ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่อย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อย-, *ต่อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อย(v) box, See also: fight, break, Syn. ชก, แลกหมัด, ตะบันหน้า, Example: วินัยต่อยกับสมหมายที่สนามบอลเมื่อวานนี้, Thai Definition: เอาของแข็งหรือของหนักตีหรือทุบให้แตกออก
ต่อย(v) sting, Syn. กัด, Example: ผู้ที่ถูกแมลงมีพิษกัดต่อย เช่น ผึ้ง แตน ตัวต่อ หมาร่า มด แมลงมุม แมลงป่อง อาจปรากฏอาการแพ้ได้, Thai Definition: เอาเหล็กในที่ก้นแทงเอา
ต่อยหอย(adv) talkatively, See also: ceaselessly, chatter away, prattle, babble, on and on, at great length, Syn. ฉอด ๆ, พูดฉอดๆ, Example: เธอพูดเป็นต่อยหอยจนคนฟังเบื่อ, Thai Definition: ไม่รู้จักหยุด, (ใช้แก่กริยาพูด)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่อยก. ชก เช่น ต่อยปาก, เอาของแข็งหรือของหนักตีหรือทุบให้ลิ ให้แตก ให้หลุดออก เช่น ต่อยหิน ต่อยมะพร้าว
ต่อยใช้เหล็กในที่ก้นแทงเอา เช่น ผึ้งต่อย มดตะนอยต่อย
ต่อยโดยปริยายหมายความว่า ทำแตก เช่น เด็กเอาจานไปต่อยเสียแล้ว.
ต้อย ๑ว. จ้อย, เตี้ย, เล็ก, น้อย, เช่น ไก่ต้อย.
ต้อย ๒, ต้อย ๆว. ตามกันไปติด ๆ, ตามหลังไปติด ๆ, เช่น เดินตามต้อย ๆ.
ต้อยตริ่ง(-ตะหฺริ่ง) น. ชื่อเพลงไทยสำเนียงลาว อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับสองไม้
ต้อยตริ่งชื่อเพลงไทยประเภทเพลงโหมโรง.
ต้อยต่ำว. มีฐานะความเป็นอยู่หรือตำแหน่งหน้าที่ด้อยกว่ากันมากจนเทียบกันไม่ได้, ต่ำต้อย ก็ว่า.
ต้อยติ่งน. ชื่อไม้ล้มลุก ๒ ชนิดในวงศ์ Acanthaceae คือ ชนิด Hygrophila erecta (Burm. f.) Hochr. ดอกเล็ก สีม่วงแดง เมล็ดใช้ทำยาพอกฝี, ต้อยติ่งไทย ก็เรียก และชนิด Ruellia tuberosa L. ดอกใหญ่ สีม่วงนํ้าเงิน, อังกาบฝรั่ง ก็เรียก.
ต้อยตีวิดดู กระแตแต้แว้ด ๑.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้อย[tøi] (adj) EN: short ; low ; humble ; tiny ; inferior  FR: petit ; menu
ต้อย[tøi] (adv) EN: closely ; on the heels of ; close behind
ต่อย[tǿi = tøi] (v) EN: box ; fight ; break ; punch ; strike  FR: boxer ; frapper à coups de poing
ต่อย[tǿi = tøi] (v) EN: sting ; bite  FR: piquer
ต้อยติง[tøiting] (n) EN: ruellia
ต่อยปาก[tǿi pāk] (v, exp) EN: punch in the mouth
ต่อยมวย[tǿi mūay] (v, exp) EN: box

English-Thai: Longdo Dictionary
condescension(n) การกระทำที่แสดงให้เห็นว่าผู้กระทำเชื่อว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้อื่น เช่น He gave us very friendly advice without a trace of condescension. เขาให้คำแนะนำที่เป็นมิตรมากๆ กับพวกเรา โดยไม่ได้มีท่าทีว่าเขาคิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าเราแต่อย่างใด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biff(vt) ต่อย, See also: ชก
box(vi) ต่อยมวย, Syn. fight, hit
bruise(vi) ต่อย, See also: ทำให้เป็นรอยช้ำ, Syn. contuse
counter with(phrv) ต่อยกลับ (การชกมวย), See also: ชกกลับ, สวนกลับ
get in(phrv) ต่อย, See also: ชกได้จะแจ้ง
get in(phrv) ต่อย, See also: ชกได้จะแจ้ง
hang one on(idm) ต่อย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชก
hit at(phrv) ต่อย, See also: ตี, ฟาด, ชก, ตบ, Syn. strike at
hit hard(phrv) ต่อยอย่างแรง, See also: ชกอย่างแรง
hit(vt) ตี, See also: ต่อย, ทุบ, Syn. beat, pound, strike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biff(บิฟ) n. การชก,การต่อย,การโจมตี-vi ชก,ต่อย,ตี, Syn. blow
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
bop(บอพ) {bopped,bopping,bops} n. ดนตรีแจ๊ชแบบหนึ่ง vt.,n. (การ) ต่อย,ตี, See also: bopper n. ผู้เล่นดนตรี
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
boxing(บอค'ซิง) n. วัตถุที่ใช้ทำกล่องหีบหรือลัง,การบรรจุกล่อง,หีบหรือลัง ,การต่อยมวย,การชกมวย
buffet(บัฟ'ฟิท) {buffetted,buffetting,buffets} n. การทุบ,การตี,การต่อย,การกระทบอย่างแรง. ตู้เก็บตู้ชามผ้าคลุมโต๊ะและอื่น,ห้องอาหารเครื่องดื่ม,เคาน์เตอร์บริการอาหารและเครื่องดื่มเอง. vt. ทุบ,ตี,ต่อย,กระทบอยู่เรื่อย. vi. ต่อสู้ด้วยหมัดมือ,ต่อสู้. adj. ประกอบด้วยอ
bust(บัสทฺ) {busted,busting,busts} n. รูปปั้นครึ่งตัว (หัวและไหล่) ,ทรวงอก,อก,ความล้มเหลว,การตี,การต่อย,ภาวะลดต่ำลง,การจับกุม adj. ล้มละลาย,ไร้เงิน vi.,vt. (ทำให้) แตกออก,ล้มละลาย,ล้มลง,จับกุม,ต่อย,ต
clip(คลิพฺ) {clipped,clipping,clips} v.,n. (การ) ตัด,ตัดออก,ตัดให้สั้น,ตัดเล็บ,ย่อ,ต่อยอย่างแรงและรวดเร็ว,ตีอย่างรุนแรง,หนีบ,กลัด,โอบล้อม,กระโดดหนีบขาไว,สิ่งที่ตัดออก,เครื่องหนีบ,ที่หนีบ,เหล็กหนีบ,เข็มกลัด,เครื่องกลัด, See also: clips n., pl. กรรไกร, เคร
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow, wal
crack(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) ,มีเสียงแครก ๆ ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ ,ระเบิดแตก,ตีให้แตก,ทุบ,ต่อย,สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) ,คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง,ทำให้แตกร้าว,กล่าว,บอก., See also: crack a crib บุกเข

English-Thai: Nontri Dictionary
biff(n) การต่อย,การชก,การโจมตี
biff(vt) ต่อย,ชก,โจมตี,ตี
bite(vt) กัด,กิน,ตอด,ขบ,ต่อย
blow(n) การตี,การชก,การต่อย,การโจมตี,เสียงพัด
blow(vi, vt) พัด,เป่าลม,ผิวปาก,ตี,ชก,ต่อย
break(vi, vt) แตก,หัก,พัง,เสีย,หยุด,ทุบ,ต่อย
cap(vt) ใส่หมวกแก๊ป,ต่อยอด,ครอบ,ปกคลุม
cuff(vt) พับแขนเสื้อ,ใส่กุญแจมือ,ชก,ต่อย
fight(vi, vt) ต่อสู้,สู้รบ,ทำศึก,ประจัญบาน,ต่อยมวย
fray(n) การทะเลาะวิวาท,การชกต่อย,การต่อสู้,การตีรันฟันแทง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cumulativeต่อยอด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
殴る[なぐる, naguru] TH: ต่อย  EN: to strike

German-Thai: Longdo Dictionary
schlagen(vt) |schlug, hat geschlagen, etw.(A)/jmdn.| ตบตี, ต่อย, ตี(ไข่, ครีม) เช่น Sahne schlagen ตีครีม, Er hat seinen Freund bewusstlos geschlagen. เขาซัดเพื่อนของเขาจนหมดสติ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top