ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถลา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถลา-, *ถลา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถลา(v) rush, See also: go headlong, Syn. โผผวา, Example: เครื่องบินถลาลงไปในทะเล, Thai Definition: เคลื่อนไปโดยเสียหลัก
ถลา(adv) obliquely, Syn. ถาก, Example: ดาบของเขาถูกแขนฉันเพียงถลากๆ, Thai Definition: ถากไปถูกเพียงผิวๆ
ถลา(v) smash, See also: break into pieces, bring to naught, annihilate, destroy, Syn. แตก
ถลากถลำ(adv) careless, See also: blunder, heedless, thoughtless, continually making mistakes, Syn. พลั้งพลาด, ถลำถลาก, Thai Definition: พลั้งๆ พลาดๆ (ใช้แก่กริยาพูด)
ถลากไถล(adv) delayingly, See also: indirectly, absentmindedly, loiteringly, Example: เขาพูดจาถลากไถลเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้, Thai Definition: ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่อยู่กับร่องกับรอย (ใช้แก่กริยาพูด)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถลา(ถะหฺลา) ก. พุ่งตัวเข้าไปโดยเร็ว เช่น เด็กวิ่งถลาเข้าหาพ่อแม่, กางปีกบินลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น นกถลาลงจากกิ่งไม้
ถลาเสียหลักซวนไป เช่น เครื่องบินถลาลง.
ถลา(ถะหฺลาก) ว. ถากไปถูกเพียงผิว ๆ เช่น ฟันถลากไป ยิงถลากไป.
ถลากถลำว. พลั้ง ๆ พลาด ๆ (ใช้แก่กริยาพูด), ถลำถลาก ก็ว่า.
ถลากไถลก. ลื่นไถไป
ถลากไถลเสไปเรื่องอื่น ๆ ไม่ตรงไปตรงมา (ใช้แก่กริยาพูด) เช่น ถามเรื่องหนึ่ง กลับถลากไถลไปตอบเรื่องอื่น.
ถลา(ถะหฺลาย) ก. แตก, มีคำที่ใช้คล้ายกันอีก คือ ฉลาย สลาย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถลา[thalā] (v) FR: trébucher

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scoot(vi) ถลาไป, See also: ไปอย่างรวดเร็ว, Syn. dart, speed
swoop(vi) โฉบลงอย่างรวดเร็ว, See also: ถลาลง, Syn. descend, stoop, pounce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
handcartn. รถเข็นขนาดเล็ก,รถลากขนาดเล็ก
jinrikisha(จินริค'ชา,-ชอ) n. รถลา
lurch(เลิร์ชฺ) n. การเอียงวูบ,การเซถลา,การซวนเซ., See also: lurchingly adv. ดูlurch
reconnaissance(รีคอน'นิเซินซฺ) n. การลาดตระเวน,การสำรวจ,การรังวัดปักเขตคร่าว ๆ ,การสอดแนม,หน่วยลาดตระเวน,รถลาดตระเวน, Syn. reconnoissance, survey, view
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
soar(ซอร์) vi.,n. (การ) บินถลา,บินเฉี่ยว,ทะยาน,ลอยสูง,ร่อนสูง,บินสูง,มีความหวังสูง,ทะเยอทะยาน, See also: soarer n. soaringly adv., Syn. rise, fly, ascend
stoop(สทูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้ม,ก้มลง,โค้ง,โก้งโค้ง,ห่อตัว,ยืนย่อตัว,ถ่อมตัว, (เหยี่ยว) ถลาลง,โฉบลง,ลดลง,ยอม,ยินยอม,ท่าก้ม,ท่าโค้งลง,การถ่อมตัว,การโฉบลง., See also: stooper n. stoopingly adv., Syn. nod, bend, kneel, bow
swoop(สวพ) vi.,n. (การ) โฉบลง,ถลาลง,จิกลง,จู่โจม,โจมตีอย่างฉับพลัน. vt. ชิง,หยิบเอาไป,คว้าไป., Syn. plunge, dive, drop
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา

English-Thai: Nontri Dictionary
dart(vi, vt) ถลา,โผ,พุ่ง,ซัด,เผ่น,หัน,โถม
fling(vt) ขว้าง,ทุ่ม,ปา,โยน,เหวี่ยง,ถลา,โถม,กระโดด
lurch(n) การเอียง,การถลา,การเซ
lurch(vi) เอียง,ถลา,ซวนเซ
plunge(n) การจุ่ม,การจ้วง,การถลา,การโผ,การกระโดด
plunge(vi, vt) ดำลง,จุ้ม,จ้วง,ถลา,โผ,กระโดดลง
rickshaw(n) รถลา
stoop(n) การโค้งลง,การก้มลง,การถ่อมตัว,การถลาลง,การโฉบลง
stoop(vi) โค้งลง,ก้มลง,ถ่อมตัว,ถลาลง,ลดลง,โฉบลง
trolley(n) รถรางไฟฟ้า,รถโยก,รถเข็น,รถลาก,รถขนแร่

German-Thai: Longdo Dictionary
krankschreiben(vi) |schrieb krank, hat krankgeschrieben| (แพทย์) วินิจฉัยว่าป่วย (ทำให้สามารถลางานได้)
Abschleppwagen(n) |der, pl. Abschleppwagen| รถลาก, See also: Related: abschleppen

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top