ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถึงที่สุด

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถึงที่สุด-, *ถึงที่สุด*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หมายคดีถึงที่สุดWrit of Absolute Execution

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึงที่สุด[ADV] to the last, Example: เขาประกาศว่าจะเอาเรื่องบริษัทอย่างถึงที่สุด, Thai definition: อย่างสุดปลายทาง, อย่างเต็มที่จนถึงสุดท้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
#Work for the rest #พยายามอย่างถึงที่สุด An American Tail (1986)
And although it was hard, he gutted it out like he always did.และแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยาก แต่เขาก็สู้จนถึงที่สุด เหมือนที่เขาเคยทำ Stand by Me (1986)
Months of debate finally reached a conclusion last week as 10 candidates were selected by the I.M.C representing a cross section of political and religious views.ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เดือนของการอภิปรายถึงที่สุด สรุปสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง 10 Contact (1997)
Yeah, but those are the things I miss the most.เชื่อไหม ชั้นคิดถึงที่สุดเลย Good Will Hunting (1997)
The life you know all the stuff that you take for granted it's not gonna last.ทุกสิ่งที่คุณทึกทักเอา ไม่ได้ไปถึงที่สุด Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
She'll turn spiteful at this, you mark my words.หล่อนจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยล่ะ จำคำพูดฉันไว้ดีๆละกัน Girl with a Pearl Earring (2003)
Now it's time to come out strong.เราต้องสู้ให้ถึงที่สุด My Tutor Friend (2003)
Ultimately capital puts its foot down somewhere.ถึงที่สุดแล้ว ทุนต้องหยั่งเท้าลงที่ไหนสักแห่ง The Corporation (2003)
Ultimately we have to as individuals accept responsibility for our collective action and the larger harm that it causes you know in our world.ถึงที่สุดแล้ว ในฐานะปัจเจกบุคคล เราต้องรับผิดชอบการกระทำร่วมกันของเรา และพิษภัยที่เราทำให้เกิดแก่โลก The Corporation (2003)
There's many many ways to address issues of corporate power.มีวิธีการมากมายในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับอำนาจของบรรษัท แต่ถึงที่สุดแล้ว The Corporation (2003)
You can put your career and mine on the line in pursuit of a just cause, or you can admit to having an embarrassing problem of a personal nature.คุณสามารถเอาอาชีพของคุณและผมไปเสี่ยง และตามเรื่องให้ถึงที่สุด หรือคุณจะยอมรับว่า มีปัญหาน่าอาย ส่วนตัว Crash (2004)
I'm going to keep on going... keep on fightingฉันต้องสู้ ต้องสู้ให้ถึงที่สุด Rice Rhapsody (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
to the last[IDM] ถึงที่สุด, See also: ที่ตอนจบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน,เหลวไหล,พิลึกกึกกือ,ประหลาด,อ่อนแอ,ไม่มั่นคง,ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
culminant(คัล'มินันทฺ) adj. บรรลุถึงสุดยอดถึงที่สุด,สุดยอด,สูงสุด
culminate(คัล'มะเนท) {culminated,culminating,culminates} vi. บรรลุถึงยอด,สิ้นสุด,สรุป,ถึงขั้นสุดท้าย. vt. ทำให้ถึงที่สุด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. climax,ripen,finish
damned(แดมดฺ) adj. แย่มาก,ซึ่งถูกสาปแช่ง,เคราะห์ร้าย,ลงนรก,น่ารังเกียจ,อัปรีย์. -adv. อย่างยิ่ง,อย่างมาก,ถึงที่สุด, Syn. condemned
prosecute(พรอส'ซิคิวทฺ) vt. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ปฏิบัติ,ดำเนินถึงที่สุด. vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ทำหน้าที่เป็นอัยการ., See also: prosecutability adj., Syn. pursue,sue
prosecution(พรอสซิคิว'เชิน) n. การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การดำเนินถึงที่สุด
through(ธรู) prep. ผ่าน,ผ่านพ้น,ทะลุ,ผ่านตลอด,ตลอด,รวมทั้ง,ประสบความสำเร็จ,โดยวิธี,โดยเหตุผล,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก. adv. ผ่าน,ผ่านพ้น,โดยตลอด,ตั้งแต่ต้นจนจบ,ถึงที่สุด,เสร็จ,สมบูรณ์,-PHr. (through and through โดยตลอดทุกกรณี) adj. เสร็จ,สำเร็จ,ผ่าน,โดยตลอด
up(อัพ) adj. ขึ้น,ขึ้นไป,อยู่ชั้นบน,ตั้งตรง,อยู่เหนือ,อยู่สูงกว่า,ลุกขึ้น,ตื่นขึ้น,ขึ้นหน้า,เกิดขึ้น,มากขึ้น,ขึ้นเหนือ,เกลี้ยง,แน่นหนา,เร่าร้อน,ไปตามลม,ให้หมด,ให้เสร็จ,ถึงที่สุด,โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,ยกเว้น,ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม,ริเริ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
culminate(vi) สุดยอด,ถึงยอด,ถึงที่สุด
through(adv) เสร็จสิ้น,ตัดขาด,ตลอด,ถึงที่สุด
ultimate(adj) สุดท้าย,ไกลสุด,ถึงที่สุด,ทั้งหมด,ที่สุด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ถึงที่สุด English: conclusive

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top