sea bag, Count Unit: ใบ
ถุงน่อง(n) stocking, Count Unit: ข้าง, คู่, Thai Definition: สิ่งที่ใช้สวมน่อง
ถุงย่าม(n) kitbag, See also: bag made of cloth with shoulder strap, Syn. ย่าม, Example: โกบีหยุดซื้อตั๋วเข้าชมตรงซุ้มประตูชั้นใน กล้องถ่ายรูป กระเป๋า ถุงย่ามต้องฝากไว้กับเจ้าพนักงาน, Thai Definition: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ทำด้วยผ้า มีหูหรือสายในตัวสำหรับสะพาย
ถุงเค้า(n) gambling investor, Thai Definition: ผู้ถือต้นทุนในการพนัน
ถุงเงิน(n) pouch, Syn. ถุงใส่เงิน, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ถุงผ้าสำหรับใส่เงินพกติดตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถุงน. เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ ทำด้วยผ้าหรือกระดาษเป็นต้น ก้นปิด ปากเปิด บางชนิดที่ปากมีหูรูดหรือหูหิ้ว, เรียกเครื่องใช้สำหรับสวมมือสวมเท้า มีลักษณะยืดหรือหดได้ ว่า ถุงมือ ถุงเท้า, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ถุงนํ้าดี ถุงนํ้าครํ่า ถุงนํ้าตา, เรียกผ้านุ่งของผู้หญิงซึ่งใช้ผืนผ้าเย็บริมด้านข้างให้ติดกัน ว่า ผ้าถุง.
ถุงตะเครียว, ถุงตะเคียวน. ถุงที่ถักด้วยด้ายหรือไหมเป็นต้น เป็นตาโปร่ง มีหูรูด สำหรับหุ้มถลกบาตร (ใช้เฉพาะในพิธีอุปสมบท).
ถุงย่ามน. เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ ทำด้วยผ้า มีหูหรือสายในตัวสำหรับสะพาย, ย่าม ก็ว่า.
ถุงสำเร็จน. ผ้านุ่งผู้หญิงที่ตัดเย็บสำเร็จรูป โดยป้ายไปด้านใดด้านหนึ่ง.
ถุงเค้าน. ต้นทุนในการพนัน
ถุงเค้าผู้ถือต้นทุนในการพนัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sac; bladderถุง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bladder; sacถุง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cystถุง, ถุงน้ำ, ถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, amnioticถุงน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amniotic sacถุงน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cholecyst; gallbladder; vesica felleaถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gallbladder; cholecyst; vesica felleaถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vesica fellea; cholecyst; gallbladderถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cholecystitisถุงน้ำดีอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cholecystectasiaถุงน้ำดีโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plastic bagถุงพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bagsถุง [TU Subject Heading]
Cholecystitisถุงน้ำดีอักเสบ [TU Subject Heading]
Chorioamnionitisถุงน้ำคร่ำอักเสบ [TU Subject Heading]
Condomsถุงยางอนามัย [TU Subject Heading]
Dacryocystitisถุงน้ำตาอักเสบ [TU Subject Heading]
Dentigerous cystถุงน้ำเดนติเจอรัส [TU Subject Heading]
Gallbladderถุงน้ำดี [TU Subject Heading]
Glovesถุงมือ [TU Subject Heading]
Gloves, Surgicalถุงมือศัลยกรรม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถุง[thung] (n) EN: bag ; sack ; pouch  FR: sac [m] ; bourse [f] ; poche [f]
ถุง[thung] (n) EN: [classifier : bag, sacks, purses, ladies hanbags, backpacks]  FR: [classificateur : sacs, porte-monnaies]
ถุงกระดาษ[thung kradāt] (n, exp) EN: paper bag  FR: sac en papier [m]
ถุงก๊อบแก๊บ[thung køpkaēp] (n, exp) EN: plastic bag
ถุงช้อปปิ้ง[thung chǿpping] (n, exp) EN: shopping bag  FR: cabas [m] ; sac à provisions [m]
ถุงทะเล[thung thalē] (n, exp) EN: duffel bag  FR: sac de plage [m]
ถุงทางทูต[thung thāng thūt] (n, exp) EN: diplomatic bag ; diplomatic pouch (Am.)  FR: valise diplomatique [f]
ถุงน่อง[thung nǿng] (n, exp) EN: stocking ; panty hose  FR: bas collants [mpl]
ถุงน่องพยุงขา[thung nǿng phayung khā] (n, exp) EN: support panty
ถุงนอน[thung nøn] (n, exp) EN: sleeping bag  FR: sac de couchage [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
drawstring(n) เชือกผูกปากถุง, เชือกที่เป็นหูรูดของเสื้อผ้า เช่น Keep your jewelry together in a drawstring bag that proudly proclaims your pink ribbon pride!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air bag(n) ถุงลมนิรภัย
air bladder(n) ถุงลม (ในสัตว์หรือพืชบางชนิด), Syn. air cell
air sac(n) ถุงลม (ขนนก)
alveolus(n) ถุงลมเล็กๆ ในปอด
amnion(n) ถุงน้ำคร่ำ
bag(n) ย่าม, See also: ถุง, Syn. sack, pouch
bagger(n) ถุงผ้าหรือถุงพลาสติกที่ติดกับเครื่องตัดหญ้า
barf bag(n) ถุงใส่อาเจียน (บนเครื่องบิน)
baseball glove(n) ถุงมือสำหรับใส่เล่นกีฬาเบสบอล
beanbag(n) ถุงผ้าสำหรับใส่ถั่วหรือสิ่งที่คล้ายถั่ว (ในการเล่นเกม)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
air bladderถุงลม, กระเพาะปลา., Syn. gas bladder, swim bladder
air sacถุงอากาศ (sac containing air)
alforja(แอลฟอร์' จะ) n., (pl. -jas) ถุงหนัง
allantoidถุงน้ำคร่ำ
amnion(แอม' เนียน) n., (pl. -nions, -nia) ถุงน้ำคร่ำ -amniotic, amnionic adj.
amnioticadj. เกี่ยวกับมีถุงน้ำคร่ำ
amnirrhexisเยื่อถุงน้ำคร่ำแตก
asco-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "ถุง"
ascomycete(แอสคะไมซีท') n. เชื้อราใน class Ascomycetes เช่น จำพวกยีสต์ซึ่งมีสปอร์เพศในถุง. -ascomycetous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bag(n) ถุง,กระสอบ,กระเป๋าถือ,ย่าม
bag(vt) ใส่ถุง,ห่อ
baggy(adj) เป็นถุง,โป่ง,คล้ายถุง
barehanded(adj) มือเปล่า,ไม่สวมถุงมือ,ไร้อาวุธ
barelegged(adj) ไม่สวมถุงเท้า,ขาเปล่า
caddy(n) เด็กถือถุงไม้กอล์ฟ,นวมกาน้ำร้อน
condom(n) ถุงยางอนามัย
follicle(n) รู,ต่อม,โพรง,ถุงเล็กๆ
gantlet(n) ถุงมือทำด้วยเหล็ก
garter(n) หนังรัดถุงเท้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Airbag {m}; Luftkissen {n}; Prallsack {m}; Schutzkissen {n} [auto](n) ถุงลมนิรภัย
Bursaeถุงน้ำขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยของเหลวขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ระหว่างส่วนที่สามารถเคลื่อนย้ายของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ข้อต่อ
cortical granule(n) ถุงที่ใช้ขนส่งสารคัดหลั่งของเซลล์ พบอยู่ใต้ plasma menbrane
cough drops(slang) ถุงยาง, ติดยา ( * w *m iiiita)
ice pack(n) ถุงน้ำแข็ง
oligohydramnios(n) ถุงน้ำคร่ำแตกตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ทำให้น้ำคร่ำในโพรงมดลูกลดน้อยลง ทารกในครรภ์จะถูกกดทับโดยผนังมดลูกจนทำให้ทารกมีความพิการเกิดขึ้น เช่น เท้าปุก (club foot) บางครั้งทำให้ทารกมีกลุ่มอาการคล้ายกับที่พบใน Potter’s syndrom ซึ่งเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า
oligohydramnios(n) ถุงน้ำคร่ำแตกตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ทำให้น้ำคร่ำในโพรงมดลูกลดน้อยลง ทารกในครรภ์จะถูกกดทับโดยผนังมดลูกจนทำให้ทารกมีความพิการเกิดขึ้น เช่น เท้าปุก (club foot) บางครั้งทำให้ทารกมีกลุ่มอาการคล้ายกับที่พบใน Potter’s syndrom ซึ่งเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า oligohydramnios tetrad
tights(n) ถุงน่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
手袋[てぶくろ, tebukuro] (n) ถุงมือ
[ふくろ, fukuro] (n) ถุง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
火傷防止手袋[やけどぼうしてぶくろ, yakedoboushitebukuro] (n) ถุงมือกันไฟ
胆嚢[たんのう, tannou] (n) ถุงน้ำดี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
小物入れ[こものいれ, komonoire] TH: ถุงหรือกล่องที่ใช้สำหรับใส่ของจุกจิกเช่นเครื่องสำอาง กิ๊ฟ เป็นต้น  EN: an accessory case

German-Thai: Longdo Dictionary
Tüte(n) |die, pl. Tüten| ถุง เช่น Plastiktüte ถุงพลาสติก
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| ถุงลมนิรภัย (ในรถยนต์)
Divertikulitis(n) |die| อาการโป่งพองของถุงน้ำบริเวณผนังลำไส้ใหญ่ เช่น Etwa 20 Prozent aller Betroffenen mit Divertikulose entwickeln im Laufe des Lebens eine Entzündung der Divertikel (Divertikulitis), welche sich durch Beschwerden wie länger anhaltende, hauptsächlich im linken Unterbauch angesiedelte Bauchschmerzen, Verstopfung oder auch Durchfälle bemerkbar macht.

French-Thai: Longdo Dictionary
gant(n) |m| ถุงมือ
sac(n) |m| กระเป๋า, ถุง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top