ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถึงกำหนด

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถึงกำหนด-, *ถึงกำหนด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึงกำหนด[V] due, See also: reach deadline, scheduled, Syn. ถึงเวลา, Ant. ยังไม่ถึงกำหนด, Example: ถึงกำหนดโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Natureถึงกำหนด [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have an urgent deadline to meet.พ่อมีงานเร่งด่วน ถึงกำหนดเวลาส่งงานแล้ว Dasepo Naughty Girls (2006)
Pledged property is surrendered when full repayment is not made by given date.สมบัติที่เอามาคํ้าประกัน ต้องถูกริบ เมื่อไม่จ่ายเต็มจำนวน เมื่อถึงกำหนด The City of Violence (2006)
The deadline passes in three days.อีก 3 วันก็ถึงกำหนดเส้นตายแล้ว Ratatouille (2007)
Hired a replacement, but he's not due for a week.เราจ้างคนมาแทนแล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดที่เขามา Goodbye to All That (2008)
Because i am not due for another 3 weeks.เพราะว่าฉันยังมีงานค้างอยู่ และกว่าจะถึงกำหนดคลอดก็อีกตั้ง 3 อาทิตย์ Memoriam (2008)
Your coming-out party just moved up.ปาร์ตี้ของพวกเขาจะมาก่อนถึงกำหนด The Dark Night (2008)
If we manage the laborers well, the construction period will reduce by a month.ถ้าเราบริหารแรงงานได้ดี, ระยะเวลาก่อสร้าง จะถึงกำหนดภายใน 1 เดือน Episode #1.5 (2008)
When's it due?เมื่อไหร่จะถึงกำหนด Episode #1.18 (2009)
around the third trimester, her water would break.ถ้าอย่างนั้นเธอไม่เคยอุ้มท้อง จนถึงกำหนดคลอดเลย Cradle to Grave (2009)
so she never carried to term?ไม่ใช่ ครั้งสุดท้ายเธอถึงกำหนดคลอด Cradle to Grave (2009)
My wife ran off with another man two days before we were due to leave for Shanghai.ภรรยาผมหนีตามผู้ชายไป สองวันก่อนถึงกำหนดที่เรา จะต้องมาเซี่ยงไฮ้ Shanghai (2010)
Shortly before we were due to be married, I became pregnant.ครูตั้งท้องก่อนถึงกำหนดวันแต่งงานไม่นาน Confessions (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถึงกำหนด[v.] (theung kamnot) EN: be due   
ถึงกำหนดจ่าย[adj.] (theung kamnot jāi) EN: mature   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deal[N] การแจกไพ่, See also: ถึงกำหนดต้องรับหรือวางไพ่
due[ADJ] ถึงกำหนด, See also: ครบกำหนด, ตามกำหนดถึงเวลา, ได้เวลา, Syn. expected, scheduled, Ant. unexpected, unscheduled
mature[ADJ] ถึงกำหนด, See also: ครบกำหนด, ครบอายุ, Syn. payable, ovedue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
fall(ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi. ตก,ร่วง,หล่น,ล้ม,ลด,ถอย,เหินห่าง,สูญเสีย,ตาย,พังลง,เสื่อม, (แสง) ส่อง,เกิดปรากฎ,กลายเป็น,ผิดหวัง,เคลื่อนลง. vt. ล้ม (ต้นไม้) -Phr. (fall short ไม่เพียงพอ) . -Phr. (all due ถึงกำหนด) . -n. การตก,การร่วง,การลด,การถอย,การเ
maturity(มาทัว'ริที) n. ความเจริญเติบโตเต็มที่,ความสุก,ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด,เวลาที่กำหนด, Syn. ripeness
ripe(ไรพฺ) adj. สุก,สุกงอม,เจริญเต็มที่,ได้ที่,ถึงกำหนด,เป็นผู้ใหญ่,สูงอายุ,ถึงเวลา,ได้เวลา,สมบูรณ์,ชำนาญ, See also: ripeness n., Syn. mature,prepared

English-Thai: Nontri Dictionary
due(adj) เป็นหนี้,ถึงกำหนด,ครบกำหนด,สมควร,เหมาะสม,ถูกต้อง
maturate(vi) แก่,สุก,เป็นผู้ใหญ่,ถึงกำหนด,ครบอายุ
maturity(n) ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top