ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่างประเทศ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่างประเทศ-, *ต่างประเทศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่างประเทศ(n) foreign (/strange) land, See also: foreign country, Syn. เมืองนอก, ต่างแดน, ต่างถิ่น, Ant. ในประเทศ, Example: ทุกปีเขาจะพาภรรยาและลูกๆ ไปเที่ยวต่างประเทศ, Thai Definition: ประเทศอื่น, ถิ่นฐานดินแดนอื่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foreign countriesต่างประเทศ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่างประเทศ[tāngprathēt] (x) EN: abroad ; foreign countries  FR: à l'étranger

English-Thai: Longdo Dictionary
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
offshoring(n) การย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ, การตั้งศูนย์บริการในต่างประเทศ เช่น Semiconductor design is a frequently-cited example of the new wave of offshoring and foreign-outsourcing of service sector jobs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alien(adj) ต่างด้าว, See also: ต่างประเทศ, ที่เป็นคนต่างชาติ
foreign country(n) ต่างประเทศ
strange(adj) ต่างถิ่น, See also: ต่างประเทศ, แปลกถิ่น, ต่างด้าว, Syn. alien, exotic, foreign

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
alien(แอล' เยิน, เอ' เลียน) n.,adj. คนต่างด้าว, ความแตกต่างกับตน, คนแปลกหน้า, ต่างด้าว, ต่างประเทศ, แตกต่างกับตัวเอง, Syn. outlander
art theaterโรงภาพยนต์หนังต่างประเทศหรือหนังที่อยู่ระหว่างทดลองฉาย
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
auslander(เอาสเลน' เดอะ) n., German ต่างด้าว, ชาวต่างประเทศ (foreigner)
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
comprador(คอมพระดอร์') n. นายหน้า,นายหน้าติดต่อกับคนต่างประเทศ
compradore(คอมพระดอร์') n. นายหน้า,นายหน้าติดต่อกับคนต่างประเทศ
exotic(อิกซอท'ทิด) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,ผิดธรรมดา,ประหลาด. n. สิ่งที่มาจากต่างประเทศ,สิ่งที่ผิดธรรมดา., See also: exotically adv., Syn. alien
expatriate(เอคซฺเพ'ทริเอท) vt.,adj.,n. (ซึ่งถูก) เนรเทศ, (ซึ่ง) อพยพไปอยู่ต่างประเทศ, (ซึ่ง) สละสัญชาติเดิม n. ผู้อพยพไปอยู่ต่างประเทศ,ผู้ถูกเนรเทศ., See also: expatriation n., Syn. banish

English-Thai: Nontri Dictionary
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
draft(n) ฉบับร่าง,การเกณฑ์ทหาร,การสเก็ตภาพ,ใบสั่งจ่ายเงินในต่างประเทศ
exotic(adj) เป็นของต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,แปลกประหลาด,ผิดธรรมดา
exotic(n) ของต่างประเทศ,สิ่งที่ผิดธรรมดา
expatriate(vt) ย้ายภูมิลำเนา,เนรเทศ,อพยพไปอยู่ต่างประเทศ
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว
outlander(n) คนต่างชาติ,คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,ชาวต่างประเทศ
oversea(adj, adv) นอกประเทศ,ข้ามน้ำข้ามทะเล,โพ้นทะเล,ต่างประเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
海外[かいがい, kaigai] (n) ต่างประเทศ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] TH: ต่างประเทศ  EN: foreign

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausland(n) |das| ต่างประเทศ
ausländisch(adj, adv) ต่างประเทศ, ต่างแดน เช่น ausländische Firmen บริษัทของต่างประเทศ
Fremdsprache(n) |die, pl. Fremdsprachen| ภาษาต่างประเทศ, ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่, See also: A. die Muttersprache
Außenminister(n) |der, pl. Außenminister| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
auswertig(adj) ต่างประเทศ das auswärtige Amt กระทรวงการต่างประเทศ

French-Thai: Longdo Dictionary
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
monnaie étrangère(n) la, = สกุลเงินต่างประเทศ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top