ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถากถาง

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถากถาง-, *ถากถาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถากถาง[V] lampoon, Syn. ค่อนว่า, Example: สมภพถากถางอดีตคู่หมั้นด้วยคำพูดที่เจ็บแสบ, Thai definition: มีเจตนาว่าให้เจ็บใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถากถางก. ค่อนว่า, มีเจตนาว่าให้เจ็บใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kaneda, you've always been a pain in the ass.คาเนดะ แกชอบพูดจาถากถางแบบนี้เสมอเลย Akira (1988)
Love and optimism versus cynicism and sex!ความรักและมองในแง่ดีเมื่อเทียบกับการเยาะเย้ยถากถางและเพศ! The Birdcage (1996)
It's about decent, hard-working Americans... falling through the cracks and getting the shaft... because their government cares more about the rights... of a bunch of people who aren't even citizens.มันเกี่ยวข้องกับเกียรติยศ / คนอเมริกัน ที่ต้องทำงานหนัก เราต้องล้มเจ็บ / และยังถูกถากถาง... เพราะรัฐบาลของเรา / มัวแต่สนใจเรื่องสิทธิ... American History X (1998)
How about twirlier than a party dress but seriously, it fucked with him.ชั้นน่ะเวียนหัวกับคำถากถางของหล่อนๆนะยะ แล้วชั้นก็ได้เค้า Latter Days (2003)
Cheap shot, Dad.ถากถางเกินไปแล้วพ่อ 50 First Dates (2004)
What if some local farmer decides to slash and burn the entire basin?แล้วถ้าหากเกิดมีชาวบ้านแถวนี้ เข้ามาถากถางและเผามันจนหมดบาซินล่ะ? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
You had the guts to lampoon the King.เจ้ามีความกล้าที่จะถากถางพระองค์ The King and the Clown (2005)
So we're allowed to satirize them too?พวกเราได้รับอนุญาตให้ถากถางรัฐมนตรีได้เหรอ? The King and the Clown (2005)
You speak only to nag me about the damn law!เจ้าพูดเพื่อถากถางข้างั้นเรอะ เกี่ยวกับกฏหมายงี่เง่าพวกนั้น The King and the Clown (2005)
Dismiss this nagging fool immediately!เลิกถากถางเรื่องงี่เง่าพวกนั่น เดี๋ยวนี้! The King and the Clown (2005)
This is the last nagging from him.นี่จะเป็น การถากถางครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ยินจากเขา Dasepo Naughty Girls (2006)
After today, we won't hear his nagging anymore.หลังจากวันนี้ราจะไม่ได้ยิน คำถากถางพวกนี้อีกแล้ว Dasepo Naughty Girls (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถากถาง[v.] (thākthāng) EN: lampoon   FR: railler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gibe[VI] เยาะเย้ย, See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ, Syn. sneer, ridicule
gibe[VT] เยาะเย้ย, See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ, Syn. sneer, ridicule
lampoon[VT] ถากถาง, See also: เหน็บแนม
peck[VT] ถากถาง, See also: เหน็บแนม, Syn. nag
sardonic[ADJ] เยาะเย้ย, See also: ถากถาง, เหน็บแนม, Syn. cynical, sarcastic, scornful
sarky[ADJ] เสียดสี, See also: ถากถาง, เยาะเย้ย
satirize[VT] ถากถาง, See also: เสียดสี, แดกดัน, เหน็บแนม, Syn. parody, caricature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caustic(คอส'ทิค) adj. ถากถางมาก,กัดกร่อน,ทำให้ไหม้,ซึ่งทำลาย -n. สารกัดกร่อน, See also: caustical adj. ดูcaustic causticity,caustiness n. ดูcaustic, Syn. corrosive ###A. neutral
cavil(แคฟ'วิล) {cavilled,cavilling,cavils} v.,n. (การ) หาเรื่อง,จับผิด,ถากถาง., See also: cavil (l) er n.
cynic(ซิน'นิค) n. ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, See also: Cynic n. ลัทธิที่เชื่อว่าคุณความดีของมนุษย์นั้นอยู่ที่การควบคุมตัวเอง adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, Syn. pessimist
cynical(ซิน'นิเคิล) adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, See also: cynicalness n. ดูcynical, Syn. skeptical ###A. optimistic -Conf. sceptical
dead catn. การด่าอย่างถากถาง
gibe(ไจบฺ) {gibed,gibing,gibesว vi. เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียด, See also: giber n. gibingly adv., Syn. jibe
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
lampoon(แลมพูน') n. ถ้อยคำเหน็บแนมอย่างรุนแรง vt. ถากถางอย่างรุนแรง., See also: lampooner n. ดูlampoon n. lampoonist n. ดูampoon lampoonery n. ดูlampoon, Syn. abuse,satire,satirize
nag(แนก) v.,n. (การ) ถากถาง,จู้จี้,ค่อนแคะ,หาเรื่องจับผิด, Syn. harass

English-Thai: Nontri Dictionary
caustic(adj) กัดกร่อน,ถากถาง,เราะราย,เหน็บแนม
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม
cynic(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
cynic(n) ผู้ถากถาง,ผู้เหยียดหยาม
cynical(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
cynicism(n) การถากถาง,การเยาะเย้ยถากถาง
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง
gibe(vt) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เสียดสี,ถากถาง
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม
lampoon(vt) เขียนด่า,ถากถาง,เหยียดหยาม,เหน็บแนม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top