ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถือสิทธิ์

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถือสิทธิ์-, *ถือสิทธิ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือสิทธิ์(v) take the liberty of, See also: claim, assert, Syn. ลุอำนาจ, Example: เขาถือสิทธิ์มาแก้ต้นฉบับของผมได้อย่างไร, Thai Definition: อ้างสิทธิ์หรืออำนาจที่มีอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถือสิทธิ์ก. อ้างสิทธิ์หรืออำนาจที่มีอยู่, ลุอำนาจ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือสิทธิ์[theū sit] (v, exp) EN: claim the right ; take the liberty

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrogate(vt) ถือสิทธิ์, See also: แอบอ้างสิทธิ์
assert(vt) ถือสิทธิ์, See also: อ้าง, แสดงสิทธิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquire(อะไคว' เออ) vt.ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้, Syn. obtain, get, reap
acquisition(แอคคิวซิซ' เชิน) n. การได้มาซึ่งการเข้าถือสิทธิ์, สิ่งที่ได้มา, Syn. procurement
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement

English-Thai: Nontri Dictionary
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
arrogate(vt) ยึดครอง,ถือสิทธิ์,แอบอ้างสิทธิ์,เหมาเอาว่า,ทึกทัก
assert(vt) ยืนยัน,ถือสิทธิ์,แสดงสิทธิ์,อ้างสิทธิ์
assertion(n) การยืนยัน,การอ้างสิทธิ์,การถือสิทธิ์,การแสดงสิทธิ์
monopolize(vt) ผูกขาด,ถือสิทธิ์ขาด,ถือเอกสิทธิ
presume(vi) สันนิษฐาน,ทึกทักเอาเอง,เชื่อเอาว่า,กล้า,ถือสิทธิ์
presumption(n) การสมมุติเอาว่า,ความทะลึ่ง,การทึกทักเอา,การถือสิทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top